Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 februari 2013

EU-financiering om fundamenteel onderzoek te vertalen naar markttoepassingen

Vandaag werd bekendgemaakt dat dankzij nieuwe EU-financiering subsidies van telkens 150 000 euro zullen worden verstrekt aan toponderzoekers om de brug te slaan tussen hun werk en marktrijpe innovatie. De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van de laatste ronde van de aanvullende financieringsregeling "Proof of Concept". In totaal 60 onderzoekers die al ERC-subsidies ontvangen, kregen nu aanvullende subsidies toegewezen; de laatste 27 onder hen werden vandaag bekendgemaakt.

De projecten hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen, zoals innovatieve therapieën met geneesmiddelen en nieuwe biomaterialen, groenere en goedkopere industriële chemische stoffen, evenals een meer inclusieve benadering van de toegankelijkheid van gebouwen. De Proof of Concept-financiering kan gebruikt worden voor activiteiten in verband met bijvoorbeeld intellectuele-eigendomsrechten, onderzoek naar commerciële en zakelijke mogelijkheden of technische validatie.

De EU-commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, zei hierover het volgende: "Deze tweede ronde van Proof of Concept-subsidies is schitterend nieuws, want wij moeten meer van onze goede ideeën omzetten in markttoepassingen in Europa. Dit initiatief helpt ERC-subsidiehouders het potentieel van hun wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen te benutten. Dankzij deze subsidies en door fundamenteel onderzoek in het algemeen te financieren helpt de ERC Europa's concurrentievermogen vooruit, nu en in de toekomst."

De subsidies gaan naar onderzoekers in tien landen in de Europese Onderzoeksruimte (EU-lidstaten plus landen die met het kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek zijn geassocieerd). De volledige begroting voor deze oproep bedraagt tien miljoen euro. In totaal 69 voorstellen werden ingediend in oktober 2012 bij de tweede uiterste termijn van de oproep; daaruit werden de 27 winnaars geselecteerd die vandaag zijn bekendgemaakt. De eerste uiterste termijn in mei 2012 leverde 75 voorstellen op, wat in september 2012 heeft geleid tot de bekendmaking van 33 winnaars.

Lijst van de laatste 27 geselecteerde hoofdonderzoekers volgens het land van de gastinstelling (in alfabetische volgorde in geval van meerdere winnaars in eenzelfde land)

Volledige lijst van alle geselecteerde hoofdonderzoekers volgens het land van de gastinstelling (in alfabetische volgorde in geval van meerdere winnaars in eenzelfde land)

Voorbeelden van gefinancierde projecten in deze tweede ronde van Proof of Concept-subsidies

Achtergrond

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft in maart 2011 het nieuwe financieringsinitiatief "Proof of Concept" opgestart om innovatie te stimuleren. De subsidies bedragen tot 150 000 euro per project en de volledige begroting van de tweede Proof of Concept-oproep van de ERC omvat tien miljoen euro. Deze oproep staat open voor alle hoofdonderzoekers die momenteel ERC-subsidies krijgen of tot op minder dan een jaar voor de bekendmakingsdatum van de oproep zulke subsidies hebben gekregen. De subsidies worden voor maximaal een jaar verstrekt.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek. Hij wil wetenschappelijke expertise in Europa aanmoedigen door de allerbeste creatieve onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd met elkaar om subsidies te laten wedijveren. Verder streeft de ERC ernaar om toponderzoekers van overal ter wereld aan te trekken en naar Europa te laten komen. De ERC werkt volgens een door onderzoekers aangestuurde bottom-upbenadering, waardoor onderzoekers op elk onderzoeksgebied nieuwe mogelijkheden kunnen vinden. Sinds zijn oprichting heeft de ERC meer dan 3 100 grensverleggende onderzoeksprojecten in heel Europa gefinancierd en is hij uitgegroeid tot een ijkpunt voor onderzoek op hoog niveau.

De Europese Onderzoeksraad is het nieuwste onderdeel van het zevende EU‑kaderprogramma voor onderzoek en beschikt over een totale begroting van 7,5 miljard euro voor de periode 2007 tot en met 2013. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de ERC-begroting in het nieuwe kaderprogramma "Horizon 2020" (2014-2020) aanzienlijk te verhogen tot meer dan 13 miljard euro. Dit voorstel is gebaseerd op een totale ontwerp-begroting van 80 miljard euro voor Horizon 2020, gespreid over zeven jaar.

Links

Website van de Europese Onderzoeksraad:

http://erc.europa.eu

Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22986595


Side Bar