Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 20 d.

Mums patinkantis miestas. Tvarūs sprendimai Europos miestams

Rugsėjo 19–20 d. kampanijos „Tau patinkantis pasaulis“ rengėjai miestų planavimo specialistus iš visos ES sukvietė į Danijos sostinę Kopenhagą, kad parodytų, kaip tvarūs sprendimai įgyvendinami praktiškai. Renginyje dalyvauja miestų planuotojai iš Bulgarijos, Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Suomijos ir Vokietijos.

Bendradarbiaujant su Danijos architektūros centru ir kampanijos partnere Danijos pramonininkų konfederacija („DI Energi“) surengto pažintinio apsilankymo „Mums patinkantis miestas“ dalyviai pamatys įvairius įgyvendintus anglies dioksido išmetimo mažinimo projektus: novatorišką atliekų deginimo įrenginį, tvarų teatrą, nedaug energijos sunaudojančius būstus ir verslo patalpas, centralizuoto vėsinimo centrą ir kt.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Vis daugiau europiečių apsigyvena miestuose, tad mums reikia integruotų sprendimų, kuriais užtikrinama gera gyventojų gyvenimo kokybė ir mažinamas išmetamas CO2 kiekis, oro tarša, transporto spūstys ir kt. Nemažai sprendimų jau rasta ir Kopenhaga gali išties daug jų pademonstruoti. Tikiuosi, kad jos pavyzdžiai taps įkvėpimo šaltiniu ir kitiems. Vykdant kampaniją „Tau patinkantis pasaulis“ Europos miestų planuotojai suburiami pasidalyti gerąja patirtimi, kad galėtume ją pritaikyti platesniu mastu.“

Dalyvauti pažintiniame apsilankyme pakviesti pagrindiniai planuotojai ir technikos direktoriai iš atrinktų Europos miestų, sprendimų priėmėjai ir praktikai iš privačiojo sektoriaus.

Pagrindiniai faktai

Praėjusiais metais Kopenhaga gavo Europos Komisijos 2014 m. Europos žaliosios sostinės apdovanojimą. Kopenhaga yra tvarių sprendimų lyderė: iki 2025 m. ji ketina tapti anglies dioksido požiūriu neutraliu miestu.

Per pažintinį apsilankymą „Mums patinkantis miestas“ bus, be kita ko, apsilankyta šiose vietose:

  • „Amager Resource Centre“ (ARC) – atliekų deginimo įrenginyje, miestui tiekiančiame elektros energiją ir centrinį šildymą, o ant jo stogo įrengta slidinėjimo trasa;

  • Karališkajame teatre, kuriame naudojama novatoriška energijos taupymo sistema ir pasinaudojama jūros vandens potencialu;

  • apdovanojimų pelniusiame dideliame tvariame komplekse „8 House“, kurį sudaro verslo patalpos ir būstai;

  • pamatyti projekto „Vildrose“, kuriuo suteikiamas nebrangus tvarus būstas, rezultatus;

  • energijos požiūriu neutralioje įmonės „Ramboll“ būstinėje.

Daugiau informacijos http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/.

Apie kampaniją „Tau patinkantis pasaulis“

Pažintinis apsilankymas „Mums patinkantis miestas“ rengiamas visoje Europoje vykdant informavimo kampaniją „Tau patinkantis pasaulis. Tavo mėgstamas klimatas“, skirtą praktinėms klimato kaitos problemų sprendimo priemonėms. 2012 m. spalio mėn. pradėta kampanija sudomino 190 organizacijų partnerių iš visos ES; jos „Facebook“ puslapio ir kitų socialinių tinklų įrašus seka daugiau kaip 40 000 žmonių. Kampanijos renginių jau suorganizuota devyniose šalyse. Juos plačiai nušvietė Europos žiniasklaida. Siekiant dalytis gerąja patirtimi, kad Europoje būtų imamasi daugiau klimato kaitos srities veiksmų, per kampaniją pristatomi 27 valstybių narių sėkmės pavyzdžiai. Konkursui „Tau patinkantis pasaulis“, kuriuo ieškoma geriausių klimato kaitos problemų sprendimų Europoje, pateikti 269 projektai. Jo nugalėtojai bus paskelbti 2013 m. spalio ir lapkričio mėn.

Daugiau informacijos pateikta kampanijos „Tau patinkantis pasaulis“ interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose:

http://world-you-like.europa.eu

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Asmuo ryšiams

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71


Side Bar