Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. február 2013

Financovanie EÚ na podporu komercializácie základného výskumu

Európska únia dnes oznámila, že poskytne granty (každý vo výške 150 000 EUR) špičkovým výskumným pracovníkom s cieľom prekonať obdobie medzi ich prácou a uvedením týchto inovácií na trh. Európska rada pre výskum (ERC) dnes uverejnila výsledky posledného kola doplnkového financovania v rámci programu „overenie koncepcie“. Celkovo sa udelilo 60 grantov výskumným pracovníkom, ktorí už sú podporovaní ERC. Dnes bolo vyhlásených 27 najnovších príjemcov.

Projekty riešia široký škálu problémov, ako napríklad inovatívne liekové terapie a nové biomateriály, ekologickejšie a lacnejšie priemyselné chemické látky, ako aj inkluzívnejšiu koncepciu prístupnosti budov. Financovanie z programu „overenie koncepcie“ môže zahŕňať činnosti týkajúce sa napríklad práv duševného vlastníctva, skúmania obchodných a podnikateľských príležitostí alebo technické overovanie.

Komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Toto druhé kolo grantov v rámci programu ,overenie koncepcie‘ je dobrou správou, pretože potrebujeme, aby sa viac našich najlepších nápadov uviedlo na trh v Európe. Táto iniciatíva pomáha príjemcom grantov z ERC využívať potenciál ich zásadných objavov. Prostredníctvom týchto grantov a financovania základného výskumu vo všeobecnosti ERC pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť Európy dnes aj do budúcnosti.“

Granty boli udelené výskumným pracovníkom v desiatich krajinách európskeho výskumného priestoru (členské štáty EÚ vrátane krajín pridružených k rámcovému programu pre výskum). Celkový rozpočet pre túto výzvu predstavuje 10 miliónov EUR. Do druhého termínu na predloženie ponúk v októbri 2012 bolo predložených celkovo 69 návrhov, z ktorých bolo vybraných 27 dnes oznámených víťazov. Do prvého termínu v máji 2012 bolo predložených 75 návrhov, z ktorých bolo vybraných a v septembri 2012 vyhlásených 33 víťazov.

Zoznam 27 vybraných hlavných výskumných pracovníkov podľa krajiny alebo hostiteľskej inštitúcie (v abecednom poradí v rámci každej skupiny krajín).

Úplný zoznam všetkých vybraných hlavných výskumných pracovníkov podľa krajiny hostiteľskou inštitúciou (v abecednom poradí v rámci každej skupiny krajín).

Príklady financovaných projektov v druhom kole programu „overenie koncepcie“

Súvislosti

Európska rada pre výskum v marci 2011 spustila novú finančnú iniciatívu „overenie uskutočniteľnosti“ s cieľom prispieť k stimulácii inovácií. Jednotlivé granty môžu dosiahnuť výšku až 150 000 EUR a celkový rozpočet pre druhú výzvu EC v rámci iniciatívy „overenie uskutočniteľnosti“ je 10 mil. EUR. Výzva je otvorená všetkým hlavným výskumným pracovníkom, ktorí už sú príjemcami grantu ERC, ktorý ešte prebieha alebo sa skončil menej ako 12 mesiacov pred uverejnením výzvy. Finančná pomoc sa poskytne maximálne na obdobie jedného roka na grant.

Európska rada pre výskum, ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou celoeurópskou organizáciou financujúcou hraničný výskum. Jej cieľom je stimulovať špičkovú vedeckú kvalitu v Európe podporou súťaženia o granty medzi najlepšími a najkreatívnejšími výskumníkmi akejkoľvek štátnej príslušnosti bez ohľadu na vek. ERC sa takisto snaží prilákať špičkových výskumných pracovníkov zo všetkých kútov sveta do Európy. ERC uplatňuje prístup vychádzajúci z iniciatívy výskumníkov (alebo prístup „zdola nahor“), ktorý výskumným pracovníkom umožňuje identifikovať nové príležitosti v akejkoľvek oblasti výskumu. Od vzniku ERC financovala viac ako 3,100 projektov hraničného výskumu v celej Európe a stala sa „referenčným rámcom“ pre výskum na špičkovej úrovni.

ERC, ktorá je najnovšou zložkou siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (RP7), má na roky 2007 až 2013 celkový rozpočet vo výške 7,5 miliardy EUR. Európska komisia navrhla v novom rámcovom programe „Horizont 2020“ (na roky 2014 až 2020) značné zvýšenie rozpočtu ERC, a to na viac ako 13 miliárd EUR. Táto suma vychádza z návrhu celkového rozpočtu pre program Horizont 2020 vo výške 80 miliárd EUR v priebehu siedmich rokov.

Odkazy

Webová stránka ERC:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar