Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 20. září 2013

Měsíc jednotného trhu zahájí diskuse o pracovních místech

V pondělí 23. září započíná první ze série čtyř internetových diskusí věnovaných jednotnému trhu. Ty se uskuteční v rámci měsíce jednotného trhu probíhajícího ve dnech 23. září až 23. října 2013. Občanům a zainteresovaným stranám poskytne měsíc jednotného trhu, jenž se koná z podnětu Evropského parlamentu a Komise, v rámci Evropského roku občanů 2013 příležitost, aby předkládali návrhy ohledně budoucnosti EU a společně s ostatními občany a zainteresovanými stranami, úředníky, politiky a odborníky z celé Evropy se zapojili do živých internetových debat o těchto návrzích. Komise využívá internetu, aby do svého politického programu zapojila občany a skupiny občanské společnosti. Fórum on-line nabízí zúčastněným stranám jedinečnou příležitost k bezprostřední komunikaci s tvůrci bruselské politiky. Toto fórum zahájí dne 23. září v 11:00 SEČ živý VIP chat s komisařem pro vnitřní trh M. Barnierem. V rámci tohoto fóra proběhnou debaty věnované čtyřem tématům: pracovním místům, sociálním právům, bankám a elektronickému obchodu, a to ve všech 24 jazycích EU.

První diskuse proběhnou od pondělí do středy (23. až 25. září) a jejich předmětem bude (vzhledem ke stále přicházejícím podnětům – k dnešnímu dni) 111 návrhů ze 17 zemí, jež se dotýkají otázek spojených s pracovními místy: jak vytvářet více pracovních míst, jak začít podnikat, jak zlepšit kvalitu stávajících pracovních míst. Předložené podněty týkající se uvedené politiky sahají od návrhu na zavedení průkazu odborné mobility pro zdravotní sestry až po vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené osoby. Diskuse probíhá v době, kdy míra nezaměstnanosti dosahuje v EU téměř 12 %, přičemž v některých zemích dokonce překračuje 26 %. I když na tuto problematiku neexistuje žádný jednoduchý recept, nabízí jednotný evropský trh pracovníkům příležitost k tomu, aby novou práci hledali i v zahraničí či aby nabízeli své služby v rámci odborných profesí v jakémkoli z 28 členských států EU. V průběhu nadcházející diskuse budou mít lidé, organizace i podniky příležitost, aby zdůraznili dosud přetrvávající překážky a předkládali návrhy kroků, jež by podle nich měly být na unijní úrovni učiněny.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Smyslem měsíce jednotného trhu je překlenout odstup mezi těmi, kteří by z této politiky měli těžit, tj. občanskou společností, občany a podniky, a těmi, kteří tuto politiku navrhují a rozhodují o její podobě. Vítáme svobodnou a otevřenou výměnu názorů ohledně návrhů, jež pomohou řešit přetrvávající nedostatky jednotného trhu. Jednotný trh, který bude z pohledu občanů, spotřebitelů a malých a středních podniků lépe fungovat, je zásadním předpokladem tvorby více pracovních míst a zlepšení konkurenceschopnosti. Tato diskuse je inovativním projektem, jenž využívá možností internetu, aby propojil lidi napříč naším rozmanitým a znamenitým kontinentem.“

Souvislosti

Měsíc jednotného trhu bude probíhat on-line na adrese yourideasforeurope.eu v nadcházejících čtyřech týdnem, přičemž každý z těchto týdnů bude věnován jinému tématu:

  1. 23. až 25. září – pracovní místa: Jak si v Evropě najít práci, začít podnikat nebo si nechat uznat dosažené vzdělání?

  2. 30. září až 2. října – sociální práva: Jak by měla vypadat práva sociální ochrany v rámci jednotného trhu z hlediska důchodů, zdravotní péče, veřejných služeb...?

  3. 7. až 9. října – banky: Co lze ještě udělat pro ochranu vkladů, jak zamezit vzniku další finanční krize a jak lze zajistit, aby banky investovaly do reálné ekonomiky za účelem podpory růstu?

  4. 14. až 16. října – elektronický obchod: Jak snadno lze prodávat či nakupovat výrobky prostřednictvím internetu a jak snadno probíhá z hlediska spotřebitele jejich doručení? Jakým způsobem jsou chráněny údaje, jež lidé sdílejí na stránkách sociálních sítí?

Měsíc jednotného trhu je jedinečnou příležitostí k tomu, aby se evropští občané využívající výhod internetových sítí vyjádřili k novým politickým podnětům, jež byly předloženy on-line, a případně je i zpochybnili či vytříbili. Nabízí účastníkům řadu příležitostí pro interakci s tvůrci politik. Účastníci mohou:

  1. hlasovat o návrzích politik předkládaných jednotlivci, organizacemi a podniky a vznášet k nim připomínky,

  2. klást dotazy a debatovat s odborníky z EU, europoslanci a jinými unijními či vnitrostátními osobnostmi, a to prostřednictvím živých videochatů.

Pět účastníků bude pozváno na závěrečnou debatu pořadu Euronews s komisařem M. Barnierem, která se uskuteční v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 23. října.

Podněty do platformy on-line lze stále ještě zasílat. Zainteresované strany a jednotlivci již předložili přes 300 podnětů k celé řadě témat. K těmto podnětům se lze již nyní vyjádřit prostřednictvím hlasování, přičemž debata pak bude zahájena dne 23. září o pracovních místech, dne 30. září o sociálních právech, dne 7. října o bankách a dne 14. října o elektronickém obchodu.

Výsledky těchto debat shrnou nezávislí moderátoři do podoby podnětů, které by podle účastníků mohly v Evropě navodit kýžené změny. Tyto podněty budou rovněž uvedeny v závěrečné zprávě, jež bude zveřejněna, a mohou být zapracovány do budoucích kroků EU.

Viz rovněž MEMO/13/804

Další informace

yourideasforeurope.eu

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar