Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 18 d.

Bendra siena – bendri darbai. Europos teritorinio bendradarbiavimo šventė

Šią savaitę ypač daug dėmesio skiriama ES regioninės politikos skatinamo tarpvalstybinio, šalių ir regionų bendradarbiavimo projektų ir programų poveikiui bendruomenėms, regionams ir valstybėms narėms. Ši kampanija įgyja ypatingos svarbos artėjant rugsėjo 21-ajai – Europos bendradarbiavimo dienai.

Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB) sudaro palyginus mažą ES regioninės politikos dalį. Tačiau jei Europos Parlamentas ir Taryba pritars dabartiniam susitarimui dėl regioninės politikos finansavimo 2014–2020 m., šiam bendradarbiavimui skirtas biudžetas padidės iki 8,9 mlrd. EUR. Vykdant regioninės politikos reformą, dėl kurios šiuo metu baigiama derėtis, ETB programose bus daugiau dėmesio skiriama investicijoms, padedančioms kurti tinkamas būsimo augimo sąlygas.

Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Šios bendradarbiavimo programos ir projektai suartina Europos piliečius, skatina tarptautiniu mastu dalytis idėjomis ir ieškoti bendrų problemų sprendimų. ES regionuose, valstybėse narėse ir kai kuriuose kaimyniniuose ES regionuose vykdome šimtus ETB projektų. Jais juntamai gerinamas įvairių šalių Europos piliečių kasdienis gyvenimas – kuriamos darbo vietos, saugoma aplinka, gerinamos sveikatos priežiūros paslaugos, investuojama į transporto ir energetikos infrastruktūrą. Tikiuosi, kad pasiūlytam finansavimui bus pritarta, ir tai sudarys sąlygas toliau vykdyti jau pradėtus gerus darbus bei sutelkti ryžto būsimiems.“

Visą šią savaitę ir konkrečiai rugsėjo 21 d. viešinant ES programas bus stengiamasi kuo aiškiau parodyti tarpvalstybinio regionų bendradarbiavimo rezultatus ir naudą. Europos teritorinio bendradarbiavimo mastas pats savaime yra svarbus laimėjimas. Bendradarbiaujama įgyvendinant bendruomenės projektus, susiejančius Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio regiono gyventojus, ir bendrą veiklą, vienijančią tokių šalių, kaip Austrija ir Slovėnija, gyventojų bendruomenes. Taip pat įgyvendinamos platesnio masto kelių ES valstybių narių arba regionų, pavyzdžiui, Balkanų, transporto arba aplinkosaugos strategijos. Jau antrą kartą trisdešimtyje šalių vyks per 100 renginių, skirtų skleisti informaciją apie teigiamą ES regioninės politikos skatinamo bendradarbiavimo poveikį.

Rugsėjo 19 d. 14:00–15:00 val. Komisijos narys J. Hahnas dalyvaus Twitter diskusijoje apie ES tarpvalstybinės regioninės politikos naudą. Klausimus diskusijai su nuorodomis į #EUChat ir #ecday jau dabar galima siųsti adresu @JHahnEU.

Pagrindiniai faktai

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra itin svarbi ES regioninės politikos dalis. Skirtingų ES valstybių narių regionai ir miestai raginami drauge vykdyti bendras programas, projektus ir kurti tinklus bei mokytis vieni iš kitų. Pagrindiniai bendradarbiavimo programų tipai:

  1. ES vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos,

  2. platesnio masto tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos, apimančios daugiau bendradarbiavimo sričių, pavyzdžiui, Dunojaus ir Juodosios jūros makroregioninio vystymo strategijos,

  3. regionų bendradarbiavimo programos (INTERREG IVC) ir 3 tinklų kūrimo programos (Urbact II, INTERACT II ir ESPON), kuriose dalyvauja visos 28 ES valstybės narės. Pagal šias programas įvairių šalių regioninės ir vietos įstaigos dalijasi patirtimi.

Europos bendradarbiavimo dienos kampanija koordinuoja programos INTERACT rengėjai, remiami Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Regionų komiteto.

Daugiau informacijos

  1. Europos teritorinis bendradarbiavimas

  2. www.ecday.eu

  3. Pagrindiniai EB projektai

  4. Komisijos nario J. Hahno svetainė, Twitter @JHahnEU

Europos Bendradarbiavimo diena: Facebook ir Twitter ((#ecday)

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 229 66565, mob. tel. +32 4607 66565,

Annemarie Huber, tel. +32 229 93310, mob. tel. +32 4607 93310.


Side Bar