Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. syyskuuta 2013

Sisämarkkinoiden teemakuukauden alkajaisiksi keskustellaan työpaikoista

Maanantaina 23. syyskuuta järjestetään ensimmäinen kaikkiaan neljästä sisämarkkinoita käsittelevästä verkkokeskustelusta. Keskustelusarja on osa sisämarkkinoiden teemakuukautta, jota vietetään 23. syyskuuta – 23. lokakuuta 2013. Sisämarkkinoiden teemakuukausi on Euroopan parlamentin ja komission aloite. Se antaa kansalaisille ja sidosryhmille tilaisuuden tehdä EU:n tulevaa toimintaa koskevia ehdotuksia ja vaihtaa niistä mielipiteitä reaaliaikaisesti eri puolilla Eurooppaa verkkokeskusteluun osallistuvien kansalaisten, sidosryhmien, virkamiesten ja johtajien sekä asiantuntijoiden kanssa, mikä sopii hyvin Euroopan kansalaisten teemavuoteen 2013. Komissio hyödyntää yhä enemmän tietoverkkoa saadakseen kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan poliittiseen toimintaohjelmaansa. Reaaliaikaisella VIP-verkkojuttelulla sisämarkkinakomissaari Michel Barnier’n kanssa 23. syyskuuta klo 11.00 (Keski-Euroopan aikaa) käynnistyvä verkkofoorumi tarjoaa sidosryhmille ainutlaatuisen, suoran viestintäyhteyden poliittisiin päätöksentekijöihin Brysselissä. Foorumilla käydään keskusteluja EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä neljästä aiheesta: työllisyydestä, sosiaalisista oikeuksista, pankeista ja sähköisestä kaupankäynnistä.

Ensimmäiset keskustelut käydään maanantaista keskiviikkoon (23.–25. syyskuuta). Niissä käsitellään 17 eri maasta saatuja työhön liittyviä politiikkaehdotuksia, joita on tähän mennessä 111 ja tulee jatkuvasti lisää. Ehdotukset koskevat tapoja luoda lisää työpaikkoja, helpottaa yritysten perustamista ja tehdä olemassa olevista työpaikoista laadukkaampia. Monenlaisia toimintaehdotuksia on esitetty, esimerkiksi sairaanhoitajien liikkuvuutta edistävän ammattikortin käyttöönottoa ja työmahdollisuuksien luomista vammaisille. Tällä hetkellä työttömyysaste EU:ssa on lähes 12 prosenttia ja joissakin maissa yli 26 prosenttia. Ongelmaan ei ole olemassa helppoa ratkaisua, mutta Euroopan sisämarkkinoilla työntekijöillä on mahdollisuus hakea työtä tai tarjota ammattipalvelujaan myös kotimaansa ulkopuolella, missä tahansa EU:n 28 jäsenvaltiosta. Lähipäivien keskustelun kuluessa ihmiset, organisaatiot ja yritykset voivat kertoa, millaisia ongelmia on vielä ratkaisematta, ja esittää uusia ehdotuksia EU:n tason toimiksi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi sisämarkkinoiden teemakuukauden tavoitteena olevan tuoda lähemmäksi toisiaan ne, joita toimintalinjojen on tarkoitus hyödyttää, eli kansalaisjärjestöt, kansalaiset ja yritykset, ja toisaalta politiikan laatijat ja päättäjät. ”Haluamme saada aikaan vapaata ja avointa mielipiteenvaihtoa ehdotuksista, joilla pyritään korjaamaan sisämarkkinoiden toiminnassa vielä olevia puutteita. Sisämarkkinoiden parempi toiminta kansalaisten, kuluttajien ja pk-yritysten kannalta on olennaista, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja ja kohentaa kilpailukykyä. Tämä on innovatiivinen hanke, jossa hyödynnetään internetin mahdollisuutta tuoda yhteen ihmisiä ympäri suuren ja monimuotoisen Euroopan mantereen”, Barnier jatkoi.

Tausta

Sisämarkkinoiden teemakuukausi järjestetään verkkotapahtumana osoitteessa yourideasforeurope.eu neljän peräkkäisen viikon aikana. Kullakin viikolla on oma sisämarkkinoihin liittyvä teemansa:

  1. 23.–25. syyskuuta keskustellaan työstä: Miten löytää työtä, perustaa yritys tai saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi Euroopassa?

  2. 30. syyskuuta – 2. lokakuuta keskustellaan sosiaalisista oikeuksista: Mitkä ovat sosiaaliseen suojeluun eli esimerkiksi eläkkeisiin, terveydenhuoltoon tai julkisiin palveluihin liittyvät oikeudet EU:n sisämarkkinoilla?

  3. 7.–9. lokakuuta keskustellaan pankeista: Mitä voitaisiin tehdä paremmin talletusten suojaamiseksi, uuden rahoituskriisin ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pankit sijoittavat reaalitalouteen edistäen kasvua?

  4. 14.–16. lokakuuta keskustellaan sähköisestä kaupankäynnistä: Kuinka helppoa on myydä tuotteita verkossa tai kuinka helposti asiakkaat voivat tehdä verkko-ostoksia ja saada tuotteet toimitetuksi ulkomailta? Miten hyvin suojattuja ovat tiedot, joita ihmiset jakavat verkkoyhteisösivustoilla?

Sisämarkkinoiden teemakuukausi tarjoaa Euroopan ”verkkokansalaisille” ainutlaatuisen tilaisuuden esittää näkemyksiään verkkofoorumilla esitetyistä uusista toimintaideoista, kyseenalaistaa niitä ja esittää niihin parannuksia. Osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa monella tavalla. He voivat

  1. äänestää ja kommentoida kansalaisten, organisaatioiden ja yritysten esittämiä toimintaehdotuksia,

  2. esittää EU:n asiantuntijoille, Euroopan parlamentin jäsenille sekä muille EU:n ja kansallisen tason vaikuttajille kysymyksiä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua suorissa videokeskusteluissa.

    Viisi osallistujaa kutsutaan komissaari Barnier’n kanssa 23. lokakuuta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa käytävään päätöskeskusteluun, joka nähdään Euronews-kanavalla.

Ideoita voi lähettää edelleen verkkosivuston kautta. Sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä on jo tähän mennessä saatu yli 300 ideaa kaikista neljästä teemasta. Kyseisiä ideoita voi äänestää jo nyt, ja keskustelu työtä koskevista ideoista alkaa 23. syyskuuta, sosiaalisia oikeuksia koskevista ideoista 30. syyskuuta, pankkeja koskevista ideoista 7. lokakuuta ja sähköistä kaupankäyntiä koskevista ideoista 14. lokakuuta.

Riippumattomat moderaattorit laativat tiivistelmät keskustelujen tuloksista ja kokoavat yhteen ideat, jotka osallistujien mielestä voivat saada aikaan muutosta Euroopassa. Niistä laaditaan myös julkaistava loppuraportti, josta voidaan saada pohjustusta EU:n tuleville toimille.

Katso myös MEMO/13/804

Lisätietoja

yourideasforeurope.eu

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar