Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 септември 2013 г.

Месецът на единния пазар започва с дебат за работните места

В понеделник, 23 септември, започва първият от общо четири онлайн дебата за единния пазар като част от Месеца на единния пазар, който ще се проведе от 23 септември до 23 октомври 2013 г. Месецът на единния пазар е инициатива на Европейския парламент и Комисията по случай Европейската година на гражданите и ще даде възможност на граждани и заинтересовани лица да излязат с предложения за бъдещето на ЕС и да ги обсъдят на живо по интернет с други граждани, заинтересовани лица, европейски служители и лидери и експерти от цяла Европа. Комисията ще използва мрежата, за да мобилизира граждани и групи на гражданското общество за участие в своята политическа програма. Всичко започва на 23 септември в 11:00 ч. централноевропейско време с пряк онлайн разговор с комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние. Онлайн форумът ще предложи на заинтересованите лица уникална и непосредствена възможност за връзка с политиците в Брюксел. Във форума ще се проведат дебати по четири теми — заетост, социални права, банки и електронна търговия — на всички 24 езика на ЕС.

Първият дебат ще се проведе от понеделник до сряда (23-25 септември) по 111 предложения за политики от 17 страни (като продължават да пристигат и нови предложения) по въпросите на заетостта — как да създадем повече работни места, как да започнем собствен бизнес, как да подобрим качеството на съществуващите работни места. Изпратените идеи варират от предложение за въвеждане на карта за професионална мобилност за медицински сестри до начини за създаване на работни места за хората с увреждания. Това се случва в момент, в който безработицата в ЕС е почти 12 %, като в някои страни е дори над 26 %. Въпреки че няма лесно решение, единният пазар на Европа предлага на работещите възможности за търсене на работа или предлагане на професионални услуги във всички 28 държави от ЕС. По време на предстоящия дебат хората, организациите и предприятията ще могат да посочат все още съществуващите пречки и да предложат действия на европейско равнище за премахването им.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние каза: „Месецът на единния пазар има за цел да скъси дистанцията между гражданското общество, гражданите и фирмите, които трябва да имат полза от политиките в тази област, и хората, които ги изготвят и приемат. Надяваме се да се получи свободен и открит обмен на идеи за отстраняване на пропуските на единния пазар. По-доброто му функциониране за граждани, потребители и малки и средни предприятия е от решаващо значение за създаване на повече работни места и за засилване на конкурентоспособността. Това е новаторски проект, който се възползва от възможностите, предоставени от интернет, за връзка между хората от един изпълнен с многообразие континент“.

Контекст

Месецът на единния пазар ще се проведе онлайн на адрес yourideasforeurope.eu в течение на четири последователни седмици, като всяка седмица ще се разглежда различна област от политиката:

  1. 23-25 септември — заетост: как да намерим работа, да започнем собствен бизнес или квалификациите ни да бъдат признати в Европа?

  2. 30 септември-2 октомври — социални права: какви права на социална закрила имаме на единния пазар на ЕС по отношение на пенсиите, здравеопазването, обществените услуги…?

  3. 7-9 октомври — банки: какво може да се направи за допълнителна защита на депозитите, предотвратяване на нова финансова криза, осигуряване на инвестиции в реалната икономика от страна на банките, за да се стимулира растежът?

  4. 14-16 октомври — електронна търговия: лесно ли се продават продукти онлайн, лесно ли е да се купят и да ни бъдат доставени в друга страна? До каква степен са защитени данните, които хората споделят в социалните мрежи?

Месецът на единния пазар е уникална възможност за европейските „мрежани“ да коментират, да поставят под въпрос и да усъвършенстват нови идеи за политики, предложени онлайн. Участниците ще могат да общуват с политиците по различни начини:

  1. като коментират и гласуват за предложенията на фирми, организации и отделни лица;

  2. като задават въпроси и дискутират с експерти от ЕС, евродепутати и други национални и европейски личности чрез директни видеоразговори.

Петима участници ще бъдат поканени на окончателен дебат с комисар Барние по Евронюз на 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург.

Все още не е късно да изпратите вашите идеи в онлайн форума. Досега са получени над 300 идеи по темите на Месеца от граждани и заинтересовани лица. Вече можете да гласувате за тях, а дебатът ще бъде открит на 23 септември за идеите за заетостта, на 30 септември за идеите за социалните права, на 7 октомври за идеите за банките и на 14 октомври за идеите за електронната търговия.

Независими модератори ще обобщят резултатите от тези дебати — идеите, които според участниците могат да променят Европа. Те ще бъдат публикувани в окончателен доклад и могат да допринесат за работата на ЕС в бъдеще.

Вж. също MEMO/13/804

За повече информация

yourideasforeurope.eu

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar