Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 5 lutego 2013 r.

Wsparcie finansowe UE ma pomóc wstępnym projektom badawczym w wejściu na rynek

W ramach ogłoszonego dzisiaj nowego programu wsparcia finansowego UE najlepsi naukowcy uzyskają granty o wartości 150 000 euro, co pozwoli im przełożyć swą pracę na innowacje dostępne na rynku. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) opublikowała dziś wyniki ostatniej rundy programu dofinansowania „Weryfikacja koncepcji”. Dotychczas przyznano 60 grantów naukowcom, którzy już są beneficjentami ERBN, z czego 27 ostatnich ogłoszono w dniu dzisiejszym.

Projekty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak innowacyjne terapie farmakologiczne i nowe biomateriały, bardziej ekologiczne i tańsze przemysłowe substancje chemiczne, czy projektowanie budynków z większym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Finansowanie z programu „Weryfikacja koncepcji” może obejmować działania związane np. z prawami własności intelektualnej, badaniem szans na rynku lub zatwierdzaniem technicznym.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „Druga runda przyznawania grantów w ramach programu „Weryfikacja koncepcji” to dobra wiadomość, ponieważ musimy realizować więcej naszych najlepszych pomysłów na rynku europejskim. Program ten pomaga beneficjentom ERBN wykorzystać potencjał swoich odkryć. Dzięki tym grantom oraz finansowaniu wstępnych projektów badawczych w ogóle, ERBN pomaga uczynić Europę bardziej konkurencyjną zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.”

Granty przekazane zostaną naukowcom z dziesięciu państw w europejskiej przestrzeni badawczej (państwa członkowskie UE oraz kraje stowarzyszone z programem ramowym w dziedzinie badań). Całkowity budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach tego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 mln euro. Ogółem, w ramach drugiego terminu składania wniosków w październiku 2012 r., nadesłano 69 wniosków, spośród których wybrano 27 ogłoszonych dziś zwycięzców. W pierwszym terminie, w maju 2012 r., złożono 75 wniosków, spośród których wyłoniono 33 zwycięzców, ogłoszonych we wrześniu 2012 r.

Lista ostatecznie wybranych 27 głównych badaczy wg kraju instytucji przyjmującej (w kolejności alfabetycznej w ramach danego kraju)

Pełna lista wybranych głównych badaczy wg kraju instytucji przyjmującej (w kolejności alfabetycznej w ramach danego kraju)

Przykłady projektów finansowanych w ramach drugiej rundy programu "Weryfikacja koncepcji"

Kontekst

Europejska Rada ds. Badań Naukowych uruchomiła nową inicjatywę finansowania pn. „Weryfikacja koncepcji” w marcu 2011 r., by przyczynić się do ożywienia innowacji. Każdy grant może opiewać na maksymalnie 150 000 euro, a całkowity budżet drugiego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Weryfikacja koncepcji” wynosi 10 mln euro. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich głównych badaczy korzystających obecnie z grantów ERBN lub z grantów, które zakończyły się mniej niż dwanaście miesięcy przed datą publikacji zaproszenia. Finansowanie odbywa się przez okres do jednego roku na jeden grant.

Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. Ma ona przyczynić się do wybitnych osiągnięć naukowych w Europie poprzez wspieranie współzawodnictwa przy ubieganiu się o dotacje między najlepszymi i najbardziej twórczymi naukowcami dowolnej narodowości i wieku. ERBN stara się również przyciągać do Europy najlepszych naukowców z całego świata. ERBN działa zgodnie z podejściem „oddolnym”, które pozostawia inicjatywę w rękach naukowców, pozwalając im na zidentyfikowanie nowych możliwości we wszystkich dziedzinach naukowych. Od chwili swojego powstania ERBN sfinansowała ponad 3 100 projektów badań pionierskich w całej Europie i stała się wzorcem dla najwyższej klasy badań naukowych.

ERBN, która jest najnowszym elementem unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań, dysponuje całkowitym w wysokości budżetem 7,5 mld euro w okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne – do ponad 13 mld euro – zwiększenie budżetu ERBN w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” (lata 2014-2020). Kwotę tę uwzględniono w ogólnym projekcie budżetu dla programu Horyzont 2020 w wysokości 80 miliardów euro w ciągu siedmiu lat.

Linki

Strona internetowa ERBN:

http://erc.europa.eu

„Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar