Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. septembra 2013

Boj proti goljufijam: nova raziskava potrjuje milijardne izgube zaradi primanjkljaja DDV

Glede na novo raziskavo o primanjkljaju DDV v državah članicah naj bi EU leta 2011 zaradi neskladnosti s predpisi in nepobranega davka iz tega naslova izgubila 193 milijard EUR (1,5 % BDP). Raziskavo je financirala Komisija v okviru svojih prizadevanj za prenovo evropskega sistema DDV ter širše kampanje za preprečevanje davčnih utaj. Navedeni so podrobni podatki o razlikah med zneski DDV, ki bi morali biti pobrani, in dejansko pobranimi zneski za 26 držav članic za obdobje 2000–2011. Predstavljeni so tudi glavni dejavniki, ki prispevajo k primanjkljaju DDV, ter pregled učinkov gospodarske krize na prihodke iz DDV.

Komisar za obdavčenje Algirdas Šemeta je dejal: „Nesprejemljivo je, koliko sredstev se nam izmuzne zaradi neplačevanja DDV, zlasti če upoštevamo, kako bi lahko ta sredstva prispevala h krepitvi javnih financ. Vendar so na podlagi današnjih ugotovitev mogoči tudi pozitivni sklepi. Ambiciozna prenova sistema DDV, ukrepi EU za boj proti davčnim utajam in naša priporočila za nacionalne davčne reforme so pravilno usmerjeni. Problem poznamo, našli smo rešitev zanj, zdaj pa so na vrsti države članice, da ukrepajo. Podatki, ki smo jih predstavili danes, jim bodo v prihodnjih letih služili kot osnova za oceno napredka pri povečevanju upoštevanja predpisov na področju DDV.“

Primanjkljaj DDV pomeni razliko med pričakovanimi prihodki iz naslova DDV in DDV, ki ga nacionalni organi dejansko poberejo. Čeprav je neupoštevanje predpisov vsekakor najpomembnejši razlog za ta izpad dohodka, pa primanjkljaja DDV ne povzročajo samo goljufije. Med drugim je tudi posledica stečajev, plačilne nezmožnosti, statističnih napak, zamud pri plačilih in izogibanja plačilu. Zato je za njegovo učinkovito odpravljanje potreben večstranski pristop.

Najpomembnejši so odločnejši ukrepi proti utajam in strožje izvrševanje na nacionalni ravni. S prenovo sistema DDV iz decembra 2011 so že bila zagotovljena pomembna orodja za boljšo zaščito pred goljufijami na področju DDV (glej IP/11/1508). Mehanizem za hiter odziv, sprejet julija 2013, bo državam članicam na primer omogočil, da se bodo lahko veliko hitreje in učinkoviteje odzivale na nenadne obsežne primere goljufij na področju DDV (glej IP/12/868).

Enostavnejši ko je sistem, lažje davkoplačevalci izpolnjujejo pravila. Zato se Komisija osredotoča na to, da bi poenostavila sistem DDV za podjetja v Evropi. Na začetku leta so na primer začeli veljati novi ukrepi za elektronsko izstavljanje računov in posebne določbe za mala podjetja (glej IP/12/377), v naslednjih tednih pa bo predlagan standardni obrazec za odmero DDV. Od 1. januarja 2015 bo začela delovati enotna kontaktna točka za podjetja, ki zagotavljajo telekomunikacijske in e‑storitve, ki bo prispevala k upoštevanju predpisov, saj se bodo tako postopki na področju DDV za ta podjetja zelo poenostavili, lahko pa bodo tudi uporabljala enoten obrazec za obračun DDV za svoje dejavnosti v celotni EU (glej IP/12/17).

Države članice morajo tudi prenoviti svoje davčne sisteme, da bodo spodbujali upoštevanje predpisov, preprečevali utaje in izogibanje plačevanju davkov ter izboljšali učinkovitost njihovega pobiranja. Komisija je v svojih priporočilih za posamezne države članice objavila jasne smernice o tem (glej SPEECH/13/480). Iz današnjega poročila je tudi razvidno, da lahko zapleteni davčni sistemi z več davčnimi stopnjami prispevajo k neupoštevanju predpisov. Zato je treba posebno pozornost nameniti rednim pozivom Komisije državam članicam, naj razširijo davčne osnove ter omejijo davčne oprostitve in olajšave. To bi pripomoglo k poenostavitvi davčnih sistemov, države članice pa bi se lahko izognile povišanjem stopenj DDV.

Ozadje

Komisija je decembra 2011 predstavila celovito strategijo za prenovo evropskega sistema DDV (glej IP/11/1508; MEMO/11/874).

Zadnja raziskava o primanjkljaju DDV v EU je bila objavljena leta 2009 na podlagi podatkov za obdobje 2000–2006 (glej IP/09/1655).

Za več informacij glej MEMO/13/800.

Poročilo je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar