Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 1  d., Briuselis

„Migrantai Europoje“. Komisija skelbia Europos masto multimedijos konkursą

Kokį vaidmenį Europoje vaidina migrantai ir kokią vietą jie užima? Komisija kviečia visų 27 Europos Sąjungos valstybių ir Kroatijos meno, grafinio dizaino ir komunikacijų studentus susimąstyti apie migrantų indėlį į Europos visuomenę.

Studentams keliamas uždavinys pateikti Europos masto konkursui meno kūrinius, išreiškiančius jų požiūrį į šį klausimą ir atspindinčius migrantų vaidmenį mūsų gyvenime. Siekdama skatinti konstruktyvias diskusijas ir mąstyti apie migrantų padėtį Europoje, Komisija suteikia kylantiems Europos kūrėjams galimybę aiškiai išreikšti savo požiūrį.

Konkurse gali dalyvauti visi 18 metų sulaukę piliečiai, registruoti meno, grafinio dizaino ir komunikacijų studijoms ES valstybių ir Kroatijos aukštojo mokslo įstaigose. Iki 2013 m. birželio 21 d. mokymo įstaigos turi pateikti šių kategorijų – plakato, fotografijos ir vaizdo medžiagos – kūrinius.

Kiekviena mokymo įstaiga gali pateikti nuo vieno iki kelių darbų vienai arba kelioms kategorijoms. Darbai bus vertinami nacionaliniu lygmeniu. Atrinktuosius (iki 10 iš kiekvienos šalies) vertins Europos lygmens komisija, kuri 30 darbų atrinks į finalą ir paskelbs kiekvienos kategorijos nugalėtojus Europoje. Komisija bus sudaryta iš profesionalių komunikacijų, meno ir žiniasklaidos darbuotojų bei migrantų bendruomenių atstovų.

30 Europos finalo dalyvių bus pakviesti į apdovanojimų įteikimo ceremoniją Briuselyje, kurioje žada dalyvauti už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. Bus įteiktas ir specialus prizas, dėl kurio visuomenės nariai balsuos žemiau nurodytoje interneto svetainėje.

Visoms mokymo įstaigoms, kurių studentai laimės pirmąsias premijas kiekvienoje iš trijų kategorijų ir žiūrovų prizą, atiteks 10 000 EUR apdovanojimai, skirti švietimo reikmėms.

Išsamiai apie konkurso sąlygas galima sužinoti šioje interneto svetainėje:

www.migrantsineurope.eu/

Pagrindiniai faktai

2011 m. pasaulio gyventojų skaičius viršijo septynis milijardus; tais metais ES gyveno 20,2 mln. trečiųjų šalių piliečių1. Tai apie 4 proc. visų ES gyventojų (502,5 mln.) ir 9,4 proc. pasaulinio migrantų skaičiaus (apie 214 mln.). Palyginti, Kanadoje gyvena apie 3,4 proc. pasaulinio migrantų skaičiaus (7,2 mln. gyventojų, kurie sudaro 21,3 proc. šalies gyventojų), o JAV gyvena apie 20 proc. pasaulinio migrantų skaičiaus (42,8 mln. gyventojų, kurie sudaro 13,5 proc. šalies gyventojų).

Naudingos nuorodos

  • Cecilios Malmström interneto svetainė.

  • Komisijos narės Malmström paskyra Twitter.

  • Vidaus reikalų GD interneto svetainė.

  • Vidaus reikalų GD paskyra Twitter.

  • Konkurso „Migrantai Europoje“ interneto svetainė.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone tel. (32 2) 298 09 63.

Tove Ernst tel. (32 2) 298 67 64.

1 :

Skaičius, atspindinčius migracijos padėtį ES, galima rasti Komisijos Trečiojoje metinėje imigracijos ir prieglobsčio ataskaitoje.


Side Bar