Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. september 2013

Ühtse turu kuu algab aruteludega tööhõive teemal

Esmaspäeval, 23. septembril, algatatakse esimene ühtset turgu käsitlev arutelu, kokku korraldatakse internetis 23. septembrist kuni 23. oktoobrini 2013 toimuva ühtse turu kuu raames neli debatti. 2013. aastal Euroopa Parlamendi ja komisjoni korraldatud Euroopa kodanike aasta eeskujul annab ühtse turu kuu kodanikele ja sidusrühmadele võimaluse esitada ELi tuleviku kohta ettepanekuid ning arutleda nende ettepanekute üle internetis koos teiste kodanike, sidusrühmade, ametnike ja juhtide ning ekspertidega kogu Euroopast. Komisjon osaleb üha aktiivsemalt internetis, et kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonna rühmi oma poliitilisse tegevusse. Internetifoorumis alustatakse 23. septembril kell 11.00 reaalajas vestlust siseturu volinik Michel Barnier´ga. See pakub sidusrühmadele ainulaadse ja vahetu suhtluskanali Brüsseli poliitikakujundajatega. Foorumis korraldatakse mõttevahetusi neljal teemal: töökohad, sotsiaalsed õigused, pangad, ja e-kaubandus ning seda kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Esimesed arutelud toimuvad esmaspäevast kolmapäevani (23.–25. september), hõlmates 111 ettepanekut 17 riigist (nende arv üha kasvab) teemadel, mis on seotud töökohtadega: kuidas luua rohkem töökohti, kuidas asutada ettevõte, kuidas parandada olemasolevate töökohtade kvaliteeti. Esitatud on mitmesuguseid ideid alates soovitustest kehtestada liikuvust võimaldavad kutsekaardid meditsiiniõdedele, kuni selleni, kuidas luua töökohti puuetega inimestele. Töötusemäär on ELis hetkel ligikaudu 12 % ning mõnedes riikides isegi üle 26 %. Kuigi lihtne lahendus puudub, võimaldab Euroopa ühtne turg otsida töötajatel tööd või osutada oma ametialaseid teenuseid väljaspool oma koduriiki, ükskõik millises ELi 28 liikmesriigis. Inimesed, organisatsioonid ja ettevõtjad võivad lähipäevadel arutelude käigus juhtida tähelepanu olemasolevatele takistustele ning esitada oma ettepanekud selle kohta, kuidas ELi tasandil edasi tegutseda.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Ühtse turu kuu eesmärk on lähendada neid, keda tegevuskavad peaks aitama ehk kodanikuühiskond, kodanikud ja ettevõtjad ning neid, kes tegevuskavu koostavad ja nende üle otsustavad. Loodame saavutada vaba ja avatud mõttevahetust, mille abil kõrvaldada ühtselt turult senised puudused. Kodanike, tarbijate ja VKEde jaoks paremini toimiv ühtne turg on senisest enamate töökohtade loomise ja konkurentsivõime tõstmise jaoks väga oluline. Tegemist on innovatiivse projektiga, mille raames kasutatakse ära interneti võime ühendada inimesi kogu Euroopas.

Taust

Ühtse turu kuu toimub internetis veebisaidil yourideasforeurope.eu nelja järjestikuse nädala jooksul, igal nädalal on arutlusel erinev teema:

  1. 23.-25. september, teemaks on töökohad: Kuidas leida tööd, asutada ettevõte või saada kvalifikatsioonile Euroopas tunnustus?

  2. 30. september-2. oktoober, teemaks on sotsiaalsed õigused: Millised on sotsiaalsed õigused ehk näiteks pensionite, tervishoiu, avalike teenustega seotud õigused ELi ühtsel turul?

  3. 7.-9. oktoober, teemaks on pangad: Mida on veel võimalik teha hoiuste kaitsmiseks, järgmise finantskriisi ennetamiseks ning tagamaks, et pangad investeeriksid majanduskasvu tugevdamiseks reaalmajandusse?

  4. 14.-16. oktoober, teemaks on e-kaubandus: Kui lihtne on toodete müümine internetis või kliendina nende ostmine ja tarnimine teise riiki? Kui kaitstud on andmed, mida inimesed sotsiaalvõrgustikes jagavad?

Ühtse turu kuu annab Euroopa internetikasutajatele ainulaadse võimaluse avaldada oma arvamust internetis avaldatud uute ideede kohta, nende üle vaielda ning neisse parandusi teha. See annab osalejatele võimaluse poliitikakujundajatega mitmel viisil suhelda. Nad võivad:

  1. hääletada ja kommenteerida inimeste, organisatsioonide ja ettevõtjate esitatud ettepanekuid

  2. esitada ELi ekspertidele, Euroopa Parlamendi saadikutele ja siseriikliku tasandi otsustajatele reaalajas videokonverentsi kaudu küsimusi ning nendega arutellu laskuda.

Viis osalejat kutsutakse lõpparutelule volinik Barnier´ga. Arutelu toimub 23. oktoobril Euroopa Parlamendis, Strasbourg´is, ja sellest teeb ülekande telekanal Euronews.

Ideid võib jätkuvalt esitada internetiplatvormi kaudu. Sidusrühmad ja üksikisikud on esitanud juba üle 300 idee, mis hõlmavad kõiki teemavaldkondi. Nende ideede üle võib juba hääletada. 23. septembril avatakse aruteluks töökohti käsitlevad ideed, 30. septembril sotsiaalseid õigusi käsitlevad ideed, 7. oktoobril panku käsitlevad ideed ning 14. oktoobril e-kaubandust käsitlevad ideed.

Sõltumatud moderaatorid võtavad kokku kõnealuste arutelude tulemused, milleks on ideed, mis osalejate meelest võivad muuta Euroopat. Need ideed lisatakse ka lõpparuandesse, mis avaldatakse ning mis võivad jõuda ka ELi tulevastesse tegevuskavadesse.

Vt ka MEMO/13/804

Lisateave

yourideasforeurope.eu

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar