Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 1 февруари 2013 г.

„Мигрантите в Европа“: Комисията стартира европейски мултимедиен конкурс

Каква е ролята и мястото на мигрантите в Европа? Комисията приканва студенти от академиите по изкуства, графичен дизайн и комуникации от всички 27 държави — членки на Европейския съюз, и от Хърватия да помислят по въпроса за приноса на мигрантите за обществата в Европа.

Европейският конкурс отправя предизвикателство към студентите да създадат творби, в които да изразят своите възгледи по въпроса, улавяйки ролята на мигрантите в нашия живот. С цел насърчаването на конструктивен дебат и същевременно размисъл върху положението на мигрантите в Европа Комисията предоставя на обещаващи таланти в Европа възможност да изложат своята гледна точка.

Конкурсът е отворен за всички студенти от ЕС на възраст над 18 години и записани във висше учебно заведение в областта на изкуствата/графичния дизайн/комуникациите, намиращо се в държава от ЕС или в Хърватия. Академиите по изкуства трябва да предадат творбите си до 21 юни 2013 г. в следните категории: плакат, фотография и видеоизображения.

Всяко училище може да представи една или няколко творби в една или повече категории. Творбите ще бъдат оценени на национално равнище и най-добрите от тях (до 10 творби от държава) ще бъдат представени на европейско жури, което ще подбере 30 финалисти и ще определи победителите на европейско равнище за всяка категория. В журито ще участват професионалисти от областта на комуникациите, изкуствата и медиите, както и представители на мигрантските общности.

Трийсетте финалисти на европейско равнище ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по раздаването на наградите, която ще се проведе в Брюксел и на която се очаква да участва Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по въпросите на вътрешните работи. Ще бъде присъдена специална награда въз основа на резултатите от обществено гласуване, което ще се проведе на уебсайта по-долу.

Всяко от учебните заведения, чиито студенти са спечелили първa наградa в трите категории и първа награда на публиката, ще получи награда в размер на 10 000 евро, които да бъдат използвани за образователни цели.

Подробните условия за участие могат да бъдат намерени на уебсайта на конкурса:

www.migrantsineurope.eu/

Контекст

През 2011 г., когато световното население надхвърли седем милиарда души, в ЕС живееха 20,2 милиона души, граждани на трети държави1. Това представлява около 4 % от общото население на ЕС (502,5 милиона души) и 9,4 % от 214-те милиона мигранти в световен мащаб. За сравнение в Канада пребивават около 3,4 % от мигрантите в света (или 7,2 милиона души, което представлява 21,3 % от нейното население), а в САЩ живеят около 20 % от общия брой мигранти в света (или 42,8 милиона души, което представлява 13,5 % от населението на САЩ).

Полезни връзки

  • Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

  • Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

  • Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

  • Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

  • Уебсайт на конкурса „Мигрантите в Европа“

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar