Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. septembra 2013

Mesto, ktoré máme radi: udržateľné riešenia pre európske mestá

V dňoch 19. a 20. septembra sa v rámci kampane Svet, ktorý mám rád stretnú v dánskom hlavnom mesta Kodani odborníci na mestské plánovanie z celej EÚ, aby predviedli udržateľné riešenia v praxi. Účastníci prídu z Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva.

Počas študijnej návštevy s názvom „mesto, ktoré máme radi“ usporiadanej v spolupráci s dánskym centrom pre architektúru a partnerom kampane konfederáciou dánskeho priemyslu (DI Energy) sa účastníci oboznámia s celým radom nízkouhlíkových projektov: od inovačnej spaľovne odpadov po udržateľné divadlo, od nízkoenergetických bytov a obchodných sídiel po centrálu diaľkového chladenia.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre oblasť klímy, uviedla: „Keďže európske obyvateľstvo sa čoraz viac usídľuje v mestách, potrebujeme integrované riešenia, aby sme zabezpečili obyvateľom dobrú kvalitu života a znížili emisie CO2, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy atď. Mnohé riešenia už existujú a Kodaň ponúka veľa príkladov, ktoré – dúfam – dokážu inšpirovať iných. Kampaň „Svet, ktorý mám rád“ zhromaždí mestských plánovačov z Európy, aby sa podelili o osvedčené postupy, ktoré by sme mohli ďalej šíriť.“

Na študijnú návštevu boli pozvaní hlavní plánovači a technickí riaditelia z vybraných európskych miest, ako aj prijímatelia rozhodnutí a realizátori zo súkromného sektora.

Súvislosti

Minulý rok získala Kodaň cenu Európskej komisie „Európske hlavné zelené mesto 2014“. Vďaka plánu stať sa do roku 2025 neutrálnym mestom z hľadiska emisií oxidu uhličitého je Kodaň na čele, pokiaľ ide o udržateľné riešenia.

V rámci študijnej návštevy „mesto, ktoré máme radiúčastníci navštívia tieto miesta:

  • Amager Resource Centre (ARC), spaľovňu odpadov, ktorá zásobuje mesto elektrickou energiou a diaľkovým vykurovaním a zároveň poskytuje lyžiarsky svah na svojej streche,

  • budovu činohry Dánskeho kráľovského divadla s inovačným systémom úspory energie a systémom reagujúcim na zvýšenie hladiny mora a regulujúcim výšku,

  • ocenený komplex tvoriaci osmičku tzv. 8 House, ktorý kombinuje kancelárske, obchodné a bytové priestory v jednom veľkom udržateľnom celku,

  • projekt Vildrose, ktorý ponúka cenovo dostupné udržateľné bývanie,

  • energeticky neutrálne ústredie spoločnosti Ramboll.

Viac informácií nájdete na: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/.

O kampani Svet, ktorý mám rád:

Študijná návšteva „mesto, ktoré máme radi“ je súčasťou celoeurópskej kampane Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád o praktických riešeniach v oblasti zmeny klímy. Kampaň sa začala v októbri 2012 a doteraz pritiahla 190 partnerských organizácií z celej EÚ a viac ako 40 000 prívržencov na Facebooku a v iných sociálnych médiách. V rámci kampane sa v deviatich krajinách organizovali rôzne podujatia, ktoré vo veľkej miere vzbudili pozornosť európskych médií. S cieľom podeliť sa o osvedčené postupy, ktoré by pomohli lepšie riešiť problematiku oblasti klímy v Európe, kampaň poukázala na úspešné projekty z 27 členských štátov. Organizátori dostali ďalších 269 návrhov do súťaže „Svet, ktorý mám rád“. Víťazi tejto súťaže o najlepšie projekty v boji proti zmene klímy v Európe budú vyhlásení v októbri a novembri 2013.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Svet, ktorý mám rád a v sociálnych médiách:

http://world-you-like.europa.eu

Www.facebook.com/euclimateaction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)


Side Bar