Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. září 2013

Naše město: udržitelná řešení pro evropská města

Ve dnech 19. a 20. září se v rámci kampaně „Naše planeta“ sejdou v dánském hlavním městě Kodani odborníci na plánování měst z celé EU, aby předvedli udržitelná řešení v praxi. Účastníci akce pocházejí z Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Litvy, Polska a Spojeného království.

Během studijní cesty nazvané „Naše město“ a pořádané ve spolupráci s dánským centrem architektury a partnerem kampaně konfederací dánského průmyslu (DI Energy) se účastníci seznámí s celou řadou realizovaných nízkouhlíkových projektů: od inovační spalovny odpadu po udržitelné divadlo, od nízkoenergetických bytů a obchodních center až po centrálu dálkového chlazení.

Evropská komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Vzhledem k tomu, že se stále více evropského obyvatelstva usazuje ve městech, potřebujeme najít integrovaná řešení, abychom zajistili obyvatelům vysokou kvalitu života a snížili emise CO2, znečištění ovzduší, přetížení dopravy atd. Mnohá řešení již existují a právě Kodaň má opravdu co nabídnout. A já věřím, že bude inspirací i pro další. V rámci kampaně „Naše planeta“ se společně scházejí urbanisté z Evropy, aby se podělili o osvědčené postupy, které bychom mohli dále šířit."

Na studijní cestu byli pozváni hlavní projektanti a techničtí ředitelé z vybraných evropských měst a rovněž odpovědní činitelé i odborníci ze soukromého sektoru.

Souvislosti

V loňském roce získala Kodaň cenu Evropské komise „Evropské zelené město 2014“. A díky svému plánu stát se do roku 2025 neutrálním městem z hlediska emisí uhlíku je Kodaň v čele úsilí o nalezení udržitelných řešení.

Při studijní cestě „Naše město“ navštíví účastníci mimo jiné tato místa:

  • Amager Resource Centre (ARC), spalovnu odpadů, která zásobuje město elektřinou i teplem a současně na své střeše nabízí lyžařský svah

  • budovu Dánského královského divadla s inovativním systémem úspory energie a systémem regulujícím výšku podle zvýšení hladiny moře

  • oceněný komplex „8 House“, který kombinuje kancelářské, obchodní a bytové prostory do jednoho velkého udržitelného celku

  • projekt Vildrose, který nabízí cenově dostupné udržitelné bydlení

  • energeticky pasivní sídlo společnosti Ramboll

Více se dočtete na stránce: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/

O kampani Naše planeta:

Studijní cesta „Naše město“ je součástí celoevropské komunikační kampaně Naše planeta. Naše klima. zaměřené na praktická řešení v oblasti změny klimatu. Kampaň byla zahájena v říjnu 2012 a zaujala 190 partnerských organizací z celé EU. Její facebookovou stránku a stránky v jiných sociálních médiích navštívilo více než 40 000 návštěvníků. V rámci kampaně již v devíti zemích proběhly různé akce, které vždy vzbudily velkou pozornost evropských sdělovacích prostředků. S cílem sdílet osvědčené postupy, které by Evropě pomohly v boji proti změně klimatu, upozorňuje kampaň na úspěšné projekty v 27 členských státech. Zároveň organizátoři obdrželi do soutěže kampaně Naše planeta dalších 269 návrhů. Vítězi soutěže kampaně Naše planeta. Naše klima. o nejlepší projekty v boji proti změně klimatu budou vyhlášeni v říjnu a listopadu 2013.

Více informací naleznete na internetových stránkách kampaně Naše planeta a v sociálních médiích:

http://world-you-like.europa.eu

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar