Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. veebruar 2013

Euroopa Komisjon kuulutab multimeedia valdkonnas välja üleeuroopalise auhinnavõistluse teemal „Sisserändajad Euroopas”

Missugune on sisserändajate roll ja nende koht Euroopas? Euroopa Komisjon kutsub kõigi 27 liikmesriigi ja Horvaatia kõrgkoolide kunsti, graafika ja kommunikatsiooni eriala tudengeid mõtisklema sisserändajate panuse üle Euroopa ühiskonnas.

Üleeuroopalisel auhinnavõistlusel osalemiseks peaksid tudengid looma kunstiteose, mis väljendab nende arusaama rollist, mida sisserändajad meie elus mängivad. Komisjon soovib edendada konstruktiivset arutelu ja mõttevahetust sisserändajate olukorra üle Euroopas ning annab Euroopa võrsuvatele talentidele võimaluse avaldada selles küsimuses oma arvamust.

Võistlusel võivad osaleda kõik tudengid, kes on üle 18 aasta vanad ja kes on registreeritud ELi liikmesriigis või Horvaatias asuvas kõrgkoolis kunsti, graafika või kommunikatsiooni erialale. Tööd tuleb esitada 21. juuniks 2013 kolmes eri kategoorias: plakat, foto ja video.

Iga kool võib esitada ühe või mitu tööd ühes või mitmes kategoorias. Töid hindab kõigepealt riiklik žürii ja seejärel saadetakse igast riigist kuni 10 parimat tööd hindamiseks Euroopa žüriile, kes valib välja 30 finalisti ja iga kategooria võitja. Sellesse žüriisse kuuluvad tuntud kunsti-, kommunikatsiooni- ja meediaeksperdid ning sisserändajate esindajad.

Väljavalitud 30 üleeuroopalist finalisti kutsutakse Brüsselisse auhinnatseremooniale, kuhu on oodatud ka Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström. Lisaks antakse allpool osutatud veebisaidil toimuva hääletuse tulemuste põhjal üle ka publikuauhind.

Koolidele, kelle tudengid võidavad kas esimese auhinna ühes kolmest kategooriast või publikuauhinna, antakse 10 000 eurot nende hariduslike eesmärkide toetuseks.

Osalemistingimuste üksikasjaliku kirjelduse leiab auhinnavõistluse veebisaidilt:

www.migrantsineurope.eu/

Taustteave

2011. aastal, mil maailma rahvaarv ületas seitsme miljardi piiri, elas ELis 20,2 miljonit välisriikide kodanikku1. Nende osakaal ELi rahvaarvust (502,5 miljonit) on ligikaudu 4% ja maailma sisserändajate koguarvust (hinnanguliselt 214 miljonit) 9,4%. Võrdluseks elab Kanadas 3,4% maailma sisserändajate koguarvust (7,2 miljonit inimest, kes moodustavad 21,3% riigi elanikkonnast) ja USAs 20% (42,8 miljonit inimest, kes moodustavad 13,5% riigi elanikkonnast).

Kasulikud lingid

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

ELi rännet iseloomustavad näitajad leiab komisjoni sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kolmandast aruandest.


Side Bar