Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 20 d.

Bendrosios rinkos mėnuo prasideda debatais apie darbo vietas

Pirmadienį, rugsėjo 23 d., prasideda pirmieji iš keturių internetinių debatų bendrosios rinkos klausimais, surengsimų 2013 m. rugsėjo 23 d. – spalio 23 d. vyksiančios Bendrosios rinkos mėnesio kampanijos metu. 2013-aisiais, Europos piliečių metais, Europos Parlamento ir Komisijos iniciatyva rengiama Bendrosios rinkos mėnesio kampanija suteiks galimybę piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams pateikti pasiūlymų dėl ES ateities ir dėl jų tiesiogiai internetu diskutuoti su kitais piliečiais, suinteresuotaisiais subjektais, pareigūnais, šalių vadovais ir ekspertais iš visos Europos. Komisija šiai kampanijai naudos internetą, kad į savo politikos darbotvarkę įtrauktų piliečius ir pilietinės visuomenės grupes. Rugsėjo 23 d. 11 val. Vidurio Europos laiku įvyksiančiu internetiniu pokalbiu su labai svarbiu asmeniu – Komisijos nariu, atsakingu už vidaus rinką, Micheliu Barnier, bus pradėtas internetinis forumas, kuriame suinteresuotieji subjektai turės unikalią galimybę tiesiogiai bendrauti su ES politikos formuotojais. Forumo debatuose visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis bus diskutuojama keturiomis temomis: darbo vietų, socialinių teisių, bankų ir el. prekybos.

Nuo pirmadienio iki trečiadienio (rugsėjo 23–25 d.) vyks pirmieji debatai dėl iš 17 šalių pateiktų 111 politikos pasiūlymų (pasiūlymai ir toliau teikiami) su darbo vietomis susijusiais klausimais: kaip sukurti daugiau darbo vietų; kaip įsteigti įmonę; kaip pagerinti turimų darbo vietų kokybę. Pateikta įvairiausių politikos idėjų – antai siūloma įvesti slaugytojų profesinio judumo kortelę arba pateikta pasiūlymų, kaip neįgaliesiems suteikti įsidarbinimo galimybių. Šie debatai vyksta tokiu metu, kai nedarbas ES siekia beveik 12 proc., o kai kuriose šalyse darbo neturi daugiau nei 26 proc. žmonių. Nors vieno paprasto sprendimo nėra, vis dėlto Europos bendroji rinka suteikia galimybę darbuotojams ieškoti darbo, o laisvųjų profesijų atstovams siūlyti savo paslaugas bet kurioje iš 28 ES valstybių narių. Debatų dienomis konkrečią veiklą vykdantys piliečiai, organizacijos ir įmonės turės galimybę nurodyti tebesančias kliūtis ir pasiūlyti, kokių priemonių, jų manymu, būtų galima imtis Europos lygmeniu.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Bendrosios rinkos mėnesio iniciatyva siekiama panaikinti atstumą tarp tų, kuriems politika turėtų būti naudinga, t. y. pilietinės visuomenės, piliečių ir įmonių, ir tų, kurie tą politiką formuoja ir priima sprendimus. Tikimės, kad diskusijos dėl pasiūlymų, kaip panaikinti likusias bendrosios rinkos spragas, vyks laisvai ir atvirai. Siekiant sukurti daugiau darbo vietų ir padidinti konkurencingumą, labai svarbu, kad bendroji rinka veiktų taip, kad būtų geriau piliečiams, vartotojams ir MVĮ. Tai novatoriškas projektas, kuris išnaudoja interneto galimybes, kad būtų galima susisiekti su įvairiapusio didžiulio žemyno gyventojais.“

Pagrindiniai faktai

Bendrosios rinkos mėnesio kampanija vyks keturias savaites interneto svetainėje yourideasforeurope.eu/lt ir kiekvieną savaitę bus diskutuojama skirtinga politikos tema:

  1. Darbo vietos (rugsėjo 23–25 d.). Kaip rasti darbą, įsteigti įmonę arba gauti kvalifikacijos pripažinimą Europoje?

  2. Socialinės teisės (rugsėjo 30 d. – spalio 2 d.). Kokiomis socialinės apsaugos teisėmis galima naudotis ES bendrojoje rinkoje? Kokios pensijos užtikrinamos, kokios teikiamos sveikatos priežiūros, viešosios paslaugos ir t. t.?

  3. Bankai (spalio 7–9 d.). Kokių priemonių dar galima imtis, kad būtų apsaugoti indėliai, išvengta kitos finansų krizės ir užtikrinta, kad bankai investuotų į realiąją ekonomiką ir paskatintų augimą?

  4. El. prekyba (spalio 14-16 d.). Ar paprasta parduoti prekes internetu? Ar vartotojui įsigijus prekę internetu, ją galima pristatyti į kitą valstybę narę? Kaip apsaugomi socialinių tinklų svetainėse pateikiami duomenys?

Bendrosios rinkos mėnuo Europos internautams suteikia unikalią galimybę komentuoti, kritikuoti ir tobulinti internetu pateiktas naujas politikos idėjas. Dalyviai su politikos formuotojais galės bendrauti keliais būdais:

  1. balsuoti už asmenų, organizacijų ir įmonių pateiktus politikos pasiūlymus ir juos komentuoti;

  2. tiesioginiuose vaizdo pokalbiuose teikti klausimus ES ekspertams, Europos Parlamento nariams ir kitiems ES bei valstybių narių veikėjams ir su jais diskutuoti;

Penki dalyviai bus pakviesti į spalio 23 d. Europos Parlamento rūmuose Strasbūre įvyksiančius baigiamuosius televizijos „Euronews“ debatus su Komisijos nariu Micheliu Barnier.

Idėjas vis dar galima siūlyti internete. Piliečiai ir suinteresuotieji subjektai jau pateikė per 300 idėjų visomis temomis. Už jas jau galima balsuoti; idėjos dėl darbo vietų bus pateiktos diskusijoms rugsėjo 23 d., idėjos dėl socialinių teisių – rugsėjo 30 d., idėjos dėl bankų – spalio 7 d., o idėjos dėl el. prekybos – spalio 14 d. debatuose.

Nepriklausomi diskusijų vedėjai apibendrins šių debatų rezultatus – idėjas, kurios, dalyvių manymu, gali pakeisti Europą. Be to, jos bus įtrauktos į galutinę ataskaitą, kuri bus paskelbta ir kuria gali būti pasiremta ES ateities darbe.

Taip pat žr. MEMO/13/804

Papildoma informacija

yourideasforeurope.eu/lt

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. (+32 2) 296 44 50

Audrey Augier, tel. (+32 2) 297 16 07

Carmel Dunne, tel. (+32 2) 299 88 94


Side Bar