Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.9.2013

Meidän kaupunkimme – kestäviä ratkaisuja Euroopan kaupunkeja varten

Sinun maailmasi –kampanja tuo 19. ja 20. syyskuuta kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita eri puolilta EU:ta Kööpenhaminaan tutustumaan kestäviin ratkaisuihin käytännössä. Tapahtumaan osallistuvat kaupunkisuunnittelijat tulevat Suomesta, Bulgariasta, Liettuasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta, Tanskasta, Virosta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Yhdessä Tanskan arkkitehtuurikeskuksen (Dansk Arkitektur Center – DAC) ja kampanjan yhteistyökumppanina toimivan Tanskan elinkeinoelämän edunvalvontajärjestön Dansk Industrin energia-asioista vastaavan yksikön kanssa järjestettävän Meidän kaupunkimme ‑tutustumiskäynnin aikana osallistujat tutustuvat useisiin jo toteutettuihin vähähiilisiin hankkeisiin, kuten innovatiiviseen jätteidenpolttolaitokseen, kestävyysnäkökohdat huomioivaan teatterirakennukseen, matalaenergia-asuntoihin ja ‑toimitiloihin sekä kaukoviilennyskeskukseen.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard toteaa, että ”koska Euroopan väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin, tarvitsemme integroituja ratkaisuja, joilla varmistetaan asukkaiden elämän laadukkuus ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita, ruuhkia jne. Monia ratkaisuja on jo olemassa, ja Kööpenhaminalla on todella paljon esiteltävää, jonka toivon toimivan inspiraationlähteenä muille. Sinun maailmasi ‑kampanja tuo eurooppalaiset kaupunkisuunnittelijat yhteen jakamaan tietoa parhaista käytännöistä, jotta voimme toteuttaa niitä laajemmin.”

Tutustumiskäynnille on kutsuttu pääsuunnittelijoita ja teknisiä johtajia valituista Euroopan kaupungeista sekä päättäjiä ja yksityisen sektorin toimijoita.

Tausta

Euroopan komissio palkitsi viime vuonna Kööpenhaminan nimeämällä sen vuoden 2014 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi. Koska Kööpenhaminan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoden 2025 loppuun mennessä, se on edelläkävijä kestävien ratkaisujen toteuttamisessa.

Meidän kaupunkimme –tutustumiskäynnin aikana vieraillaan mm. seuraavissa kohteissa:

  • Amager Ressource Center (ARC), joka on kaupungille sähköä ja kaukolämpöä tuottava jätteenpolttolaitos, jonka katolla on myös laskettelurinne

  • Tanskan kuninkaallisen teatterin uudisrakennus Skuespilhuset, jossa hyödynnetään innovatiivisia energiansäästöratkaisuja ja korotettua rakentamista merenpinnan nousemisen huomioimiseksi

  • palkittu 8 House –rakennus, jossa yhdistyy asuminen ja liiketoiminta yhdessä suuressa kestävyysnäkökohdat huomioivassa rakennuskokonaisuudessa

  • Vildrose-hanke, jossa on tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja, joissa on huomioitu kestävyysnäkökohdat

  • Ramboll-yrityksen energianeutraali pääkonttori.

Lue lisää: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/

Tietoa Sinun maailmasi ‑kampanjasta

Meidän kaupunkimme ‑tutustumiskäynti on osa Euroopan laajuista Sinun maailmasi –Sinun ilmastosi –tiedotuskampanjaa, jossa annetaan tietoja käytännön ratkaisuista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lokakuussa 2012 käynnistynyt kampanja on saanut mukaansa 190 kumppaniorganisaatiota eri puolilta EU:ta ja yli 40 000 seuraajaa Facebook-sivulla ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Kampanjan yhteydessä on tähän mennessä järjestetty tapahtumia yhdeksässä maassa, ja kampanja on ollut laajasti esillä eurooppalaisissa tiedotusvälineissä. Kampanjan tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ilmastotoimien tehostamiseksi Euroopassa. Sen yhteydessä kerrotaan EU:n 27 jäsenvaltiossa menestyksekkäästi toteutetuista toimista, ja 269 hanketta on osallistunut Euroopan parhaita ilmastoratkaisuja koskevaan Sinun maailmasi ‑haastekilpailuun. Sinun maailmasi ‑haastekilpailun voittajat julkistetaan loka- ja marraskuussa 2013.

Lisätietoja on saatavilla Sinun maailmasi –verkkosivustolta ja sosiaalisen median kanavilta:

http://world-you-like.europa.eu/fi

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Yhteyshenkilö:

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71


Side Bar