Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. helmikuuta 2013

"Maahanmuuttajat Euroopassa": Komissio käynnistää EU:n laajuisen multimediakilpailun

Mikä on maahanmuuttajien tehtävä ja asema Euroopassa? Komissio haastaa taiteen, graafisen suunnittelun ja viestinnän opiskelijat kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa ja Kroatiassa pohtimaan maahanmuuttajien panosta yhteiskunnalliseen kehitykseen Euroopassa.

Kilpailutehtävänä on luoda taideteos, joka ilmentää tekijöidensä näkemystä maahanmuuttajien merkityksestä eurooppalaisille.

Komissio haluaa edistää rakentavaa keskustelua ja pohdintaa maahanmuuttajien tilanteesta antamalla Euroopan nouseville kyvyille mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiään esiin.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet opiskelijat, jotka ovat kirjoilla EU-maassa tai Kroatiassa sijaitsevassa taiteen, graafisen suunnittelun tai viestinnän alan korkeanasteen oppilaitoksessa. Oppilaitokset voivat ilmoittaa kilpailuun oppilaidensa töitä kolmessa sarjassa: julisteet, valokuvat ja videot. Kuhunkin sarjaan voi ilmoittaa yhden tai useampia teoksia. Ilmoittautumisten takaraja on 21. kesäkuuta 2013.

Teokset arvioidaan ensin kansallisella tasolla, minkä jälkeen parhaat (enintään 10 kustakin maasta) lähetetään asiantuntijaraadille, joka valitsee loppukilpailuun pääsevät 30 työtä sekä kokonaiskilpailun voittajan kussakin sarjassa. Raadin jäseninä on johtavia eurooppalaisia viestintä-, taide- ja media-ammattilaisia sekä maahanmuuttajayhteisöjen edustajia.

Kaikkien 30:n loppukilpailuun osallistuvan teoksen tekijät kutsutaan Brysselissä pidettävään palkintojenjakotilaisuuteen, jossa on mukana myös sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Tilaisuudessa jaetaan myös yleisöpalkinto jäljempänä mainitulla kilpailusivustolla järjestettävän yleisöäänestyksen tulosten perusteella.

Ne koulut, joiden oppilaat voittavat ensimmäisen palkinnon kussakin kilpailusarjassa ja yleisöäänestyksessä, saavat 10 000 euroa. Palkinnot on tarkoitettu käytettäväksi koulutukseen.

Yksityiskohtaiset säännöt löytyvät kilpailun verkkosivustolta osoitteessa

www.migrantsineurope.eu/.

Tausta

Maapallon väkiluku ylitti vuonna 2011 seitsemän miljardin rajan. EU:n alueella oleskeli tuolloin 20,2 miljoonaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaista.1 Luku on noin neljä prosenttia koko EU:n väkiluvusta (502,5 miljoonaa) ja 9,4 prosenttia maailman arvioidusta 214 miljoonasta siirtolaisesta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Kanadassa oleskelee noin 3,4 prosenttia maailman kaikista siirtolaisista (7,2 miljoonaa henkeä eli 21,3 prosenttia Kanadan väkiluvusta). Yhdysvalloissa oleskelee noin 20 prosenttia maailman siirtolaisista (42,8 miljoonaa henkeä eli 13,5 prosenttia maan väkiluvusta).

Linkkejä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

1 :

EU:n muuttovirtoja koskevat luvut on julkaistu komission kolmannessa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevassa vuosikertomuksessa.


Side Bar