Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 1. februára 2013

„Migranti v Európe“: Komisia otvára celoeurópsku multimediálnu súťaž

Aká je úloha a miesto migrantov v Európe? Komisia nabáda študentov škôl zameraných na umelecké odbory, grafiku a komunikáciu zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie a z Chorvátska, aby sa zamysleli nad prínosom migrantov pre európsku spoločnosť.

Súťaž vyhlásená v rámci celej EÚ stavia pred študentov výzvu vytvoriť umelecké diela, ktoré by vyjadrovali ich názory na túto otázku a zobrazovali úlohu, ktorú migranti zohrávajú v našich životoch. Komisia s cieľom podnietiť konštruktívnu diskusiu a úvahy o situácii migrantov v Európe ponúka nádejným európskym talentom príležitosť predstaviť svoj vlastný pohľad na vec.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov nad 18 rokov, ktorí študujú na niektorej inštitúcii poskytujúcej vysokoškolské vzdelanie v umeleckých odboroch/grafike/komunikácii so sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo v Chorvátsku. Školy môžu predložiť súťažné práce v troch kategóriách – plagát, fotografia a video – do 21. júna 2013.

Každá škola môže predložiť jednu alebo viacero prác v jednej alebo viacerých kategóriách. Práce budú posudzované na úrovni jednotlivých štátov a tie, ktoré budú zaradené do užšieho výberu (max. 10 z každej krajiny), budú postúpené európskej porote, ktorá vyberie 30 finalistov a v každej kategórii rozhodne o celoeurópskom víťazovi. Členmi poroty budú profesionáli z oblasti komunikácie, umenia a médií, ako aj zástupcovia komunít migrantov.

Autori 30 prác, ktoré postúpia do európskeho finále, budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie víťazov v Bruseli, kde sa očakáva prítomnosť európskej komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej. Na základe hlasovania verejnosti, ktoré bude prebiehať na webovej stránke súťaže, bude udelená osobitná cena.

Každej škole, ktorej študenti získajú prvé miesto v niektorej z troch kategórií alebo v hlasovaní verejnosti, bude udelená odmena vo výške 10 000 EUR určená na vzdelávacie účely.

Úplné znenie podmienok je k dispozícii na webovej stránke súťaže:

http://www.migrantsineurope.eu/.

Súvislosti

V roku 2011 počet obyvateľov sveta prekročil 7 miliárd, pričom v EÚ žilo v tom roku 20,2 milióna štátnych príslušníkov tretích krajín1. To predstavuje približne 4 % z celkového počtu obyvateľov EÚ (502,5 milióna) a 9,4 % z odhadovaného počtu migrantov vo svete (214 miliónov). Na porovnanie možno uviesť, že v Kanade žije približne 3,4 % všetkých migrantov (7,2 milióna osôb, t. j. 21,3 % z celkového počtu obyvateľov Kanady), zatiaľ čo v USA je to až okolo 20 % (42,8 milióna osôb, t. j. 13,5 % z celkového počtu obyvateľov USA).

Užitočné odkazy

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Údaje o migračnej situácii v EÚ sú k dispozícii v tretej výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle.


Side Bar