Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 19. rujna 2013.

Borba protiv prijevara: novo istraživanje potvrđuje da su milijarde izgubljene zbog razlike u PDV-u

Prema novom istraživanju o razlici u PDV-u u državama članicama, zbog nepridržavanja propisa ili neubiranja poreza u 2011. izgubljeno je otprilike 193 milijarde EUR (1,5 % BDP-a). Istraživanje je financirala Komisija u okviru svojeg djelovanja u cilju reforme sustava PDV-a u Europi i šire kampanje suzbijanja utaje poreza. U istraživanju se navode detaljni podaci o razlici između iznosa PDV-a koji je trebao biti uplaćen i iznosa koji je 26 država članica zaista prikupilo u razdoblju 2000. – 2011. Predstavljeni su i glavni čimbenici koji pridonose razlici u PDV-u te pregled učinka gospodarske krize na prihode od PDV-a.

Povjerenik za oporezivanje i carinsku uniju Algirdas Šemeta izjavio je: „Iznos PDV-a koji se gubi neprihvatljiv je, osobito ako se uzme u obzir učinak koji bi ta svota mogla imati u jačanju javnih financija. Međutim, iz današnjih saznanja može se izvući i pozitivna poruka. Naša ambiciozna reforma sustava PDV-a, mjere EU-a za borbu protiv utaje poreza i naše preporuke za nacionalne porezne reforme kreću se u pravom smjeru. Utvrdili smo problem, pronašli rješenja i sada je vrijeme da države članice djeluju. Današnje brojke poslužit će kao polazna vrijednost pri procjeni njihova napretka u poboljšanju plaćanja PDV-a u godinama koje dolaze.”

Razlika u PDV-a znači razliku između očekivanog prihoda od PDV-a i prihoda koji nacionalna nadležna tijela stvarno ostvare. Iako je nepridržavanje propisa sigurno važan razlog ovog manjka prihoda, razlika u PDV-u nije samo posljedica prijevara. Neplaćeni PDV posljedica je, između ostalog, i stečaja, insolventnosti, statističkih pogrešaka, zakašnjelih plaćanja i nepoštovanja propisa. Stoga je za učinkovito rješavanje razlike u PDV-u potreban višedimenzionalni pristup.

Najvažnije su odlučne mjere protiv utaje i njihovo strože provođenje na nacionalnoj razini. U okviru reforme PDV-a pokrenute u prosincu 2011. već su razvijeni važni alati za poboljšanje zaštite od prijevare u području PDV-a (vidi IP/11/1508). Primjerice, mehanizam brze reakcije, donesen u srpnju 2013., omogućit će državama članicama bržu i učinkovitiju reakciju na iznenadne velike slučajeve prijevare u području PDV-a (vidi IP/12/868).

Nadalje, što je sustav jednostavniji, to je poreznim obveznicima lakše poštovati pravila. Stoga je Komisija usredotočila svoje napore na pojednostavnjenje sustava PDV-a za poduzeća diljem Europe. Primjerice, početkom godine na snagu su stupile nove mjere kojima se olakšava elektroničko izdavanje računa i posebne odredbe za male poduzetnike (vidi IP/12/377), a u nadolazećim tjednima bit će predstavljen standardni obrazac za prijavu PDV-a za cijelu Europu. Od 1. siječnja 2015. uvodi se jedinstveni sustav za poduzeća koja se bave pružanjem elektroničkih i telekomunikacijskih usluga, što će znatno pojednostavniti postupke u području PDV-a za ta poduzeća i omogućiti im jedinstvenu prijavu PDV-a za sve aktivnosti na području EU-a te na taj način potaknuti pridržavanje propisa (vidi IP/12/17).

Konačno, države članice trebaju provesti reformu nacionalnih sustava oporezivanja kako bi se potaknulo pridržavanje propisa, spriječile prijevare i utaje te poboljšala učinkovitost pri prikupljanju poreza. Komisija je s tim u vezi dala jasne smjernice u svojim preporukama državama članicama (vidi SPEECH/13/480). Iz današnjeg se izvješća također može zaključiti da složeni porezni sustavi s velikim brojem poreznih stopa mogu pridonijeti nepridržavanju propisa. Stoga je potrebno posebno obratiti pažnju na učestale pozive Komisije upućene državama članicama da prošire nacionalne porezne osnovice i ograniče porezna izuzeća ili smanjenja poreza. Na taj bi se način pojednostavnili porezni sustavi, ali i državama članicama omogućilo izbjegavanje porasta standardnih poreznih stopa.

Pozadina

U prosincu 2011. Komisija je predstavila sveoubuhvatnu strategiju za reformu sustava PDV-a u Europi (vidi IP/11/1508; MEMO/11/874).

Posljednje istraživanje o razlici u PDV-u objavljeno je 2009. i sadržava brojke za razdoblje 2000.– 2006. (vidi IP/09/1655)

Za više informacija vidi MEMO/13/800

Izvješće je u cijelosti dostupno na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar