Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. septembrī

Vienotā tirgus mēnesis sākas ar debatēm par darbavietām

Pirmdien, 23. septembrī, norisināsies pirmās debates četru tiešsaistes debašu sērijā par vienoto tirgu vienotā tirgus mēneša ietvaros, kas ilgs no 2013. gada 23. septembra līdz 23. oktobrim. Ņemot vērā, ka 2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads, Eiropas Parlamenta un Komisijas iniciatīvas – vienotā tirgus mēneša – laikā iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām būs iespēja iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešraidē tiešsaistē ar citiem iedzīvotājiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. Komisija pievēršas tīmeklim, lai iesaistītu pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības grupas savā politikas programmā. Sākot ar tiešsaistes VIP tērzēšanu tiešraidē 23. septembrī plkst. 11:00 (pēc Viduseiropas laika) ar komisārs Mišelu Barnjē, kas ir atbildīgs par iekšējo tirgu un pakalpojumiem, tiešsaistes forums piedāvā ieinteresētajām personām unikālu un tūlītēju saziņas līniju ar politikas veidotājiem Briselē. Forumā visās 24 ES valodās paredzētas debates par četrām tēmām: darbavietas, sociālās tiesības, bankas un e-komercija.

Pirmās debates noritēs no pirmdienas līdz trešdienai (23.–25. septembrī) par 111 politikas priekšlikumiem no 17 valstīm (šis skaits turpina pieaugt) par jautājumiem, kas saistīti ar darbavietām: kā izveidot vairāk darbavietu; kā nodibināt uzņēmumu; kā uzlabot pieejamo darbavietu kvalitāti. Iesniegtās politikas idejas aptver plašu spektru, sākot ar ierosinājumu ieviest profesionālās mobilitātes karti medicīnas māsām līdz priekšlikumam, kā radīt darba iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Debates notiek laikā, kad bezdarba līmenis ES ir gandrīz 12 % un dažās valstīs pat pārsniedz 26 %. Lai gan nav vienkārša risinājuma, Eiropas vienotais tirgus sniedz darba ņēmējiem iespēju doties pāri robežām darba meklējumos vai piedāvāt savus pakalpojumus kā profesionāļiem jebkurā no 28 ES dalībvalstīm. Turpmākajās debašu dienās cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem uz vietas būs iespēja norādīt uz joprojām pastāvošajiem šķēršļiem, un ierosināt papildu priekšlikumus par rīcību Eiropas līmenī.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Vienotā tirgus mēneša mērķis ir samazināt plaisu starp tiem, kam būtu jāgūst labums no politikas — pilsoniskā sabiedrība, pilsoņi un uzņēmumi, – un tiem, kas izstrādā politiku un par to lemj. Mēs atzinīgi vērtējam brīvu un atklātu viedokļu apmaiņu par priekšlikumiem, kuru mērķis ir pievērsties neatrisinātajiem jautājumiem vienotajā tirgū. Vienotais tirgus, kas darbojas labāk attiecībā uz pilsoņiem, patērētājiem un MVU, ir būtisks priekšnosacījums, lai radītu vairāk darbavietu un uzlabotu konkurētspēju. Šis ir inovatīvs projekts, kas paredz izmantot interneta sniegto iespēju nodibināt saikni starp cilvēkiem ļoti daudzveidīgā un lielā kontinentā.”

Vispārīga informācija

Vienotā tirgus mēnesis tiešsaistē notiks yourideasforeurope.eu četras nedēļas pēc kārtas, ik nedēļu pievēršoties atšķirīgai politikas tēmai:

  1. 23.—25. septembris, darbavietas: Kā atrast darbu, nodibināt uzņēmumu vai panākt, ka Eiropā tiek atzīta profesionālā kvalifikācija?

  2. 30. septembris - 2. oktobris, sociālās tiesības: Kādas ES vienotajā tirgū ir sociālās tiesības attiecībā uz pensiju, veselības aprūpi, publiskajiem pakalpojumiem, nodokļiem?

  3. 7.–9. oktobris, bankas: Ko vēl varētu darīt, lai pasargātu depozītus, novērstu vēl kādas finanšu krīzes iespējas un panāktu, ka bankas investē reālajā ekonomikā, lai sekmētu izaugsmi?

  4. 14.–16. oktobris, e-komercija: Cik viegli patērētājam ir pirkt un pārdot produktus tiešsaistē pārrobežu darījumos? Cik pasargāta ir personu privātā informācija tīmekļa sociālajās vietnēs?

Vienotā tirgus mēneša laikā internetu lietojošajiem Eiropas iedzīvotājiem ir unikāla iespēja izteikties, izaicināt un pilnveidot jaunas, tiešsaistē iesniegtas, ar politiku saistītas idejas. Dalībniekiem tiek piedāvāti vairāki veidi, kā sadarboties ar politikas veidotājiem. Piemēram:

  1. balsot un komentēt par privātpersonu, organizāciju un uzņēmumu iesniegtajām politikas ierosmēm,

  2. uzdot jautājumus un debatēt ar ES ekspertiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un citām ES un valsts amatpersonām video sarunu tiešraidē.

    23. oktobrī Eiropas Parlamentā, Strasbūrā pieci dalībnieki tiks aicināti piedalīties nobeiguma debatēs ar komisāru M. Barnjē kanālā Euronews.

Vēl aizvien var iesniegt idejas tiešsaistes platformai. Ieinteresētās personas un indivīdi ir iesnieguši jau vairāk nekā 300 ideju par visām tēmām. Par šīm idejām jau ir saņemts balsojums, un tās tiks ietvertas diskusijai debatēs 23. septembrī par darbavietām, 30. septembrī par sociālajām tiesībām, 7. oktobrī par bankām un 14. oktobrī par e–komerciju.

Neatkarīgi moderatori apkopos šo diskusiju rezultātus — idejas, kas pēc dalībnieku domām spēj mainīt Eiropu. Tās tiks iekļautas arī nobeiguma ziņojumā, kas tiks publicēts un ko varēs izmantot turpmākajā ES darbā.

Skatīt arī MEMO/13/804

Papildu informācija

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar