Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 września 2013 r.

Rozpoczęcie Miesiąca Jednolitego Rynku - debata na temat miejsc pracy

W poniedziałek 23 września, w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku (23 września - 23 października 2013), odbędzie się pierwsza z serii czterech debat on-line na temat jednolitego rynku. Miesiąc Jednolitego Rynku został zorganizowany z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Komisji w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013. Jego uczestnicy (osoby prywatne i zainteresowane podmioty) będą mogli przedstawić propozycje dotyczące przyszłości UE i przedyskutować je w czasie rzeczywistym z innymi obywatelami i zainteresowanymi podmiotami, a także z urzędnikami, liderami i ekspertami z całej Europy. Komisja chce skorzystać z internetu jako platformy umożliwiającej włączenie obywateli i grup tworzących społeczeństwo obywatelskie w proces tworzenia polityki. Forum, które otworzy czat z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Michelem Barnierem, (23 września o godz. 11 CET), da uczestnikom niepowtarzalną możliwość bezpośredniej komunikacji z decydentami w Brukseli. Dyskusje na forum będą dotyczyć czterech głównych obszarów tematycznych – zatrudnienia, praw socjalnych, banków i handlu elektronicznego – i będą się odbywać w 24 językach urzędowych UE.

Pierwsze debaty będą miały miejsce od poniedziałku do środy (23-25 września). Ich tematem będzie 111 propozycji dotyczących polityki zatrudnienia, które nadesłano z 17 krajów (kolejne propozycje nadal napływają). Ich autorzy odpowiadali na pytania, jak zwiększyć liczbę miejsc pracy, jak rozpocząć działalność gospodarczą, jak poprawić jakość dostępnych miejsc pracy. Nadesłane pomysły są różnorodne, od propozycji wprowadzenia karty mobilności zawodowej dla pielęgniarek/pielęgniarzy do sposobów otwarcia rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Dyskusja odbywa się w momencie, gdy stopa bezrobocia w UE wynosi prawie 12 proc., a w niektórych krajach przekracza 26 proc. Choć nie istnieje jedno proste rozwiązanie tego problemu, europejski jednolity rynek daje pracownikom możliwość poszukiwania pracy za granicą lub oferowania swoich usług w każdym z 28 państw członkowskich UE. W trakcie kilkudniowej debaty osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorstwa będą miał okazję opisać przeszkody, na które nadal natrafiają, i przedstawić dalsze propozycje działań na szczeblu europejskim.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, dodał: „Celem Miesiąca Jednolitego Rynku jest zlikwidowanie przepaści oddzielającej tych, którzy powinni odnosić korzyści z polityki — społeczeństwo obywatelskie, obywateli i przedsiębiorstwa — od tych, którzy formułują politykę i decydują o jej kształcie. Popieramy wolną i otwartą wymianę poglądów na temat sposobów usunięcia luk, jakie nadal istnieją w systemie jednolitego rynku. Jednolity rynek zgodny z oczekiwaniami obywateli, konsumentów i MŚP odgrywa istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i zwiększaniu konkurencyjności. W tym innowacyjnym projekcie skorzystamy z możliwości, jakie oferuje internet, aby połączyć ze sobą ludzi ze wszystkich stron naszego zróżnicowanego i rozległego kontynentu”.

Kontekst

Imprezy w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku będą się odbywać online na stronie yourideasforeurope.eu przez cztery tygodnie, przy czym każdy tydzień będzie poświęcony innej dziedzinie polityki:

  1. 23-25 września – zatrudnienie: jak znaleźć pracę, założyć działalność gospodarczą lub uzyskać uznanie swoich kwalifikacji w Europie?

  2. 30 września - 2 października – prawa socjalne: jakie prawa do zabezpieczenia społecznego przysługują na jednolitym rynku UE (emerytury, opieka zdrowotna, usługi publiczne...)?

  3. 7-9 października – banki: co jeszcze można zrobić, aby lepiej chronić depozyty, zapobiec kolejnemu kryzysowi finansowemu oraz zagwarantować inwestowanie przez banki w realną gospodarkę w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego?

  4. 14-16 października – e-handel: czy łatwo jest prowadzić sprzedaż przez internet i czy klientowi łatwo jest kupić produkt i zapewnić jego dostawę z zagranicy? W jaki sposób chronione są dane, jakie ludzie udostępniają na portalach społecznościowych?

W trakcie Miesiąca Jednolitego Rynku cyberobywatele” Europy będą mieli wyjątkową okazję, aby skomentować, skrytykować i udoskonalić nowe koncepcje polityczne zaproponowane za pośrednictwem internetu. Komunikacja z autorami polityki jest możliwa na kilka sposobów. Uczestnicy mogą:

  1. głosować i zgłaszać uwagi do propozycji polityki nadesłanych przez osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorstwa,

  2. zadawać pytania ekspertom UE, posłom do Parlamentu Europejskiego oraz liderom unijnym i krajowym i dyskutować z nimi na żywo za pośrednictwem czatu wideo,

    Pięciu uczestników zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w debacie końcowej z komisarzem Michelem Barnierem, która odbędzie się 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i będzie transmitowana przez kanał Euronews.

Pomysły można nadal zgłaszać za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Organizacje i osoby prywatne zgłosiły już ponad 300 propozycji dotyczących wszystkich wymienionych wyżej tematów. Na pomysły te można już głosować, a forum dyskusyjne zostanie otwarte 23 września (propozycje dotyczące zatrudnienia), 30 września (propozycje dotyczące praw socjalnych), 7 października (banki) i 14 października (handel elektroniczny).

Wyniki debat zostaną podsumowane przez niezależnych moderatorów, którzy wskażą koncepcje, które według uczestników dyskusji mogą zmienić Europę. Zostaną one również przedstawione w sprawozdaniu końcowym, które zostanie opublikowane i może być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przyszłych przepisów.

Zob. także MEMO/13/804.

Szczegółowe informacje

yourideasforeurope.eu

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar