Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. septembra 2013

„Skupne meje nas zbližujejo“: praznik evropskega teritorialnega sodelovanja

Ta teden je posvečen čezmejnim, transnacionalnim in medregionalnim projektom in programom evropske regionalne politike za skupnosti, regije in države članice. Kampanja, katere vrhunec bo dan evropskega sodelovanja 21. septembra, se odvija v ključnem trenutku.

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) predstavlja relativno majhen delež evropske regionalne politike. A če bosta Evropski parlament in Svet potrdila trenutni sporazum o sredstvih za regionalno politiko za obdobje 2014–2020, se bo proračun za ETS povečal na 8,9 milijarde EUR. Nove reforme regionalne politike, ki so pravkar v sklepni fazi pogajanj, bodo omogočale, da bodo programi ETS bolj osredotočeni na naložbe, ki ustvarjajo prave razmere za prihodnjo rast.

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je dejal: „Ti programi in projekti sodelovanja povezujejo državljane EU, da si lahko prek meja izmenjujejo zamisli in poiščejo rešitve skupnih težav. Na stotine projektov ETS poteka v regijah EU in državah članicah ter nekaterih sosednjih regijah izven EU. Aktivno pripomorejo k izboljšanju vsakodnevnega življenja evropskih državljanov v čezmejnem okolju in sicer z ustvarjanjem delovnih mest, varovanjem okolja, krepitvijo zdravstvenih storitev ter vlaganjem v transport in energetsko infrastrukturo. Upam, da bo predlagani proračun potrjen, da bo dosedanje dobro delo podprto in da se zagotovi nadaljnji zagon dejavnosti.“

Ta teden se bodo okoli 21. septembra in predvsem na ta dan zbrali številni evropski programi, da bi predstavili rezultate in koristnost sodelovanja med regijami prek meja. Že sam obseg evropskega teritorialnega sodelovanja je dosežek. V njem so zajeti tako projekti, namenjeni skupnosti, ki povezujejo prebivalce Severne Irske in obmejne regije Irske, kot skupne dejavnosti, ki zbližujejo, na primer, Avstrijo in Slovenijo, ter širše prometne ali okoljske strategije, v katerih se povezujejo države članice EU in regije, kakršna je Balkan. Že drugo leto bo osveščanju o koristnem učinku sodelovanja prek evropske regionalne politike posvečenih več kot 100 dogodkov v 30 državah.

Komisar Johannes Hahn bo 19. septembra od 14.00 do 15.00 na Twitterju na voljo za razpravo o pomenu evropske regionalne politike v čezmejnem okolju. Vprašanja prek Twitterja lahko že zdaj zastavite z omembama #EUChat in #ecday na @JHahnEU.

Ozadje

Evropsko teritorialno sodelovanje je osrednji cilj evropske regionalne politike. Regije in mesta različnih držav članic EU se spodbujajo k sodelovanju v skupnih programih, projektih in omrežjih, v katerih in se druga od druge učijo. Sodelovanje poteka predvsem na naslednje načine:

  1. programi čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah EU;

  2. programi transnacionalnega sodelovanja, ki pokrivajo širša območja sodelovanja, na primer makroregionalni strategiji za Podonavje in Baltsko morje;

  3. program medregionalnega sodelovanja (INTERREG IVC) in 3 programi mrežnega povezovanja (Urbact II, INTERACT II in ESPON), ki vključujejo vseh 28 držav članic EU. V okviru teh programov si regionalni in lokalni organi v različnih državah izmenjujejo izkušnje.

Kampanjo dneva evropskega sodelovanja koordinira program INTERACT ob podpori Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Odbora regij.

Dodatne informacije

  1. Evropsko teritorialno sodelovanje

  2. Dan evropskega sodelovanja

  3. Vodilni (flagship) projekti

  4. Spletna stran komisarja Johannesa Hahna, Twitter: @JHahnEU

Dan evropskega sodelovanja na Facebooku in Twitterju (#ecday)

Kontakt:

Shirin Wheeler – telefon: +32 22966565, mobilni telefon: +32 460766565;

Annemarie Huber – telefon: +32 22993310, mobilni telefon: +32 460793310.


Side Bar