Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 19 d.

Kova su sukčiavimu. Naujo tyrimo duomenys patvirtina, kad dėl PVM nepriemokos prarasti milijardai eurų

Remiantis naujo PVM nepriemokos valstybėse narėse tyrimo duomenimis, dėl reikalavimų nesilaikymo arba mokesčių nesurinkimo 2011 m. buvo prarasti 193 mlrd. EUR numatytų PVM įplaukų (1,5 proc. BVP). Šis Komisijos finansuotas tyrimas yra jos veiklos siekiant pertvarkyti PVM sistemą Europoje ir jos vykdomos platesnės mokesčių slėpimui pažaboti skirtos kampanijos dalis. Tyrimo ataskaitoje pateikiami išsamūs duomenys apie turėtos surinkti ir faktiškai surinktos PVM sumos skirtumus 26 valstybėse narėse 2000–2011 m. Ataskaitoje taip pat nurodomi svarbiausi PVM nepriemoką lemiantys veiksniai ir apžvelgiamas ekonomikos krizės poveikis PVM įplaukoms.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Prarandama neleistinai daug PVM įplaukų, ypač turint omenyje tai, kokia paspirtis valstybės finansams būtų tokios sumos. Kita vertus, į šiandien pateikiamus nustatytus faktus galima pažvelgti ir iš teigiamos pusės. Mūsų siekiama plataus užmojo PVM sistemos pertvarka, ES kovos su mokesčių slėpimu priemonės ir mūsų rekomendacijos dėl nacionalinių mokesčių reformų – visa tai žingsniai tinkama linkme. Jau žinome problemą ir nustatėme, kaip ją spręsti – dabar metas veikti valstybėms narėms. Šiandien pateikiamais skaičiais bus galima remtis vertinant pažangą, per ateinančius metus padarytą PVM reikalavimų laikymosi srityje.“

PVM nepriemoka – tai numatytų PVM įplaukų ir nacionalinių valdžios institucijų faktiškai surinktos PVM sumos skirtumas. Nors reikalavimų nesilaikymas neabejotinai turi didelės įtakos tam, kad šių įplaukų negaunama tiek, kiek reikėtų, PVM nepriemoką lemia ne vien sukčiavimas. PVM nesumokamas, be kita ko, ir dėl bankrotų bei nemokumo, statistikos klaidų, mokėjimų vėlavimo ir teisinio mokesčių vengimo. Todėl siekiant veiksmingai spręsti PVM nepriemokos problemą būtinas daugiakryptis metodas.

Pirma, būtina griežčiau vertinti mokesčių slėpimą ir geriau užtikrinti teisės vykdymą nacionaliniu lygmeniu. Įgyvendinant 2011 m. gruodžio mėn. pradėtą PVM reformą jau pateikta svarbių priemonių geresnei apsaugai nuo sukčiavimo PVM užtikrinti (žr. IP/11/1508). Pavyzdžiui, naudodamos 2013 m. liepos mėn. priimtą greitojo reagavimo mechanizmą valstybės narės galės daug greičiau ir veiksmingiau reaguoti į netikėto ir plataus masto sukčiavimo PVM atvejus (žr. IP/12/868).

Antra, kuo paprastesnė sistema, tuo lengviau mokesčių mokėtojams laikytis taisyklių. Todėl Komisija deda daug pastangų užtikrinti Europos įmonėms paprastesnę PVM sistemą. Pavyzdžiui, metų pradžioje įsigaliojo naujos priemonės, kuriomis palengvinamas elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas, taip pat specialios mažoms įmonėms taikomos nuostatos (žr. IP/12/377), o per ateinančias savaites bus pasiūlyta standartinė visoje ES naudotina PVM deklaracijos forma. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios e. paslaugų ir telekomunikacijų įmonėms skirta vieno langelio sistema, kuri padės geriau laikytis reikalavimų, nes naudodamosi šia sistema šios įmonės galės daug paprasčiau atlikti PVM procedūras ir turės galimybę pateikti vieną bendrą veiklos visoje ES PVM deklaraciją (žr. IP/12/17).

Galiausiai valstybės narės turi pertvarkyti savo mokesčių sistemas taip, kad būtų lengviau laikytis reikalavimų, būtų atgrasoma nuo mokesčių slėpimo ir vengimo ir veiksmingiau surenkami mokesčiai. Šiuo atžvilgiu Komisija pateikė aiškių gairių – kiekvienai šaliai parengė konkrečių rekomendacijų (žr. SPEECH/13/480). Šiandien paskelbta ataskaita taip pat rodo, kad reikalavimų nesilaikymą iš dalies gali lemti sudėtingos mokesčių sistemos, pagal kurias taikoma daug skirtingų tarifų. Todėl derėtų deramai atsižvelgti į pakartotinį Komisijos raginimą valstybėms narėms išplėsti nacionalines mokesčių bazes ir apriboti atleidimą nuo mokesčių ar jų sumažinimą. Tai ne tik padėtų supaprastinti mokesčių sistemas, bet galbūt suteiktų ir galimybę valstybėms narėms išvengti standartinių PVM tarifų didinimo.

Pagrindiniai faktai

2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė išsamią PVM sistemos Europoje pertvarkymo strategiją (žr. IP/11/1508, MEMO/11/874).

Ankstesnė PVM nepriemokos Europoje tyrimo ataskaita buvo paskelbta 2009 m. Joje buvo pateikti 2000–2006 m. duomenys (žr. IP/09/1655).

Daugiau informacijos – MEMO/13/800.

Visa ataskaita pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar