Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2013

Financování EU na podporu komercializace základního výzkumu

EU dnes oznámila, že poskytne špičkovým výzkumným pracovníkům novou finanční pomoc ve formě grantů (každý v hodnotě 150 000 EUR), aby překlenuli období mezi svou činností a komerčně využitelnou inovací. Evropská rada pro výzkum (ERV) dnes zveřejnila výsledky posledního kola doplňkového financování z programu „Ověření proveditelnosti“ (Proof of Concept). Celkem bylo nyní uděleno 60 grantů výzkumným pracovníkům, kteří již dostávají podporu z ERV. Dnes bylo vyhlášeno 27 nových příjemců grantů.

Projekty se zabývají celou řadou témat, např. inovativní farmakologickou léčbou a novými biomateriály, ekologičtějšími a levnějšími průmyslovými chemickými látkami nebo inkluzivnější koncepcí přístupnosti budov. Financování z programu „Ověření proveditelnosti“ se vztahuje na činnosti související například s právy duševního vlastnictví, hledáním obchodních a podnikatelských příležitostí nebo technickou validací.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Toto druhé kolo udělování grantů na „Ověření proveditelnosti“ je dobrou zprávou, neboť je třeba, aby se na evropský trh uvedlo více našich nejlepších nápadů. Tato iniciativa pomáhá příjemcům grantů z ERV využívat potenciál jejich průlomových objevů. Prostřednictvím těchto grantů a financování základního výzkumu obecně pomáhá ERV zvyšovat konkurenceschopnost Evropy dnes i do budoucna."

Granty byly uděleny výzkumným pracovníkům z deseti zemí Evropského výzkumného prostoru (členské státy EU včetně zemí přidružených k rámcovému programu pro výzkum). Celkový rozpočet na tuto výzvu činí 10 milionů EUR. Ve druhé lhůtě pro předkládání nabídek v rámci této výzvy bylo v říjnu 2012 předloženo celkem 69 návrhů, z nichž bylo vybráno dnes vyhlášených 27 vítězů. V první lhůtě v květnu 2012 bylo podáno 75 návrhů, z nichž bylo vybráno a v září 2012 vyhlášeno 33 vítězů.

Seznam 27 vybraných hlavních výzkumných pracovníku podle země hostitelské instituce (v

abecedním pořadí v rámci každé skupiny zemí)

Úplný seznam všech vybraných hlavních výzkumných pracovníku podle země hostitelské instituce (v abecedním pořadí v rámci každé skupiny zemí)

Příklady projektů financovaných v tomto druhém kole udělování grantů na „Ověření proveditelnosti“.

Souvislosti

Evropská rada pro výzkum zahájila v březnu 2011 novou finanční iniciativu „Ověření proveditelnosti“ (Proof of Concept), aby podpořila pobídky k inovacím. Jednotlivé granty mohou dosáhnout výše až 150 000 EUR a celkový rozpočet vymezený pro druhou výzvu ERV k předkládání nabídek v rámci iniciativy „Ověření proveditelnosti" činí 10 milionů EUR. Předkládat návrhy mohou všichni hlavní výzkumní pracovníci, jež jsou již příjemci grantu ERV, který dosud probíhá nebo který skončil méně než dvanáct měsíců před datem zveřejnění výzvy. Finanční pomoc se poskytuje vždy maximálně po dobu jednoho roku.

Evropská rada pro výzkum, kterou EU zřídila v roce 2007, je první celoevropskou organizací pro financování hraničního výzkumu. Jejím cílem je stimulovat v Evropě vědecký výzkum špičkové úrovně prostřednictvím soutěží o grant mezi těmi nejlepšími a nejkreativnějšími výzkumnými pracovníky všech státních příslušností a věkových kategorií. Snahou ERV je rovněž přilákat do Evropy přední výzkumníky z celého světa. ERV funguje na základě výzkumu řízeného výzkumnými pracovníky či tak zvaného přístupu zdola nahoru, kdy mohou výzkumníci vyhledávat nové příležitosti v libovolné oblasti výzkumu. Od zahájení své činnosti Evropská rada pro výzkum financovala více než 3 100 projektů hraničního výzkumu v celé Evropě a stala se „referenčním rámcem“ pro výzkum špičkové úrovně.

Rozpočet Evropské rady pro výzkum, která je nejnovější složkou sedmého rámcového programu EU pro výzkum, činí na období 2007–2013 celkem 7,5 miliardy EUR. V novém rámcovém programu Horizont 2020 na období 2014–2020 Evropská komise navrhla výrazné navýšení rozpočtu ERV – na celkových 13 miliard EUR. Tato částka vychází z návrhu celkového rozpočtu, v němž je na program Horizont 2020 vyčleněno 80 miliard EUR na sedm let.

Odkazy

Internetové stránky ERV:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 229633 88)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar