Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. september 2013

En by vi kan lide: bæredygtige løsninger for Europas byer

Den 19. og 20. september kommer førende byplanlæggere fra hele EU til København som led i kampagnen En verden du kan lide for at kaste lys over, hvordan bæredygtige løsninger fungerer i praksis. Der deltager byplanlæggere fra Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannien.

I samarbejde med Dansk Arkitektur Center og kampagnepartneren Dansk Industri (DI Energi) er der arrangeret et studiebesøg – "En by vi kan lide" – hvor deltagerne skal se nærmere på en række lavemissionsløsninger, der allerede er gennemført: fra et innovativt affaldsforbrændningsanlæg til et bæredygtigt teater, fra boliger og forretningshovedkvarterer med lavt energiforbrug til en fjernkølingscentral.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler: "Efterhånden som flere og flere europæere bosætter sig i byerne, får vi brug for integrerede løsninger, som sikrer indbyggerne en god livskvalitet og nedbringer CO2-udslip, luftforurening, trængselsproblemer osv. Mange af løsningerne findes allerede, og København har virkelig meget at vise frem, som jeg håber, kan være til inspiration for andre. En verden du kan lide-kampagnen samler europæiske byplanlæggere om udveksling af god praksis, så vi kan anvende denne praksis i stor målestok."

Det er en række ledende byplanlæggere og tekniske direktører fra udvalgte europæiske byer samt beslutningstagere og personer med praktisk erfaring fra den private sektor, der er inviteret til at deltage i studiebesøget.

Baggrund

Sidste år vandt København Europa-Kommissionens pris "Europas miljøhovedstad". Og med planen om at være CO2-neutral i 2025 er byen i front med bæredygtige løsninger.

Deltagerne i studieturen En by vi kan lide skal blandt andet besøge:

  • Amager Ressource Centre (ARC), et affaldsforbrændingsanlæg, som forsyner byen med el og fjernvarme og har en skibakke på taget

  • Det Kongelige Teaters Skuespilhus, der har et innovativt energibesparelsessystem og er bygget højt for at imødegå den stigende vandstand i havene

  • det prisbelønnede byggeri 8TALLET, der kombinerer erhverv og beboelse i ét bæredygtigt boligkompleks

  • Vildroseprojektet, der tilbyder billige bæredygtige boliger

  • Rambølls energineutrale hovedkontor.

Læs mere på: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/

Om kampagnen En verden du kan lide

Studiebesøget En by vi kan lide indgår i den fælleseuropæiske kampagne En verden du kan lide. Med et klima du kan lide, der handler om at finde praktiske løsninger på klimaproblemerne. Den blev søsat i oktober 2012 og har nu over 190 partnerorganisationer fra hele EU. Over 40 000 følger kampagnen på facebook og andre sociale medier. Der har indtil nu været afholdt arrangementer i ni lande som led i kampagen, der har fået omfattende dækning i europæiske medier. For at øge klimaindsatsen i Europa præsenterer kampagen succeshistorier fra 27 medlemsstater, og desuden er der modtaget 269 bidrag i forbindelse med konkurrencen om de bedste klimaløsninger i Europa. Vinderne af klimakonkurrencen offentliggøres i oktober og november 2013.

Yderligere oplysninger findes på webstedet en verden du kan lide og på de sociale medier:

http://world-you-like.europa.eu/da

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike).

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar