Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. helmikuuta 2013

EU:n rahoitus auttaa tutkimustulosten markkinoilleviennissä

EU ilmoitti tänään huippututkijoille myönnettävästä uudesta rahoituksesta, jolla pyritään helpottamaan tutkimustulosten muuntamista markkinakelpoisiksi innovaatioiksi. Rahoitus myönnetään 150 000 euron suuruisina avustuksina. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on tänään julkaissut tulokset, jotka saatiin täydentävää rahoitusta koskevan "Proof of Concept" ‑ohjelman edelliseltä kierrokselta. Ohjelmassa on tähän mennessä myönnetty yhteensä 60 avustusta tutkijoille, jotka ovat jo valmiiksi ERC:n tuensaajia. Viimeisimmät 27 avustuksen saajaa ilmoitettiin tänään.

Rahoitusta saaneet hankkeet koskevat monia eri aiheita, esimerkiksi innovatiivisia lääkehoitoja, uusia biomateriaaleja, ympäristöystävällisempiä ja edullisempia teollisuuskemikaaleja sekä rakennusten esteettömyyttä. Proof of Concept ‑rahoitusta voidaan myöntää toimiin, jotka liittyvät esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksiin, kaupallisten ja liiketoimintamahdollisuuksien selvittelyyn tai tekniseen validointiin.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi: "Tämä toinen Proof of Concept -avustuskierros on erinomainen uutinen, sillä tutkijoidemme parhaita ideoita on saatava enemmän Euroopan markkinoille. Järjestelmä auttaa ERC:n tuensaajia toteuttamaan tieteellisten läpimurtojensa ja tutkimustulostensa tarjoamat mahdollisuudet. Näillä avustuksillaan ja uteliaisuustutkimuksiin yleisesti myöntämällään rahoituksella ERC auttaa lisäämään Euroopan kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa."

Avustukset jaettiin tutkijoille 10 maassa eurooppalaisella tutkimusalueella (EU:n jäsenvaltiot sekä tutkimuksen puiteohjelmaan assosioituneet maat). Haun kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa. Siihen tuli lokakuuksi 2012 asetettuun toiseen määräaikaan mennessä yhteensä 69 ehdotusta, joista valittiin 27. Voittajaehdotukset julkaistiin tänään. Haun ensimmäiseen määräaikaan eli toukokuuhun 2012 mennessä jätettiin 75 ehdotusta, joista valitut 33 voittajaa ilmoitettiin syyskuussa 2012.

Luettelo valituiksi tulleista 27 johtavasta tutkijasta jaoteltuina tutkimuslaitoksen sijaintimaan mukaan (aakkosjärjestyksessä kunkin maaryhmän sisällä).

Täydellinen luettelo kaikista valituiksi tulleista johtavista tutkijoista

jaoteltuina tutkimuslaitoksen sijaintimaan mukaan (aakkosjärjestyksessä kunkin maaryhmän sisällä).

Esimerkkejä toisella hakukierroksella rahoitettaviksi valituista hankkeista.

Tausta

Innovointeja edistääkseen Euroopan tutkimusneuvosto käynnisti maaliskuussa 2011 uuden Proof of Concept ‑rahoitusaloitteen. ERC:n toisen Proof of Concept ‑hakukierroksen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, ja yksittäiset avustukset voivat olla enintään 150 000 euroa. Hakumahdollisuus on avoinna kaikille johtaville tutkijoille, jotka saavat parhaillaan ERC:n avustusta tai joiden saama avustus päättyi alle 12 kuukautta ennen hakukierroksen julkaisua. Avustukset myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi.

EU perusti Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vuonna 2007. ERC on ensimmäinen tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen yleiseurooppalainen rahoitusorganisaatio. Sillä tuetaan eurooppalaista tieteellistä huippuosaamista edistämällä kilpailua rahoituksesta kaikkein parhaimpien ja luovimpien tutkijoiden välillä, kansallisuudesta ja iästä riippumatta. ERC pyrkii myös houkuttelemaan tutkijoita kaikkialta maailmasta tulemaan Eurooppaan. ERC toimii tutkijalähtöisesti ja mahdollistaa sen, että tutkijat voivat itse nostaa esiin uusia mahdollisuuksia millä tahansa tutkimusalalla. ERC on myöntänyt rahoitusta yli 3 100:lle tieteen eturintamassa toteutetulle tutkimushankkeelle ympäri Eurooppaa, ja siitä on tullut mittapuu huippuluokan tutkimukselle.

ERC on uusin osa Euroopan unionin seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa, ja sen kokonaisbudjetti vuosina 2007–2013 on 7,5 miljardia euroa. Euroopan komissio on ehdottanut, että ERC:n määrärahoja lisättäisiin yli 13 miljardiin euroon uudessa puiteohjelmassa ”Horisontti 2020” (2014–2020). Tämä perustuu 80 miljardin euron suuruiseen Horisontti 2020 ‑ohjelmaa koskevaan seitsemän vuoden yleiseen määrärahaehdotukseen.

Linkkejä

ERC:n sivusto:

http://erc.europa.eu

Horisontti 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32-2) 298 65 95


Side Bar