Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 1. februārī

“Migranti Eiropā” – Komisija izsludina Eiropas mēroga multimediju konkursu

Kāda vieta un loma Eiropā ir migrantiem? Komisija aicina mākslas, lietišķās grafikas un komunikāciju skolu studentus no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Horvātijas savos darbos pievērsties migrantu devumam Eiropas valstu sabiedrībā.

ES mēroga konkursā studenti tiek aicināti iesniegt darbus, kas pauž viņu nostāju šajā jautājumā un kuros tiek fiksēta migrantu loma mūsu ikdienas dzīvē. Lai veicinātu konstruktīvas debates, pievēršot uzmanību migrantu situācijai Eiropā, Komisija sniedz Eiropas jaunajiem talantiem iespēju paust savu redzējumu.

Konkursā ir aicināti piedalīties visi studenti, kas vecāki par 18 gadiem un ir reģistrēti kādā augstākās izglītības iestādē mākslas/lietišķās grafikas/komunikācijas jomā, kura atrodas kādā no ES dalībvalstīm vai Horvātijā. Skolas tiek aicinātas iesniegt darbus līdz 2013. gada 21. jūnijam šādās trīs kategorijās – Plakāts, Fotogrāfija un Video.

Katra skola var iesniegt vienu vai vairākus darbus vienā vai vairākās kategorijās. Tos izvērtēs valsts līmenī, un atlasītie labākie darbi (līdz 10 no katras valsts) tiks izvirzīti vērtēšanai Eiropas žūrijai, kura izraudzīsies 30 finālistus un noteiks Eiropas uzvarētāju katrā kategorijā. Žūriju veidos ievērojami komunikāciju, mākslas un plašsaziņas līdzekļu speciālisti, kā arī pārstāvji no imigrantu kopienu vidus.

30 Eiropas finālisti tiks aicināti piedalīties balvu pasniegšanas ceremonijā Briselē, un paredzams, ka tajā piedalīsies Eiropas iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Īpaša balva arī tiks pasniegta, balstoties uz sabiedrības balsojumu, kas notiks turpmāk minētajā tīmekļa vietnē.

Skolas, kuru studenti saņems pirmās godalgas trīs kategorijās un sabiedrības balsojumā, saņems godalgu 10 000 eiro katrs, kas izmantojama izglītības mērķiem.

Visi konkursa noteikumi un nosacījumi ir atrodami tīmekļa vietnē:

www.migrantsineurope.eu/

Vispārīga informācija

2011. gadā, kad iedzīvotāju skaits pasaulē pārsniedza septiņus miljardus, ES dzīvoja 20,2 miljoni trešo valstu valstspiederīgo1. Tas ir aptuveni 4 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita (502,5 miljoniem) un 9,4 % no lēstā migrantu kopskaita pasaulē – 214 miljoniem. Salīdzinot, Kanādā ir apmēram 3,4 % no kopējā pasaules migrantu skaita (7,2 miljoni, kas veido 21,3 % no šīs valsts iedzīvotāju skaita), savukārt ASV ir apmēram 20 % no kopējā pasaules migrantu skaita (42,8 miljoni, kas veido 13,5 % no valsts iedzīvotāju skaita).

Noderīgas saites

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Skaitļi, kas atspoguļo ES situāciju migrācijas jomā, ir pieejami Komisijas Trešajā gada ziņojumā par imigrāciju un patvērumu.


Side Bar