Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 5 d., Briuselis

ES skiria finansavimą, kad fundamentinių mokslinių tyrimų kelias į rinką būtų lengvesnis

Pagal šiandien paskelbtą naują ES finansavimo programą aukščiausiojo lygio tyrėjams bus teikiamos 150 000 EUR dydžio dotacijos. Šiomis priemonėmis bus siekiama panaikinti atotrūkį tarp jų veiklos ir tinkamų parduoti inovacijų. Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) šiandien paskelbė papildomo finansavimo schemos „Idėjų pritaikomumas“ paskutinio etapo rezultatus. Tyrėjams, kurie jau gauna EMTT dotacijas, dabar iš viso skirta 60 dotacijų, iš kurių paskutinės 27 paskelbtos šiandien.

Jos skirtos įvairiausių temų projektams, pavyzdžiui, novatoriško gydymo vaistais ir naujų biologinių medžiagų, ekologiškesnių ir pigesnių pramoninių cheminių medžiagų, taip pat labiau integracinio požiūrio į visiems pritaikytus pastatus. Finansavimas pagal schemą „Idėjų pritaikomumas“ skiriamas veiklai, be kita ko, susijusiai su intelektinės nuosavybės teisėmis, komercinių ir verslo galimybių tyrimu ar techniniu patvirtinimu.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šis antras dotacijų pagal iniciatyvą „Inovacijų pritaikomumas“ etapas yra puiki naujiena. Reikia, kad daugiau mūsų geriausių idėjų pasiektų Europos rinką. Šia iniciatyva EMTT dotacijų gavėjams padedama išnaudoti jų laimėjimų ir išradimų potencialą. Šiomis dotacijomis ir apskritai finansuodama fundamentinius mokslinius tyrimus EMTT padeda užtikrinti, kad Europos konkurencingumas didėtų ir dabar, ir ateityje.“

Dotacijos skiriamos tyrėjams iš dešimties Europos mokslinių tyrimų erdvei priklausančių šalių (ES valstybėms narėms ir mokslinių tyrimų bendrosios programos asocijuotosioms šalims). Bendrasis šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 10 mln. EUR. 2012 m. spalio mėn. iki šio kvietimo termino pabaigos iš viso buvo pateikti 69 pasiūlymai. Iš jų atrinkti ir šiandien paskelbti 27 laimėtojai. Iki pirmo termino 2012 m. gegužės mėn. buvo gauti 75 pasiūlymai. Iš jų 2012 m. rugsėjo mėn. paskelbti 33 laimėtojai.

Galutinis atrinktų 27 pagrindinių tyrėjų sąrašas pagal priimančiosios institucijos šalį (abėcėlės tvarka kiekvienoje šalių grupėje).

Visas atrinktų pagrindinių tyrėjų sąrašas pagal priimančiosios institucijos šalį (abėcėlės tvarka kiekvienoje šalių grupėje).

Antro iniciatyvos „Idėjų pritaikomumas“ etapo finansuotų projektų pavyzdžiai.

Bendroji informacija

2011 m. kovo mėn. Europos mokslinių tyrimų taryba pradėjo įgyvendinti naują finansavimo iniciatyvą „Idėjų pritaikomumas“, kad paskatintų inovacijų kūrimą. Viena dotacija gali siekti 150 000 EUR, o bendrasis antro Europos mokslinių tyrimų tarybos kvietimo teikti paraiškas biudžetas yra 10 mln. EUR. Į kvietimą gali atsiliepti visi pagrindiniai tyrėjai, kurie šiuo metu gauna EMTT dotacijas arba dotacijas, pasibaigusias ne anksčiau kaip prieš dvylika mėnesių iki kvietimo paskelbimo dienos. Vienos dotacijos finansavimo trukmė – ne ilgiau kaip vieni metai.

2007 m. ES įsteigta Europos mokslinių tyrimų taryba yra pirmoji visos Europos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų finansavimo organizacija. Jos tikslas – puoselėti mokslinę kompetenciją Europoje skatinant geriausius ir kūrybiškiausius bet kokios tautybės ir amžiaus mokslininkus konkuruoti dėl finansavimo. EMTT taip pat siekia pritraukti į Europą pačius geriausius pasaulio mokslininkus. EMTT vadovaujasi principu „iš apačios į viršų“, t. y. leidžia mokslininkams patiems įžvelgti naujas galimybes įvairiose mokslinių tyrimų srityse. Nuo įsteigimo EMTT jau finansavo daugiau nei 3 100 mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų projektų visoje Europoje ir tapo aukštos kokybės mokslinių tyrimų lyginamuoju standartu.

Naujausiai ES septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos grandžiai – Europos mokslinių tyrimų tarybai – 2007–2013 m. laikotarpiu iš viso skirta 7,5 mlrd. EUR. Europos Komisija pasiūlė naujojoje 2014–2020 m. bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ dar gerokai – iki 13 mlrd. EUR – padidinti EMTT numatytą biudžetą. Tai pagrįsta septynerių metų programos „Horizontas 2020“ bendro 80 mlrd. EUR biudžeto pasiūlymu.

Nuorodos

EMTT interneto svetainė –

http://erc.europa.eu;

programa „Horizontas 2020“ –

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. + 32 2 296 33 88

Monika Wcislo, tel. +32 2 298 65 95


Side Bar