Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 20. septembra 2013

Mesiac jednotného trhu začína diskusiou o pracovných miestach

V pondelok 23. septembra sa začne prvá zo série štyroch online diskusií o jednotnom trhu. Diskusie sú súčasťou podujatia Mesiac jednotného trhu, ktoré potrvá od 23. septembra do 23. októbra. Spoločná iniciatíva Európskeho parlamentu a Komisie nazvaná Mesiac jednotného trhu prebieha v rámci Európskeho roka občanov 2013. Zainteresovaným stranám a občanom ponúka príležitosť predložiť návrhy o budúcnosti EÚ a diskutovať o nich naživo s inými občanmi, zainteresovanými stranami, vládnymi úradníkmi a lídrami či odborníkmi z celej Európy. Komisia organizuje internetovú diskusiu, ktorej cieľom je zapojiť čo najviac občanov a zástupcov občianskej spoločnosti do formovania tohto politického programu. Prvé podujatie bude VIP online chat naživo s komisárom pre vnútorný trh Michelom Barnierom, ktorý začne 23. septembra o 11:00 SEČ. Online fórum ponúka zainteresovaným stranám jedinečný a okamžitý komunikačný kanál s tvorcami politiky v Bruseli. V rámci fóra sa uskutočnia diskusie na štyri témy: pracovné miesta, sociálne práva, banky a elektronický obchod vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Prvé diskusné fórum potrvá od pondelka do stredy (23. – 25. septembra). Jeho predmetom bude 111 návrhov zo 17 krajín (ich počet stále rastie) o záležitostiach súvisiacich so zamestnanosťou: ako vytvoriť viac pracovných miest; ako si založiť firmu; ako zlepšiť kvalitu existujúcich pracovných miest. Predložené podnety sa rôznia od návrhu zaviesť profesiové preukazy mobility pre zdravotné sestry po návrhy, ako vytvoriť pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Debata bude prebiehať v kontexte takmer 12 % miery nezamestnanosti v EÚ, ktorá v niektorých krajinách presahuje úroveň 26 %. I keď na tieto problémy neexistuje jednoduché riešenie, európsky jednotný trh ponúka pracovníkom príležitosť hľadať si prácu v zahraničí alebo ponúknuť svoje profesné služby v ktoromkoľvek z 28 členských štátov EÚ. Počas nadchádzajúcej diskusie budú mať ľudia, organizácie a podniky príležitosť poukázať na pretrvávajúce prekážky a predložiť ďalšie návrhy na opatrenia na európskej úrovni.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Mesiac jednotného trhu sa zameriava na prepojenie tých, ktorí by mali mať z politík prospech, t. j. občianskej spoločnosti, občanov a podnikov, a tých, ktorí ich pripravujú a prijímajú. Uvítame voľnú a otvorenú výmenu návrhov, ktoré sa zamerajú na riešenie ostávajúcich medzier v jednotnom trhu. Jednotný trh, ktorý lepšie napĺňa potreby občanov, spotrebiteľov a MSP, je kľúčom k vytváraniu ďalších pracovných miest a zlepšeniu konkurencieschopnosti. Ide o inovatívny projekt, ktorý ťaží zo schopnosti internetu spájať ľudí naprieč rôznorodým a veľkým kontinentom.“

Kontext

Mesiac jednotného trhu sa uskutoční online na lokalite yourideasforeurope.eu počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. Každý z nich bude zameraný na inú politickú tému:

  1. 23. až 25. septembra na zamestnanosť: ako si nájsť prácu, založiť podnik alebo získať uznanie kvalifikácie v Európe?

  2. 30. septembra až 2. októbra na sociálne práva: aké sú práva sociálnej ochrany na jednotnom trhu EÚ z hľadiska dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb atď.?

  3. 7. až 9. októbra na banky: aké ďalšie opatrenia by sa mohli prijať v záujme ochrany vkladov, prevencie ďalšej finančnej krízy a zabezpečenia toho, že banky investujú do reálnej ekonomiky na podporu rastu?

  4. 14. až 16. októbra na elektronický obchod: aký náročný je online predaj alebo nákup výrobkov a ich dodanie do inej krajiny z pohľadu spotrebiteľa? Ako sú chránené osobné údaje, ktoré ľudia zdieľajú na stránkach sociálnych sietí?

Mesiac jednotného trhu ponúka jedinečnú príležitosť pre európskych „online občanov“, aby pripomienkovali, komentovali a vylepšovali nové politické návrhy predložené online. Pre účastníkov budú pripravené viaceré spôsoby interakcie s tvorcami politík. Môžu:

  1. hlasovať o politických návrhoch jednotlivcov, organizácií a podnikov a pripomienkovať ich;

  2. klásť otázky a diskutovať s expertmi EÚ, poslancami EP a inými bruselskými osobnosťami prostredníctvom živých videochatov.

Päť účastníkov dostane pozvánku na záverečnú diskusiu s komisárom Barnierom na stanici Euronews, ktorá sa uskutoční 23. októbra v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Príspevky je stále možné predkladať prostredníctvom online platformy. Zainteresované strany a jednotlivci už predložili viac ako 300 príspevkov ku všetkým témam. O týchto príspevkoch už prebieha hlasovanie. Diskusia o nich prebehne podľa tém: od 23. septembra o pracovných miestach, od 30. septembra o sociálnych právach, od 7. októbra o bankách a od 14. októbra o elektronickom obchode.

Nezávislí moderátori diskusií zhrnú ich výsledky – nápady, ktoré môžu podľa účastníkov zmeniť Európu. Uverejníme ich aj v záverečnej správe, ktorej cieľom je pomôcť formulovať budúci program EÚ.

Pozri aj MEMO/13/804.

Viac informácií

yourideasforeurope.eu

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar