Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. veebruar 2013

Euroopa Liit toetab rahaga alusuuringute tulemuste jõudmist turule

Euroopa Liit teatas täna oma kavatsusest hakata andma tippteadlastele ja -uurijatele kuni 150 000 euro suuruseid toetusi, et aidata neil oma uurimistöö tulemusi ja uuenduslikke lahendusi turule tuua. Selleks avaldas Euroopa Teadusnõukogu täna oma täiendava rahastamiskava „Proof of Concept” viimase vooru tulemused. Teadusnõukogu rahalist abi saavatele teadlastele ja uurijatele on nüüd kokku antud juba 60 toetust, millest viimased 27 kuulutati välja täna.

Toetust on pälvinud projektid väga erinevatest valdkondadest. Nende seast võib esile tuua projektid, mille keskmes on innovatiivsed ravimteraapiad ja uued biomaterjalid, keskkonnasõbralikumad ja odavamad tööstuslikud keemilised ained ning kaasavam viis hõlbustada liikumistakistustega inimeste juurdepääsu hoonetele ja avalikele kohtadele. Teadusnõukogu toetust antakse ka projektidele, mis on seotud näiteks intellektuaalomandi õiguste, kaubandus- ja ärivõimaluste uurimise või tehnilise valideerimisega.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivoliniku Máire Geoghegan-Quinni sõnul on Euroopa Teadusnõukogu teise toetustevooru väljakuulutamine hea uudis. „Peame Euroopa turul realiseerima rohkem silmapaistvaid ideid. Toetuse abil saavad teadlased ja uurijad rakendada ellu oma läbimurded ja avastused ning toetused ja üldse alusuuringute rahastamine aitavad suurendada Euroopa praegust ja tulevast konkurentsivõimet,” lausus volinik.

Toetusi antakse Euroopa teadusruumi kümne riigi teadlastele ja uurijatele. Nende kümne riigi hulgas on nii ELi liikmesriike kui ka teadusuuringute raamprogrammiga liitunud riike. Toetusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Toetusvooru teiseks tähtajaks 2012. aasta oktoobris esitati 69 toetustaotlust, mille esitajate seast valiti välja täna väljakuulutatud 27 võitjat. Esimeseks tähtajaks 2012. aasta mais laekus 75 toetustaotlust ning septembris kuulutati välja 33 võitjat.

27 väljavalitud juhtiva teadlase või uurija loetelu uurimistegevust teostavate asutuste asukohariikide kaupa (ühe ja sama riigi eri kandidaadid on esitatud selle riigi all tähestiku järjekorras)

Kõikide väljavalitud juhtivate teadlaste või uurijate loetelu uurimistegevust teostavate asutuste asukohariikide kaupa (ühe ja sama riigi eri kandidaadid on esitatud selle riigi all tähestiku järjekorras)

Näiteid teises toetusvoorus väljavalitud rahastatavatest projektidest

Taustteave

Euroopa Teadusnõukogu käivitas uue rahastamiskava „Proof of Concept” 2011. aasta märtsis, et toetada innovatsiooni. Iga antava toetuse suurus võib olla kuni 150 000 eurot ja uue kava kogueelarve on 10 miljonit eurot. Toetustele võivad kandideerida kõik juhtivad teadlased või uurijad, kes saavad praegu teadusnõukogult toetust või kellele toetuse maksmine on lõpetatud vähem kui 12 kuud enne uue vooru väljakuulutamist. Toetust makstakse maksimaalselt ühe aasta jooksul.

2007. aastal asutatud Euroopa Teadusnõukogu on esimene üleeuroopaline rahastamisorganisatsioon, kes toetab eesliiniuuringuid. Rahastamise eesmärk on edendada Euroopa teadusalast tipptaset, soodustades mis tahes rahvusest ja igas vanuses parimate loovate teadlaste vahelist konkurentsi toetuste saamiseks. Ühtlasi püüab teadusnõukogu meelitada Euroopasse tippteadlasi kõikjalt maailmast. Teadusnõukogu tegutseb teadlaste algatusel põhineva või nn alt-üles lähenemisviisi alusel, võimaldades teadlastel leida uusi võimalusi eri teadusvaldkondades. Oma asutamisest saadik on teadusnõukogu rahastanud üle 3100 eesliiniuuringute projekti kogu Euroopas ning ta on kujunenud omamoodi tippuuringute kvaliteedi etaloniks.

Euroopa Teadusnõukogu on ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi uusim komponent ja tema kogueelarve aastatel 2007–2013 on 7,5 miljardit eurot. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada teadusnõukogu eelarvet uues raamprogrammis „Horisont 2020” (2014–2020) summani, mille suurus on üle 13 miljardi euro. Ettepanek põhineb üldisel eelarveettepanekul, millega nähakse programmi jaoks seitsme aasta kohta ette 80 miljardit eurot.

Lingid

Euroopa Teadusnõukogu veebisait:

http://erc.europa.eu

Programm „Horisont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar