Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 september 2013

Månaden för den inre marknaden startar med en debatt om jobben

Måndagen 23 september startar den första i en serie av fyra internetdebatter om den inre marknaden. Månaden för den inre marknaden pågår från den 23 september till den 23 oktober 2013 och är ett initiativ som Europaparlamentet och EU-kommissionen har tagit med anledning av Europaåret för medborgarna 2013. Enskilda personer och intresserade parter får här tillfälle att bidra med förslag om EU:s framtid och diskutera dessa förslag på internet med andra personer, intressenter, tjänstemän, beslutsfattare och experter från hela EU. EU-kommissionen använder sig med det här initiativet av internet för att underlätta för människor och grupper i det civila samhället att delta i den politiska debatten. Onlineforumet inleds den 23 september kl. 11.00 (centraleuropeisk tid) med en chatt med EU:s inremarknadskommissionär Michel Barnier, och den som är intresserad får då möjlighet att komma i direktkontakt med EU:s beslutsfattare i Bryssel. Under månaden kommer fyra olika teman att debatteras på alla 24 EU-språken: jobb, sociala rättigheter, banker och e-handel.

De första debatterna pågår från måndag till onsdag den 23-25 september om 111 politiska förslag från 17 länder (fler fortsätter att komma in) i olika frågor som rör jobb: Hur skapar man fler jobb? Hur startar man ett företag? Hur kan kvaliteten på de jobb som finns förbättras? Olika politiska idéer har förts fram, t.ex. ett förslag om att införa ett kort för yrkesmässig rörlighet för sjuksköterskor. Idéer har också förts fram om hur man kan skapa jobb för människor med funktionsnedsättningar. För närvarande ligger arbetslösheten på nästan 12 % i i EU och i vissa länder uppgår den till över 26 %. Det finns ingen enkel lösning, men EU:s inre marknad ger arbetstagarna möjlighet att resa till andra länder för att söka arbete eller erbjuda sina tjänster i alla 28 EU-länderna. Under de närmaste debattdagarna har enskilda personer, organisationer och företag möjlighet att diskutera vilka hinder som kvarstår och föreslå åtgärder som EU kan vidta.

– Syftet med Månaden för den inre marknaden är att överbrygga klyftan mellan dem som ska ha nytta av den politik som förs – dvs. det civila samhället, medborgarna och företagen – och dem som utarbetar och fattar beslut om den, säger EU:s inremarknadskommissionär Michel Barnier. Vi vill ha ett fritt och öppet utbyte av ideer för att åtgärda de brister som fortfarande finns på den inre marknaden. Det är av största vikt att den inre marknaden fungerar bättre för invånarna, konsumenter och små och medelstora företag om vi ska kunna skapa fler jobb och stärka konkurrenskraften. Det här är ett nytt projekt där vi använder internet för att människor ska kunna komma i kontakt med varandra på vår stora och varierande kontinent.

Bakgrund

Månaden för den inre marknaden genomförs på internet yourideasforeurope.eu under fyra veckor. Varje vecka tas ett nytt ämne upp till debatt.

  1. 23-25 september – jobb: Hur hittar man ett jobb? Hur startar man ett företag? Hur får man sina kvalifikationer erkända i EU?

  2. 30 september-2 oktober – sociala rättigheter: Vilket socialt skydd i form av pension, hälso- och sjukvård, offentliga tjänster osv. har man på EU:s inre marknad?

  3. 7-9 oktober – banker: Vad mer kan göras för att skydda sparande, förebygga ytterligare en finanskris och se till att banker investerar i realekonomin för att främja tillväxten?

  4. 14-16 oktober – e-handel: Hur lätt är det att köpa och sälja på nätet som kund och få sina varor levererade mellan länderna? Vilket dataskydd finns det i sociala nätverk?

Månaden för den inre marknaden är ett unikt tillfälle för nätanvändarna i EU att kommentera, ifrågasätta och lämna förslag till förbättringar av nya politiska idéer som har framförts på nätet. För den som deltar finns det en rad olika sätt att interagera med beslutsfattarna. Man kan

  1. kommentera och rösta på politiska förslag som privatpersoner, organisationer och företag har lagt fram, och

  2. debattera med EU:s experter, ledamöter i Europaparlamentet, och andra personer från EU och EU-länderna genom att chatta.

    Den 23 oktober bjuds fem deltagare in till en slutdebatt med EU-kommissionär Michel Barnier i Euronews i Europaparlamentet i Strasbourg.

Man kan fortfarande framföra sina idéer på internet. Över 300 idéer om alla ämnen har redan lagts fram av intresserade parter och enskilda personer. Du kan redan rösta på dessa idéer och debatten om alla idéer startar den 23 september när det gäller jobb, den 30 september när det gäller sociala rättigheter, den 7 oktober när det gäller banker och den 14 oktober när det gäller e-handel.

Oberoende moderatorer kommer att sammanfatta resultaten av dessa debatter och deltagarnas idéer om hur EU kan förändras. De kommer också att publiceras i en skriftlig slutrapport och kan komma att bidra till EU:s framtida arbete.

Se även MEMO/13/804

Läs mer på

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Audrey Augier +32 2 297 16 07

Carmel Dunne +32 2 299 88 94


Side Bar