Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Καταπολέμηση της απάτης: νέα μελέτη επιβεβαιώνει την απώλεια εσόδων ΦΠΑ δισεκατομμυρίων ευρώ

Νέα μελέτη δείχνει ότι χάθηκαν έσοδα ΦΠΑ ύψους 193 περίπου δισ. ευρώ (1,5 % του ΑΕΠ) λόγω μη συμμόρφωση με τους κανόνες ή μη είσπραξης του φόρου το 2011. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη, καθώς και των γενικότερων προσπαθειών της για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η μελέτη περιέχει λεπτομερή στοιχεία για την τεράστια διαφορά ανάμεσα στο οφειλόμενο και το πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26 κράτη μέλη, μεταξύ 2000 και 2011. Επίσης παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στα έσοδα ΦΠΑ.

Ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά: "Τα ποσά ΦΠΑ που χάνονται είναι απαράδεκτα, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πόσο θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα δημόσια οικονομικά. Εντούτοις, υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα: ότι η φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, τα μέτρα της ΕΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής και οι συστάσεις μας για φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο στοχεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζουμε το πρόβλημα. Έχουμε βρει λύσεις, και τώρα ήλθε η ώρα να αναλάβουν δράση τα κράτη μέλη. Τα σημερινά στοιχεία θα χρησιμεύσουν ως βάση για την αξιολόγηση της προόδου τους για καλύτερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ΦΠΑ τα επόμενα χρόνια."

Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι η διαφορά ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα ΦΠΑ και τα ποσά ΦΠΑ που πραγματικά εισπράττουν οι εθνικές αρχές. Παρόλο που η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σίγουρα σημαντική αιτία γι' αυτή τη μείωση εσόδων, το έλλειμμα ΦΠΑ δεν οφείλεται μόνο στην απάτη. Η μη καταβολή του ΦΠΑ οφείλεται επίσης, μεταξύ άλλων, σε πτωχεύσεις, αφερεγγυότητα, στατιστικά σφάλματα, καθυστερημένες πληρωμές και φοροαποφυγή. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση.

Πρώτον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η υιοθέτηση μιας αυστηρότερης στάσης απέναντι στη φοροδιαφυγή και η αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, έχει ήδη οδηγήσει στην υιοθέτηση σημαντικών εργαλείων για την καλύτερη προστασία από τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508). Για παράδειγμα, ο Μηχανισμός Ταχείας Αντίδρασης, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2013, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις αιφνίδιες και μεγάλης κλίμακας περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ (βλ. IP/12/868).

Δεύτερον, όσο απλούστερο είναι το σύστημα τόσο ευκολότερη είναι η συμμόρφωση των φορολογουμένων με τους κανόνες. Συνεπώς, η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές της στην απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στις αρχές του έτους τέθηκαν σε ισχύ νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ειδικές διατάξεις για τις μικρές επιχειρήσεις (βλ. IP/12/377), ενώ τις προσεχείς εβδομάδες θα προταθεί μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ, ενιαία για όλες τις χώρες της ΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα αρχίσει να λειτουργεί υπηρεσία «μιας στάσης» για τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιών. Έτσι, θα απλουστευθούν σημαντικά οι διαδικασίες του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν μια ενιαία δήλωση για τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε όλη την Ένωση (βλ. IP/12/17), γεγονός που θα βελτιώσει την τήρηση των κανόνων.

Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναμορφώσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα, έτσι ώστε αυτά να διευκολύνουν τη συμμόρφωση, να αποθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων. Η Επιτροπή δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό στις ειδικές συστάσεις της ανά χώρα (βλ. SPEECH/13/480). Η σημερινή έκθεση δείχνει επίσης ότι μια άλλη αιτία της μη συμμόρφωσης είναι η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων με πολλούς συντελεστές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επανειλημμένες συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις και να περιορίσουν τις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές. Αυτό θα συμβάλει όχι μόνο στην απλούστευση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, αλλά και στην αποφυγή αυξήσεων των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ.

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή παρουσίασε μια συνολική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη (βλ. IP/11/1508, MEMO/11/874).

Η τελευταία μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ στην ΕΕ δημοσιεύθηκε το 2009, με στοιχεία της περιόδου 2000-2006 (βλ. IP/09/1655)

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/13/800

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar