Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. septembrī

ES gatavojas apspriest nākotnes prioritātes attīstības sadarbībai ar Karību jūras reģiona valstīm

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs rīt piedalīsies seminārā Gajānā, lai attiecībā uz Karību jūras reģionu apspriestu nākotnes attīstības sadarbības jautājumus saistībā ar 11. Eiropas Attīstības fondu (EAF), kas tiks izmantots no 2014. līdz 2020. gadam. Gaidāms, ka šajā pasākumā, kas notiek 19. un 20. septembrī, komisārs apstiprinās ES gatavību no nākamā EAF piešķirt 1 miljardu eiro, kas izmantojami, lai Karību jūras reģionā palīdzētu neaizsargātākajiem cilvēkiem.

Pirms semināra komisārs Piebalgs sacīja: “Mūsu atjaunotā apņemšanās liecina par nepieciešamību attīstības sadarbībai paredzētos līdzekļus plānot tā, lai labāk apmierinātu reģiona valstu konkrētās vajadzības. Jaunā pieeja, kas izklāstīta Pārmaiņu programmā, orientēsies uz reģioniem, kuri vēl aizvien cīnās par tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu, un palīdzēs nodrošināt, lai katrs piešķirtais eiro nonāk pie tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.”

Haiti, kas reģionā ir vienīgā vismazāk attīstītā valsts, atjaunošanas atbalstam un cīņai pret nabadzību saņems vairāk nekā 40 % no šiem līdzekļiem. Pēc 2010. gada zemestrīces valsts tikusi ievērojami atjaunota, tomēr darāmā vēl ir daudz. No jaunā EAF atbalstu saņems arī izglītība — papildus pašreizējai sadarbībai nodrošinātības ar pārtiku jomā, pilsētattīstības un valsts pārvaldes reformu jomā.

Plānots, ka apmeklējuma laikā komisārs Piebalgs tiksies ar Gajānas prezidentu Viņa Ekselenci Donaldu Ramotaru, kā arī Karību valstu kopienas CARICOM ģenerālsekretāru un ĀKK valstu Karību jūras reģiona foruma CARIFORUM vēstnieku Irwin LaRoque. Komisārs tiksies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un uz vietas pārliecināsies, kā tiek īstenots ES finansēts projekts, kas atbalsta jūras krasta aizsardzību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Vispārīga informācija

Atbalsts Karību jūras reģionam no 11. EAF

Piecpadsmit Karību jūras reģiona ĀKK valstis (izņemot Bahamu Salas) no 11. EAF saņems divpusējus piešķīrumus. Papildus tam visas šīs valstis varēs saņemt atbalstu no reģionālām programmām.

Pārmaiņu programmā (Komisijas projekts pārorientēt atbalstu, pirmām kartām piešķirot to valstīm un nozarēm, kurām tas visvairāk vajadzīgs) pausts aicinājums koncentrēt resursus reģionos un valstīs, kur tie ir visnepieciešamākie un kur tūkstošgades mērķu sasniegšanai vajadzīgi papildu pūliņi.

Atbilstīgi pārmaiņu programmas ievirzei dažām valstīm divpusējais finansējums kļuvis mazāks, taču ES ierosina ievērojami palielināt piešķīrumus Karību jūras reģiona programmām, kurās galvenās sadarbības jomas būs reģionālā integrācija un tirdzniecība, drošība, klimata pārmaiņas un vide.

ES ir iecerējusi, izmantojot nesen ieviesto Karību jūras reģiona ieguldījumu mehānismu, kas apvieno aizdevumus un piešķīrumus, nākamajos septiņos gados vairāk atbalsta virzīt reģioniem. Šāda apvienošana var būt labs paņēmiens, kā palielināt pieejamos resursus, veicināt ieguldījumus un atbalstīt privāto sektoru. Liela mēroga infrastruktūras projekti (piemēram, enerģētikas nozarē) ir efektīvi, ja tos īsteno reģiona līmenī, jo vairākās Karību valstīs iedzīvotāju skaits ir neliels.

Informācija par vizīti

Vizītes galvenais mērķis ir piedalīties reģionālo programmu izstrādes seminārā, lai pirmo reizi ar reģiona partnervalstīm apspriestu reģionālās un divpusējās prioritātes un vienotos par prioritāro sadarbības nozaru izvēli.

Komisārs atklās semināru un kopā ar Gajānas prezidentu Ramotaru un CARICOM/CARIFORUM ģenerālsekretāru uzrunās visus dalībniekus, pēc tam tiksies ar visām valstu delegācijām, lai apspriestu divpusējās sadarbības prioritātes ar katru valsti. Ar attiecīgajām CARICOM/CARIFORUM iestādēm tiks apspriestas reģionālās programmas prioritātes 2014.–2020. gadam.

Pēc semināra komisārs tiksies ar Karību jūras reģiona pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un uz vietas iepazīsies ar ES finansētā Gajānas mangrovju atjaunošanas projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir veidot un atjaunot jūras krasta aizsargbarjeras (piemēram, sētas, vaļņus, mangrovju audzes un smilšu kāpas), kas jau ilgstoši ir ES attīstības darbību prioritāte šajā valstī. Gajānas krasti ir zem jūras līmeņa, tādējādi tos pastāvīgi ārda jūras ūdens. Tāpēc, lai apdraudētajās teritorijās aizsargātu cilvēku mitekļus un saimniecisko darbību, aizsargbarjeras ir vitāli svarīgas.

Plašāka informācija

MEMO/13/798: EU relations with the Caribbean

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Par ES darbu Karību jūras reģionā:

http://eeas.europa.eu/caribbean/index_en.htm

Par EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar