Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. september 2013

Måneden for det indre marked sparkes i gang med debatter om beskæftigelse

Mandag den 23. september indledes den første af fire debatter om det indre marked som led i måneden for det indre marked, der løber fra den 23. september til den 23. oktober 2013. I forbindelse med Borgernes Europaår 2013 er måneden for det indre marked – et initiativ fra Europa-Parlamentet og Kommissionen – en mulighed for borgere og interesserede parter til at komme med forslag til EU's fremtid og drøfte dem med andre borgere, interesserede parter, embedsmænd, ledere og eksperter fra hele Europa direkte på nettet. Kommissionen bruger nettet til at involvere borgerne og civilsamfundsgrupper i sin politiske dagsorden. Onlineforummet, som indledes den 23. september med et direkte VIP-chat med EU's kommissær for det indre marked, Michel Barnier, kl. 11.00, giver interesserede parter en enestående og direkte kommunikationskanal til beslutningstagerne i Bruxelles. Forummet vil være ramme om debatter inden for fire emner: beskæftigelse, sociale rettigheder, banker og e-handel på alle 24 EU-sprog.

Den første debat løber fra mandag til onsdag (den 23.-25. september) og omhandler 111 politiske forslag fra 17 lande (og flere er undervejs) om spørgsmål vedrørende beskæftigelse: Hvordan skaber man flere arbejdspladser? Hvordan starter man en virksomhed? Hvordan forbedrer vi kvaliteten af eksisterende job? De indsendte politiske idéer spænder fra forslag om indførelse af et fagligt mobilitetskort for sygeplejersker til idéer til, hvordan man skaber jobmuligheder for handicappede. Debatten finder sted i en tid, hvor arbejdsløsheden i EU er på næsten 12 % og over 26 % i visse lande. Der en ingen nem løsning, men EU's indre marked giver arbejdstagere mulighed for at rejse til udlandet for at søge arbejde eller sælge deres tjenesteydelser som selvstændige hvor som helst i de 28 medlemslande. I de kommende dage får borgere, organisationer og virksomheder mulighed for at fortælle, hvilke hindringer der fortsat findes, og hvad de mener der bør gøres på EU-plan.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Måneden for det indre marked skal bygge bro mellem dem, der skal have gavn af politikken – civilsamfundet, borgerne og virksomheder – og dem, der udarbejder og beslutter den. Vi ønsker en fri og åben udveksling af forslag til, hvordan vi lukker de sidste huller i det indre marked. Et indre marked, som fungerer bedre for borgerne, forbrugerne og SMV'erne er afgørende for at skabe flere job og forbedre konkurrenen. Det er et nyskabende projekt, som udnytter mulighederne på nettet til at forbinde mennesker på tværs af et stort og mangfoldigt kontinent."

Baggrund

Måneden for det indre marked finder sted online på yourideasforeurope.eu henover 4 på hinanden følgende uger, hvor der drøftes et nyt politisk emne hver uge:

  1. 23.-25. september, beskæftigelse: Hvordan finder man arbejde, starter en virksomhed eller får sine kvalifikationer anerkendt i Europa?

  2. 30. september – 2. oktober, sociale rettigheder: Hvilke socialsikringsrettigheder skal vi have på EU's indre marked med hensyn til pensioner, sundhedspleje, offentlige tjenester, osv.?

  3. 7.-9. oktober, banker: Hvad mere kan der gøres for at beskytte indskud, forebygge endnu en økonomisk krise og sikre, at bankerne investerer i realøkonomien for at fremme væksten?

  4. 14.-16. oktober, e-handel: Hvor let er det at sælge varer online eller købe dem og få dem leveret i et andet land som kunde? Hvor godt beskyttes dine oplysninger på sociale netværk?

Måneden for det indre marked er en enestående mulighed for Europas "netborgere" til at give deres mening til kende og udfordre og forbedre nye politiske idéer indsendt online. Deltagerne kan interagere med beslutningstagerne på en række måder. De kan:

  1. stemme om og kommentere politiske idéer indsendt af enkeltpersoner, organisationer og virksomheder

  2. stille spørgsmål til og diskutere med EU-eksperter, medlemmer af Parlamentet og andre nationale personligheder via live videochat

    Fem deltagere vil blive inviteret til en endelig debat med EU-kommissær Michel Barnier på Euronews den 23. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Idéer kan indsendes via onlineplatformen. Der er allerede modtaget over 300 idéer inden for alle emnerne fra interesserede parter og enkeltpersoner. Der kan allerede stemmes om disse idéer nu, og debatten er åben den 23. september for idéer om beskæftigelse, den 30. oktober for idéer om sociale rettigheder, den 7. oktober for idéer om banker og den 14. oktober for idéer om e-handel.

Uafhængige ordstyrere vil opsummere resultaterne af debatterne – de idéer, som deltagerne mener, kan ændre Europa. De vil også blive samlet i en endelig rapport, som vil blive offentliggjort og indgå i EU's arbejde i fremtiden.

Se også MEMO/13/804

Læs mere

yourideasforeurope.eu

{0>Contacts :<}100{>Kontaktpersoner:<0}

{0>Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)<}100{>Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)<0}

{0>Audrey Augier (+32 2 297 16 07)<}100{>Audrey Augier (+32 2 297 16 07)<0}

{0>Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)<}100{>Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)<0}


Side Bar