Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. februārī

ES finansējums, lai palīdzētu ieviest teorētisku pētniecību tirgū

Šodien tika paziņots par jaunu ES finansējumu, ar kuru tiks nodrošinātas dotācijas (katra 150 000 eiro apmērā) augstākā līmeņa pētniekiem, lai novērstu plaisu starp viņu darbu un tirgū laižamu inovāciju. Eiropas Pētniecības padome (EPP) šodien publicēja papildu finansēšanas shēmas „Koncepcijas pierādījums” pēdējās kārtas rezultātus. Pašlaik kopumā 60 dotācijas ir piešķirtas pētniekiem, kuri jau ir EPP stipendiāti, un šodien tika paziņots par 27 pēdējiem stipendiātiem.

Projekti aptver dažādus tematus, piemēram, inovatīva zāļu terapija un jauni biomateriāli, videi nekaitīgākas un lētākas rūpnieciskas ķīmiskās vielas, kā arī iekļaujošāka pieeja piekļuvei ēkām. Shēmas „Koncepcijas pierādījums” finansējumu var piešķirt darbībām, kas saistītas, piemēram, ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tirdzniecības un uzņēmējdarbības iespēju izpēti vai tehnisko validāciju.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, saka: "Šī otrā shēmas „Koncepcijas pierādījums” dotāciju piešķiršanas kārta ir lielisks jaunums, jo mums jālaiž Eiropas tirgū vairāk labāko ideju. Šī iniciatīva palīdz EPP dotāciju saņēmējiem īstenot viņu sasniegumu un atklājumu potenciālu. Izmantojot šīs dotācijas un finansējot teorētisko pētniecību kopumā, EPP palīdz padarīt Eiropu konkurētspējīgāku gan šobrīd, gan nākotnē."

Dotācijas tiek piešķirtas pētniekiem desmit valstīs Eiropas Pētniecības telpā (ES dalībvalstis un valstis, kas iesaistītas pētniecības pamatprogrammā). Kopējais šim uzaicinājumam paredzētais budžets ir 10 miljoni eiro. Pavisam 2012. gada oktobrī šā uzaicinājuma otrajā termiņā tika iesniegti 69 priekšlikumi, no kuriem tika izvēlēti 27 šodien paziņotie uzvarētāji. Pirmajā termiņā 2012. gada maijā tika iesniegti 75 priekšlikumi, un no tiem tika izvēlēti 33 uzvarētāji, kuri tika paziņoti 2012. gada septembrī.

27 pēdējo izraudzīto vadošo pētnieku saraksts pēc uzņemošās iestādes valsts

(alfabēta secībā katrā valstu grupā)

Visu izraudzīto vadošo pētnieku pilns saraksts pēc uzņemošās iestādes valsts (alfabēta secībā katrā valstu grupā)

Finansēto projektu piemēri shēmas „Koncepcijas pierādījums” grantu piešķiršanas otrajā kārtā

Vispārīga informācija

Eiropas Pētniecības padome sāka jauno finansēšanas iniciatīvu „Koncepcijas pierādījums” 2011. gada martā, lai stimulētu inovāciju. Dotācijas apjoms var būt līdz 150 000 eiro, un EPP shēmas „Koncepcijas pierādījums” otrā uzaicinājuma kopējais budžets ir 10 miljoni eiro. Priekšlikumus var iesniegt visi vadošie pētnieki, kuri jau saņem EPP dotāciju vai dotāciju, kas beidzās mazāk nekā divpadsmit mēnešus pirms šā uzaicinājuma publicēšanas datuma. Finansējums tiek piešķirts līdz vienam gadam katrai dotācijai.

Eiropas Savienības 2007. gadā izveidotā Eiropas Pētniecības padome ir pirmā Eiropas mēroga progresīvas pētniecības finansēšanas organizācija. Tās mērķis ir veicināt zinātnes izcilību Eiropā, rosinot konkurenci par finansējumu starp vislabākajiem radošajiem zinātniekiem neatkarīgi no valstspiederības un vecuma. EPP arī cenšas piesaistīt Eiropai augstākā līmeņa pētniekus no visas pasaules. EPP darbojas saskaņā ar "pētnieku ierosināto" pieeju jeb pieeju "no apakšas uz augšu", ļaujot pētniekiem apzināt jaunas iespējas jebkurā pētniecības jomā. Kopš tās izveides EPP ir finansējusi vairāk nekā 3100 progresīvās pētniecības projektu visā Eiropā, un tā ir kļuvusi par ”kritēriju” izcilai pētniecībai.

EPP ir ES 7. pētniecības pamatprogrammas jaunākais komponents, un tās kopējais budžets 2007.–2013. gadā ir 7,5 miljardi eiro. Eiropas Komisija ir ierosinājusi EPP budžetu ievērojami palielināt — līdz vairāk nekā 13 miljardiem eiro jaunajā pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gadā). Šis ierosinājums ir balstīts uz vispārējo budžeta priekšlikumu piešķirt 80 miljardus eiro uz septiņiem gadiem programmai „Apvārsnis 2020”.

Saites

EPP tīmekļa vietne:

http://erc.europa.eu

"Apvārsnis 2020":

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar