Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 февруари 2013 г.

ЕС подпомага финансово достигането на фундаменталните изследвания до пазара

ЕС обяви днес, че ще предостави безвъзмездни средства от по 150 000 евро на изследователи на високо ниво, за да подпомогне превръщането на тяхната работа в привлекателни за пазара иновации. Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) публикува днес резултатите от последния етап от своята схема за допълващо финансиране „Тестване на концепцията“. До този момент са отпуснати безвъзмездни средства на общо 60 изследователи, които вече са получатели на средства от ЕНС, като последните 27 бяха обявени днес.

Проектите са по най-различни теми, като например иновационни лекарствени терапии и нови биоматериали, по-екологични и по-евтини промишлени химични вещества, както и по-широк подход относно достъпността на сградите. Със средства по „Тестване на концепцията“ могат да бъдат финансирани дейности, свързани например с права върху интелектуална собственост, проучване на търговски и бизнес възможности или техническо валидиране.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Вторият етап от предоставянето на безвъзмездни средства по „Тестване на концепцията“ е чудесна новина, защото повече от нашите най-добри идеи трябва да достигат до пазара в Европа. Чрез тази инициатива се помага на получателите на средства от ЕНС да реализират потенциала на своите научни постижения и открития. С тези безвъзмездни средства и с финансирането на фундаменталните изследвания по принцип ЕНС помага за повишаване на конкурентоспособността на Европа днес и за в бъдеще“.

Безвъзмездните средства ще бъдат предоставени на изследователи от десет държави в Европейското научноизследователско пространство (държави от ЕС, както и страни, асоциирани към рамковата програма за научни изследвания). Общият бюджет на тази покана за представяне на предложения е 10 млн. евро. През октомври 2012 г. бяха подадени общо 69 предложения в рамките на втория срок по поканата, от които бяха подбрани обявените днес 27 проекта. В рамките на първия срок през май 2012 г. бяха получени 75 предложения, от които през септември бяха обявени избраните 33.

Окончателен списък на 27-те избрани главни изследователи по страна на институцията домакин (по азбучен ред в рамките на всяка група държави)

Пълен списък на всички избрани главни изследователи по страна на институцията домакин (по азбучен ред в рамките на всяка група държави)

Примери за проекти, получили финансиране на този втори етап от предоставянето на безвъзмездни средства по „Тестване на концепцията“.

Контекст

Европейският научноизследователски съвет даде начало на новата инициатива за финансиране Тестване на концепцията през март 2011 г., за да допринесе за стимулиране на иновациите. Стойността на отделна помощ може да е до 150 000 евро и общият бюджет на втората покана на ЕНС за представяне на предложения по „Тестване на концепцията“ е 10 млн. евро. Предложения по поканата могат да изпращат всички главни изследователи, които в момента получават безвъзмездни средства от ЕНС или са получавали средства по-малко от дванадесет месеца преди датата на публикуване на поканата. Финансирането е за срок до една година.

Европейският научноизследователски съвет е създаден от ЕС през 2007 г. Той е първата общоевропейска организация за финансиране на научни изследвания в граничните области на човешкото познание. ЕНС има за цел да стимулира високите научни постижения в Европа, като насърчава конкуренцията за финансиране сред най-добрите и най-талантливите изследователи от всички националности и възрасти. Той също така се стреми да привлича в Европа водещи учени от цял свят. ЕНС прилага т.нар. възходящ подход по инициатива на изследователите, който позволява да се разкриват нови възможности във всички научни сфери. От създаването си досега ЕНС е финансирал над 3100 научноизследователски проекта в гранични области на познанието в цяла Европа и се е превърнал в еталон за висококачествени научни изследвания.

За периода 2007 — 2013 г. ЕНС, който е най-новият елемент на Седмата рамкова програма за научни изследвания на ЕС, разполага с общ бюджет от 7,5 милиарда евро. В новата рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.) Европейската комисия предложи той да бъде увеличен значително — до над 13 милиарда евро. Това се основава на предложение за общ бюджет от 80 милиарда евро за „Хоризонт 2020“ за период от седем години.

Връзки

Уебсайт на ЕНС:

http://erc.europa.eu

Хоризонт 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar