Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2013

H χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει στην έρευνα αγοράς «blue sky»

Η νέα χρηματοδότηση της ΕΕ που ανακοινώθηκε σήμερα θα παρέχει επιχορηγήσεις ύψους 150.000 ευρώ η καθεμία σε εξέχοντες ερευνητές, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του έργου τους και των καινοτομιών που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα από τον τελευταίο γύρο του συμπληρωματικού προγράμματος χρηματοδότησης «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας». Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 60 επιχορηγήσεις σε ερευνητές που ήταν ήδη δικαιούχοι επιχορήγησης από το ΕΣΕ. Οι 27 τελευταίες ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τα έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι οι νεωτεριστικές φαρμακευτικές αγωγές και τα νέα βιοϋλικά, οι οικολογικότερες και φθηνότερες βιομηχανικές χημικές ουσίες, καθώς και μια πιο ανοιχτή προσέγγιση για την προσβασιμότητα των κτιρίων. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας» μπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες που αφορούν, για παράδειγμα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διερεύνηση εμπορικών και επιχειρηματικών ευκαιριών ή την τεχνική επικύρωση.

Η κ. Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Αυτός ο δεύτερος γύρος των επιχορηγήσεων «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας» είναι σπουδαία νέα, καθώς πρέπει περισσότερες από τις ευφυέστερες ιδέες μας να βρουν διέξοδο στην αγορά της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους δικαιούχους επιχορήγησης του ΕΣΕ να αξιοποιήσουν το δυναμικό των επιτευγμάτων και ανακαλύψεών τους. Χάρη στις επιχορηγήσεις αυτές και, γενικότερα, με τη χρηματοδότηση της έρευνας «blue sky», το ΕΣΕ βοηθά να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική τώρα και στο μέλλον.»

Αποδέκτες των επιχορηγήσεων είναι ερευνητές από δέκα χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (τα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 69 προτάσεις εντός της δεύτερης προθεσμίας της εν λόγω πρόσκλησης, από τις οποίες επιλέχτηκαν 27 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Στην πρώτη προθεσμία υποβολής προτάσεων τον Μάιο του 2012 υποβλήθηκαν 75 υποψηφιότητες, από τις οποίες τον Σεπτέμβριο του 2012 επελέγησαν 33.

Κατάλογος των τελικών 27 επιλεγμένων κύριων ερευνητών ανά χώρα του ιδρύματος υποδοχής (σε αλφαβητική σειρά εντός κάθε ομάδας χωρών)

Πλήρης κατάλογος όλων των επιλεγμένων κύριων ερευνητών ανά χώρα του ιδρύματος υποδοχής (με αλφαβητική σειρά εντός κάθε ομάδας χωρών)

Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων έργων στο δεύτερο γύρο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας»

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ξεκίνησε τη νέα πρωτοβουλία χρηματοδότησης, «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας», τον Μάρτιο του 2011, ώστε να συμβάλει στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Κάθε επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στα 150.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων «Απόδειξη ορθότητας της ιδέας» του ΕΣΕ ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κύριοι ερευνητές που λαμβάνουν ή που λάμβαναν έως δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης επιχορήγηση ΕΣΕ. Η χρηματοδότηση διαρκεί έως και ένα έτος ανά επιχορήγηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που ιδρύθηκε το 2007, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνα αιχμής. Κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους καλύτερους δημιουργικούς ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας. Το ΕΣΕ προσπαθεί επίσης να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ ακολουθεί την προσέγγιση «έρευνα με πρωτοβουλία των ερευνητών» γνωστή και ως «από τη βάση προς την κορυφή» που επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίζουν τις νέες ευκαιρίες σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας. Από την έναρξή του το ΕΣΕ έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 3.100 έργα έρευνας αιχμής σε όλη την Ευρώπη και έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την έρευνα υψηλής ποιότητας.

Το ΕΣΕ, το οποίο είναι η πιο πρόσφατη και πρωτοποριακή συνιστώσα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας της ΕΕ, έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΣΕ σε πάνω από 13 δισ. ευρώ στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Αυτή εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση προϋπολογισμού ύψους 80 δισ. ευρώ που κατανέμονται σε περίοδο επτά ετών για το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Σύνδεσμοι

Ιστοχώρος του ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu

Ορίζοντας 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar