Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 20 Meán fómhair 2013

An chathair is ansa liom: réitigh inbhuanaithe do chathracha na hEorpa

An 19 agus 20 Meán Fómhair, mar chuid den fheachtas An domhan is ansa liom, beidh saineolaithe i réimse na pleanála cathrach ó gach cearn den AE ag taisteal go Cóbanhávan, príomhchathair na Danmhairge, chun réitigh inbhuanaithe a thaispeáint agus iad á gcur i bhfeidhm. Beidh pleanálaithe cathrach ann ón mBulgáir, ón Danmhairg, ón Eastóin, ón bhFionlainn, ón bhFrainc, ón nGearmáin, ón Liotuáin, ón bPolainn, agus ón Ríocht Aontaithe.

Le linn na cuairte staidéir, i gcomhar le hIonad Ailtireachta na Danmhairge agus Cónaidhm Thionscail na Danmhairge (DI Energy), ar comhpháirtí san fheachtas í, tabharfar na rannpháirtithe san fheachtas seo, An chathair is ansa liom, chuig roinnt tionscadal ísealcharbóin: ó loisceoir dramhaíola nuálaíoch go hamharclann inbhuanaithe; ó thithíocht ísealfhuinnimh agus ceanncheathrú gnó go stáisiún fuaraithe áitiúil.

Mar a dúirt Connie Hegegaard, an Coimisinéir Eorpach um Ghníomh ar son na hAeráide: "De bharr gur i gcathracha anois atá formhór dhaonra na hEorpa ag cur fúthu, tá réitigh chomhtháite de dhíth orainn a chinnteoidh go mbeidh caighdeán maith maireachtála ag an bpobal agus a laghdóidh ar astaíochtaí CO2, ar thruailliú aeir, ar thranglaim tráchta, srl. Is ann do go leor de na réitigh sin cheana, agus léireofar neart acu i gCóbanhávan atá súil agam a dhéanfaidh cathracha eile a spreagadh. Faoi chuimsiú an fheachtais An domhan is ansa liom, tiocfaidh pleanálaithe cathrach na hEorpa le chéile chun dea-chleachtais a roinnt ionas gur féidir linn na réitigh sin a chur i bhfeidhm ar mhórscála."

Mar chuid den chuairt staidéir, tugadh cuireadh do phríomhphleanálaithe agus do stiúrthóirí teicniúla ó chathracha áirithe san Eoraip, chomh maith le lucht déanta cinntí agus cleachtóirí ón earnáil phríobháideach.

An cúlra

Anuraidh, bhuaigh Cóbanhávan Gradam Phríomhchathracha na hEorpa ón gCoimisiún Eorpach do 2014. Tá sé beartaithe aici bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2025, agus mar sin is ceannródaí í i ndáil le réitigh inbhuanaithe.

Tabharfar cuairt ar na hionaid seo a leanas le linn na cuairte staidéir atá mar chuid den fheachtas An chathair is ansa liom:

  • Ionad Acmhainne Amager (ARC), loisceoir dramhaíola a sholáthraíonn leictreachas agus téamh don cheantar agus a bhfuil fána sciála ar a dhíon;

  • An Amharclann Ríoga, a bhfuil córas nuálaíoch coigilte fuinnimh aici agus atá in airde chun déileáil le hardú leibhéal na farraige;

  • Teach 8 atá tar éis duais a bhaint amach, foirgneamh ina bhfuil gnólachtaí agus tithíocht i gcoimpléasc mór inbhuanaithe amháin;

  • Tionscadal Vildrose, a chuireann tithíocht inbhuanaithe ar phraghas réasúnta ar fáil;

  • Ceanncheathrú gnó Ramboll, atá neodrach ó thaobh fuinnimh de.

Tuilleadh eolais: http://world-you-like.europa.eu/ga/imeachtai/a-city-we-like/

Eolas faoin bhfeachtas An domhan is ansa liom:

An chuairt staidéir ar an gcathair is ansa liom, is cuid í den fheachtas cumarsáide uile‑Eorpach An domhan is ansa liom i gcomhar leis an bhfeachtas An aeráid is ansa liom maidir le réitigh phraiticiúla ar athrú aeráide. Seoladh an feachtas i mí Dheireadh Fómhair 2012, agus tá 190 eagraíocht chomhpháirteach tarraingthe aige as gach cearn den AE, agus tá níos mó ná 40,000 leantóir aige ar facebook agus ar mheáin shóisialta eile. Tá imeachtaí eagraithe ag an bhfeachtas i naoi dtír go dtí seo, agus chlúdaigh meáin na hEorpa go forleathan é. D'fhonn dea-chleachtais a roinnt chun gníomhú ar son na hearráide san Eoraip a chur ar scála níos mó, luaitear san fheachtas éachtaí a rinneadh sa réimse seo i 27 Ballstát agus fuarthas 269 iarratas eile ar an gcomórtas An domhan is ansa liom. Fógrófar buaiteoirí an Chomórtais, ina n‑aithnítear na réitigh aeráide is fearr san Eoraip, i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2013.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh gréasáin agus suíomhanna meán sóisialta An domhan is anseo liom:

http://world-you-like.europa.eu

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Teagmhálacha :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar