Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 19.

Csalás elleni küzdelem: egy friss tanulmány szerint több milliárdos veszteséget jelent a héabevétel-kiesés

A tagállamok héabevétel-kieséséről szóló új tanulmány szerint 2011-ben körülbelül 193 milliárd EUR (a GDP 1,5%-a) bevételkiesés származott a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos szabályok megszegéséből és az elmaradt héabefizetésekből. A tanulmány a Bizottság megbízásából készült az európai héarendszer reformjához kapcsolódó munka, valamint az adócsalás visszaszorítását célzó kampány keretében. A tanulmány részletes adatokat közöl a 2000 és 2011 között 26 tagállamban fizetendő és ténylegesen beszedett héa összege közötti különbségről. Ismertetésre kerülnek a héabevétel-kiesést előidéző főbb tényezők is, és áttekintést kaphatunk a gazdasági válság héabevételre mért hatásáról.

Algirdas Šemeta adóügyekért felelős biztos kijelentette: „Elfogadhatatlanul magas a be nem fizetett hozzáadottérték-adó összege, különösen annak figyelembevételével, hogy ez az összeg milyen hatással járhatna az államháztartás megszilárdítása szempontjából. Ugyanakkor a ma közreadott megállapításoknak pozitív üzenete is van: a héarendszer mélyreható reformja, az adócsalás elleni küzdelem keretében vállalt uniós intézkedések, valamint a nemzeti adóreformokkal kapcsolatos ajánlásaink jó irányba mutatnak. Ismerjük a problémát, megtaláltuk a megfelelő megoldásokat, most pedig a tagállamokon a sor, hogy cselekedjenek. A ma közzétett számok szolgálnak alapul az elkövetkező évek során a tagállamok által a héaszabályok betartása terén tett előrehaladás méréséhez.”

A héabevétel-kiesés a várt héabevétel és a nemzeti hatóságok által ténylegesen beszedett héa közötti különbséget jelenti. Noha a bevételkiesés egyik fontos eleme egyértelműen a héaszabályok be nem tartása, a héabevétel-kiesés nem minden esetben adócsalás következménye. A héa be nem fizetése mögött állhat egyebek mellett csőd, fizetésképtelenség, statisztikai hiba, késedelmes fizetés és jogszabályi kötelezettség elmulasztása is. Ezért a héabevétel-kiesés eredményes kezeléséhez összetett megközelítésre van szükség.

Egyfelől, határozottabban fel kell lépni az adócsalás ellen és a szabályokat nemzeti szinten fokozottabban érvényesíteni kell. A 2011 decemberében indított héareformnak köszönhetően már fontos eszközök állnak rendelkezésre a héacsalással szembeni védelemhez (lásd IP/11/1508). Ilyen például a 2013 júliusában elfogadott gyorsreagálási mechanizmus, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsabban és eredményesebben reagáljanak a váratlan, nagyszabású héacsalási ügyekre (lásd IP/12/868).

Másfelől, minél egyszerűbb a rendszer, annál egyszerűbb az adózók számára a szabályok betartása. Ezért a Bizottság szándékosan ügyelt arra, hogy a héarendszert egyszerűbbé tegye az európai vállalkozások számára. Például az év elején új intézkedéseket hozott az elektronikus számlázás előmozdításával kapcsolatban és külön rendelkezéseket fogadott el a kisvállalkozásokra vonatkozóan (lásd IP/12/377); emellett az elkövetkező hetek során javaslatot fog tenni az Unió egészében használatos szabványos héabevallási nyomtatványra. 2015. január 1-jétől hatályba lép az egyablakos ügyintézés az e-szolgáltatások és a távközlési vállalkozások körében, amely azáltal, hogy egyszerűsíti az e vállalkozásokra vonatkozó héaeljárásokat és lehetővé teszi egyetlen héabevallás benyújtását az EU egészében folytatott tevékenységekre, elősegíti a héaszabályok betartását (lásd IP/12/17).

Végezetül, a tagállamoknak oly módon kell átalakítaniuk adórendszereiket, amely révén javítható a szabályok betartása, csökkenthető az adócsalás és az adókikerülés mértéke és eredményesebbé tehető az adóbeszedés. A Bizottság egyértelmű útmutatással szolgált e téren az országspecifikus ajánlásokban (lásd SPEECH/13/480). A ma közzétett tanulmány arra is utalást tesz, hogy a többkulcsos, bonyolult adórendszerek közrejátszhatnak a szabályok be nem tartásában. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a Bizottság azon ismételt felhívására, amely szerint a tagállamoknak nemzeti szinten szélesíteniük kell az adóalapot és korlátozniuk kell az adómentességek és -csökkentések lehetőségeit. Ez nemcsak az adórendszerek egyszerűsítéséhez járulna hozzá, hanem elkerülhetővé tehetné a tagállamok számára a standard héakulcsok emelését.

Háttér

A Bizottság 2011 decemberében átfogó stratégiát készített az európai héarendszer reformjához (lásd IP/11/1508; MEMO/11/874).

Legutóbb 2009-ben készült az Unión belüli héabevétel-kiesésről tanulmány, amely a 2000 és 2006 közötti időszak adatait vette alapul (lásd IP/09/1655).

További információkért lásd: MEMO/13/800.

A teljes jelentés itt olvasható:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar