Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 september 2013

Over de grenzen heen nader tot elkaar komen: Europese territoriale samenwerking in de schijnwerpers

Deze week staat de waarde van het regionaal beleid van de EU voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten en programma’s voor gemeenschappen, regio’s en lidstaten in de schijnwerpers. De campagne komt in de aanloop naar de dag van de Europese samenwerking op 21 september op een cruciaal moment.

Europese territoriale samenwerking omvat een relatief klein deel van het regionaal beleid van de EU. Als het Europees Parlement en de Raad echter de huidige overeenkomst over de financiering van het regionaal beleid voor 2014-2020 goedkeuren dan stijgen de daarvoor beschikbare middelen tot 8,9 miljard euro. Na de laatste hervormingen van het regionaal beleid, waarover de onderhandelingen bijna afgerond zijn, zullen Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s ook meer gericht zijn op investeringen die de juiste voorwaarden scheppen voor toekomstige groei.

Johannes Hahn, Europees Commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover het volgende: "Deze samenwerkingsprogramma’s en -projecten brengen Europese burgers nader tot elkaar, door uitwisseling van ideeën over de grenzen heen en door oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen. Wij hebben honderden territoriale samenwerkingsprojecten, zowel binnen de regio’s en lidstaten van de EU als buiten de EU, in aan de EU grenzende regio’s. Deze verbeteren actief het dagelijkse leven van de Europese burger over de grenzen heen door banen te scheppen, het milieu te beschermen, de gezondheidszorg te versterken en in de infrastructuur voor vervoer en energie te investeren. Ik hoop dat de voorgestelde begroting wordt goedgekeurd om de goede resultaten van de projecten te kunnen ondersteunen, en ervoor te zorgen dat zij in de toekomst vaart kunnen behouden.”

Tijdens deze week zullen de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking tussen regio’s duidelijk worden aan de hand van de presentatie, op en rond de 21 september , van de resultaten van talrijke EU-programma’s. Het ruime spectrum van de Europese territoriale samenwerking is al een prestatie op zich: van gemeenschapsprojecten die mensen in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland bijeenbrengen en gezamenlijke activiteiten die gemeenschappen in bijvoorbeeld Oostenrijk en Slovenië verbinden, tot bredere vervoers- of milieustrategieën die de banden tussen EU-lidstaten en -regio’s aanhalen, zoals in de Balkan. Dit (tweede) jaar zullen meer dan 100 evenementen in 30 landen worden georganiseerd om mensen bewuster te maken van de positieve effecten van samenwerking door middel van het regionaal beleid van de EU.

Op 19 September is er van 14.00 tot 15.00 op Twitter een debat met commissaris Hahn over de waarde van regionaal beleid over de grenzen heen. U kunt nu al vragen met vermelding van #EUChat en #ecday tweeten naar @JHahnEU.

Achtergrond

Europese territoriale samenwerking is een hoofddoelstelling van het regionaal beleid van de EU. Regio’s en steden uit verschillende lidstaten van de EU worden gestimuleerd om samen te werken en van elkaar te leren door middel van gezamenlijke programma’s, projecten en netwerken. De voornaamste soorten samenwerkingsprogramma's zijn:

  1. grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's langs interne EU-grenzen.

  2. transnationale samenwerkingsprogramma's die grotere samenwerkingsgebieden bestrijken, zoals door middel van de macroregionale strategieën voor de Donau-regio of het Oostzeegebied.

  3. interregionale samenwerkingsprogramma (Interreg IVC) en drie netwerkprogramma's (Urbact II, Interact II en Espon), die alle 28 lidstaten van de EU bestrijken. Zij leveren een kader voor de uitwisseling van ervaringen tussen regionale en plaatselijke instanties in verschillende landen.

De Dag van de Europese samenwerking wordt gecoördineerd door het Interact-programma, met steun van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s.

Verdere informatie

  1. Europese Territoriale Samenwerking

  2. www.ecday.eu

  3. Vlaggenschipprojecten van de Dag van de Europese samenwerking

  4. Website van Commissaris Hahn, Twitter: @ jhahneu

Dag van de Europese samenwerking op Facebook en Twitter (#ecday)

Contact:

Shirin Wheeler +32 22966565; mobiel: +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310; mobiel: +32 460793310


Side Bar