Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. septembra 2013

Uvod v mesec enotnega trga z razpravami o delovnih mestih

V ponedeljek, 23. septembra, bo v okviru meseca enotnega trga, ki bo trajal od 23. septembra do 23. oktobra 2013, potekala prva v nizu štirih spletnih razprav o enotnem trgu. Razprave so na pobudo Evropskega parlamenta in Evropske komisije organizirane v sklopu evropskega leta državljanov 2013, državljanom in zainteresiranim stranem pa je tako dana priložnost, da pripravijo predloge za prihodnost EU in o njih na spletu v živo razpravljajo z drugimi državljani, zainteresiranimi stranmi, uradniki in voditelji ter strokovnjaki iz vse Evrope. Uporaba spleta Evropski komisiji omogoča, da pri pripravi njenega programa politike sodelujejo državljani in skupine civilne družbe. S spletnim klepetom v živo z evropskim komisarjem za notranji trg Michelom Barnierom bo 23. septembra ob 11.00 po srednjeevropskem času odprt spletni forum, ki bo zainteresiranim stranem omogočil edinstven in neposreden stik s snovalci politike v Bruslju. V okviru foruma bodo v vseh 24 uradnih jezikih EU potekale razprave o štirih temah: delovnih mestih, socialnih pravicah, bankah in e-trgovanju.

Od ponedeljka do srede (23. september–25. september) bodo potekale prve razprave o 111 predlogih politike iz 17 držav (zbiranje predlogov še ni zaključeno), ki se nanašajo na vprašanja s področja zaposlovanja: kako ustvariti več delovnih mest; kako ustanoviti podjetje; kako izboljšati kakovost razpoložljivih delovnih mest. Zamisli glede politike segajo od predloga za uvedbo poklicne kartice mobilnosti za medicinske sestre do načinov, kako ustvariti zaposlitvene možnosti za invalide. Te razprave se odvijajo v času, ko stopnja brezposelnosti v EU znaša skoraj 12 % in v nekaterih državah celo presega 26 %. Čeprav za reševanje te problematike ni enostavnih rešitev, evropski enotni trg delavcem omogoča, da zaposlitev iščejo tudi onkraj meja ali pa svoje strokovne storitve ponujajo v kateri koli od 28 držav članic EU. V prihajajočih razpravah bodo imeli posamezniki, organizacije in podjetja na terenu priložnost opozoriti na preostale ovire, s katerimi se srečujejo, in predstaviti nadaljnje predloge za ukrepe na evropski ravni.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Namen meseca enotnega trga je premostiti vrzel med civilno družbo, državljani in podjetji, torej tistimi, ki naj bi s politiko pridobili, ter tistimi, ki politiko snujejo in odločajo o njej. Dobrodošla je svobodna in odprta izmenjava mnenj o predlogih, v okviru katerih bodo obravnavane preostale vrzeli na enotnem trgu. Enotni trg po meri državljanov, potrošnikov ter malih in srednje velikih podjetij je bistvenega pomena za ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje konkurenčnosti. Mesec enotnega trga je inovativen projekt, ki izkorišča zmožnost interneta, da poveže posameznike z vseh koncev te raznolike in veličastne celine.“

Ozadje

Mesec enotnega trga bo štiri zaporedne tedne potekal v okviru spletne strani yourideasforeurope.eu, vsak teden pa se bo obravnavala druga tema:

  1. 23.–25. september, delovna mesta: kako najti zaposlitev, ustanoviti podjetje ali doseči priznanje poklicnih kvalifikacij v Evropi?

  2. 30. september–2. oktober, socialne pravice: kakšne so pravice iz socialnega varstva na enotnem trgu EU, med drugim kar zadeva pokojnine, zdravstveno varstvo in storitve javne uprave?

  3. 7. oktober–9. oktober, banke: kaj bi še bilo mogoče ukreniti, da se zavarujejo bančne vloge, prepreči ponovna finančna kriza in zagotovijo investicije bank v realno gospodarstvo, ki bi spodbudile rast?

  4. 14. oktober–16. oktober, e-trgovanje: kako enostavni so spletni nakupi in prodaja ter dobava v drugo državo članico? Kakšno je varstvo podatkov, ki jih posamezniki delijo na družabnih omrežjih?

V mesecu enotnega trga bodo imeli evropski državljani enkratno priložnost za razpravo o novih zamislih glede politik, ki so bile predložene po spletu, pa tudi za izpopolnitev ali kritiko takih zamisli. Udeleženci bodo v razpravah s snovalci politike lahko sodelovali na različne načine. Lahko bodo:

  1. glasovali in dajali pripombe o zamislih glede politik, ki so jih predložili posamezniki, organizacije in podjetja;

  2. v spletnih videoklepetih v živo zastavljali vprašanja strokovnjakom EU, poslancem Evropskega parlamenta in drugim predstavnikom na evropski in nacionalni ravni ter razpravljali z njimi.

Pet udeležencev bo 23. oktobra povabljenih v Evropski parlament v Strasbourgu na zaključno razpravo z evropskim komisarjem Barnierom, ki jo bo prenašala medijska hiša Euronews.

Zamisli je še mogoče predložiti prek spletne platforme. Doslej so zainteresirane strani in posamezniki predložili več kot 300 zamisli z različnih področij. O teh zamislih je že mogoče glasovati. Z njimi povezane razprave pa bodo potekale: 23. septembra o delovnih mestih, 30. septembra o socialnih pravicah, 7. oktobra o bankah in 14. oktobra o e-trgovanju.

Neodvisni moderatorji bodo povzeli rezultate teh razprav, torej zamisli, ki po mnenju udeležencev lahko spremenijo Evropo. Te zamisli bodo prav tako vključene v končno poročilo, ki se bo objavilo in bo lahko podlaga za prihodnja prizadevanja Evropske unije.

Glej tudi MEMO/13/804.

Dodatne informacije

yourideasforeurope.eu

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar