Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. září 2013

Boj proti podvodům: Podle nové studie představuje výpadek příjmů z DPH desítky miliard

Podle nové studie týkající se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU představuje ztráta v důsledku nedodržení předpisů či nevybrání DPH v roce 2011 odhadem 193 miliard eur (1,5 % HDP). Studie byla financována Evropskou komisí v rámci její činnosti zaměřené na reformu systému DPH v Evropě a také její širší kampaně proti daňovým únikům. Obsahuje podrobné údaje o rozdílu mezi částkou splatné DPH a částkou skutečně vybranou v letech 2000 až 2011 ve 26 členských státech. Ve studii jsou také uvedeny hlavní faktory, které k výpadku příjmů z DPH přispívají, a rovněž přehled dopadů hospodářské krize na příjmy z DPH.

Komisař pro daně Algirdas Šemeta uvedl: „Výše DPH, kterou se nedaří vybrat, je nepřijatelná; vezmeme-li zejména v úvahu, jaký dopad by tyto částky mohly mít na posílení veřejných financí. Studie, kterou dnes předkládáme, však zároveň představuje pozitivní zprávu. Naše ambiciózní reforma systému DPH, opatření EU pro boj proti daňovým únikům a naše doporučení ohledně vnitrostátních daňových reforem jsou zaměřeny správným směrem. Víme, o jaký problém se jedná, našli jsme řešení a nyní je na členských státech, aby jednaly. Údaje ze studie poslouží jako základ pro posouzení jejich pokroku v oblasti dodržování předpisů o DPH v následujících letech.“

Výpadek příjmů z DPH představuje rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a částkou, kterou vnitrostátní orgány skutečně vybraly. I když důležitým prvkem, který k tomuto poklesu příjmů přispívá, je nedodržování předpisů, nezpůsobují výpadek příjmů z DPH pouze daňové podvody. Za neplacení DPH také mohou mimo jiné konkurzy a platební neschopnost, statistické chyby, opožděné platby a vyhýbání se daňovým povinnostem. Efektivní řešení výpadku příjmů z DPH si proto vyžaduje různorodý přístup.

Za prvé je důležité zaujmout přísnější postoj proti daňovým únikům a lépe prosazovat předpisy na vnitrostátní úrovni. Reforma DPH, která byla zahájena v prosinci 2011, již vytvořila důležité nástroje na zajištění lepší ochrany proti daňovým podvodům (viz IP/11/1508). Například mechanismus rychlé reakce, přijatý v červenci 2013, umožní členským státům reagovat rychleji a efektivněji na náhlé, rozsáhlé případy podvodů v oblasti DPH (viz IP/12/868).

Za druhé, čím je systém jednodušší, tím je pro daňové poplatníky snadnější dodržovat předpisy. Komise se proto zaměřila na to, aby systém DPH pro podniky v EU zjednodušila. Například na začátku roku vstoupila v platnost nová opatření, která usnadní elektronickou fakturaci, a také zvláštní ustanovení pro malé podniky (viz IP/12/377). V nadcházejících týdnech bude navržen standardní formulář přiznání k DPH pro celou EU. Od 1. ledna 2015 začne fungovat jedno správní místo pro podniky poskytující elektronické a telekomunikační služby, což také přispěje k dodržování předpisů – pro tyto podniky se totiž výrazně zjednoduší postupy placení DPH a budou moci podávat jediné přiznání k DPH pro všechny své činnosti v rámci EU (viz IP/12/17).

Členské státy musí také zreformovat své vnitrostátní daňové systémy tak, aby usnadňovaly dodržování předpisů, odrazovaly od daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem a zlepšily efektivnost výběru daní. Evropská komise vydala v tomto ohledu jasné pokyny ve svých doporučeních pro jednotlivé země (viz SPEECH/13/480). Dnes předložená studie také naznačuje, že k nedodržování předpisů mohou přispívat i složité daňové systémy s množstvím daňových sazeb. Členské státy by proto měly věnovat zvláštní pozornost opakovaným výzvám Evropské komise, aby rozšířily své daňové základny a omezily daňové výjimky a slevy. To by jim nejen pomohlo daňové systémy zjednodušit, ale mohly by tak také předejít zvyšování základních sazeb DPH.

Souvislosti

V prosinci 2011 předložila Komise komplexní strategii reformy systému DPH v EU (viz IP/11/1508; MEMO/11/874).

Poslední studie o výpadku příjmů z DPH v EU byla zveřejněna v roce 2009, s údaji za období 2000–2006 (viz IP/09/1655).

Další informace viz MEMO/13/800

Úplné znění zprávy je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar