Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2013

S sredstvi EU bodo teoretične raziskave lažje prišle na trg

Z danes napovedanim novim financiranjem EU bodo vrhunskim raziskovalcem namenjena nepovratna sredstva po 150 000 evrov, da bodo lahko svoje delo pretvorili v tržne inovacije. Evropski raziskovalni svet je namreč danes objavil rezultate zadnjega kroga svoje sheme dodatnega financiranja „Potrditev koncepta“. Do zdaj so bila tako nepovratna sredstva dodeljena skupaj 60 raziskovalcem, ki so že prejemniki sredstev Evropskega raziskovalnega sveta – zadnjih 27 je bilo razglašenih danes.

Njihovi projekti zajemajo širok spekter področij, kot so inovativna zdravljenja z zdravili in novi biomateriali, okolju prijaznejše in cenejše industrijske kemične snovi, pa tudi bolj vključujoč pristop k dostopnosti zgradb. Financiranje iz sheme „Potrditev koncepta“ lahko krije dejavnosti, povezane na primer s pravicami intelektualne lastnine, preučevanjem komercialnih in poslovnih priložnosti ali tehnično validacijo.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Rezultati tega drugega kroga dodelitev nepovratnih sredstev za pobudo ‚Potrditev koncepta‘ so izvrstna novica, saj moramo v Evropi na trg spraviti več naših najboljših idej. Ta pobuda pomaga prejemnikom nepovratnih sredstev Evropskega raziskovalnega sveta uresničiti potencial svojih dosežkov in odkritij. S temi nepovratnimi sredstvi in s financiranjem teoretičnih raziskav na splošno Evropski raziskovalni svet prispeva k izoblikovanju konkurenčnejše Evrope zdaj in v prihodnosti.“

Nepovratna sredstva so dodeljena raziskovalcem iz desetih držav evropskega raziskovalnega prostora (države članice EU ter države, pridružene okvirnemu programu za raziskave). Skupni proračun za ta razpis znaša 10 milijonov evrov. Skupaj je bilo oktobra 2012 za drugi krog razpisa poslanih 69 predlogov. Izmed teh je bilo izbranih 27 zmagovalcev, ki so bili razglašeni danes. V prvem krogu maja 2012 je prispelo 75 predlogov, izmed katerih je bilo izbranih 33 zmagovalcev, razglašenih septembra 2012.

Seznam končnih 27 izbranih glavnih raziskovalcev po državah ustanove gostiteljice (po abecednem redu znotraj skupine za vsako državo)

Celoten seznam vseh izbranih glavnih raziskovalcev po državah ustanove gostiteljice (po abecednem redu znotraj skupine za vsako državo)

Primeri financiranih projektov na podlagi drugega kroga sheme „Potrditev koncepta“

Ozadje

Evropski raziskovalni svet je marca 2011 začel izvajati novo pobudo za financiranje, „Potrditev koncepta“, ki naj bi prispevala k spodbujanju inovacij. Posameznim projektom se lahko dodelijo nepovratna sredstva do 150 000 evrov, skupni proračun drugega razpisa Evropskega raziskovalnega sveta za „Potrditev koncepta“ pa znaša 10 milijonov evrov. Razpis je odprt za vse glavne raziskovalce, ki so trenutni prejemniki nepovratnih sredstev Evropskega raziskovalnega sveta ali so nepovratna sredstva Evropskega raziskovalnega sveta prejemali manj kot dvanajst mesecev pred datumom objave razpisa. Posamezno dodelitev nepovratnih sredstev je treba črpati v enem letu.

Evropski raziskovalni svet, ki ga je Evropska unija ustanovila leta 2007, je prva vseevropska organizacija za financiranje pionirskih raziskav. Njegov cilj je povečati znanstveno odličnost v Evropi s spodbujanjem konkurence za pridobitev finančnih sredstev med najboljšimi ustvarjalnimi raziskovalci vseh narodnosti in starosti. Evropski raziskovalni svet si poleg tega prizadeva v Evropo pritegniti najboljše raziskovalce od koder koli po svetu. Deluje po načelu upoštevanja pobude raziskovalcev, tj. v skladu s pristopom od spodaj navzgor, kar raziskovalcem omogoča, da odkrivajo nove priložnosti na katerem koli področju raziskav. Od začetka delovanja je Evropski raziskovalni svet financiral več kot 3 100 pionirskih raziskovalnih projektov po vsej Evropi in postal merilo za odličnost raziskav.

Evropski raziskovalni svet je najnovejši element sedmega okvirnega programa EU za raziskave in ima skupni proračun v višini 7,5 milijarde evrov za obdobje 2007–2013. V novem okvirnem programu „Obzorje 2020“ (za obdobje 2014–2020) je Evropska komisija predlagala znatno povečanje proračuna Evropskega raziskovalnega sveta na več kot 13 milijard evrov. Ta znesek je bil določen v okviru predloga splošnega proračuna za program Obzorje 2020 za celotno sedemletno obdobje v višini 80 milijard evrov.

Povezave

Spletno mesto Evropskega raziskovalnega sveta:

http://erc.europa.eu

Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 2 2986595)


Side Bar