Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. syyskuuta 2013

”Yhteinen raja lähentää” – Euroopan alueellinen yhteistyö esiin

EU:n aluepolitiikan rajat ylittävien, valtioiden välisten ja alueiden välisten hankkeiden ja ohjelmien merkitys yhteisöille, alueille ja jäsenvaltioille nostetaan valokeilaan tällä viikolla. Kampanjointi on ajoitettu syyskuun 21. päivän tienoille, sillä tuolloin vietetään eurooppalaisen yhteistyön päivää.

Euroopan alueellinen yhteistyö edustaa verrattain pientä osaa EU:n aluepolitiikasta. Sen määrärahat kuitenkin kasvavat 8,9 miljardiin euroon, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuosien 2014–2020 aluepolitiikan rahoitusta koskevan sopimuksen. Aluepolitiikan uudistuksessa – josta käytävät neuvottelut ovat loppusuoralla – Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien painopistettä siirretään aikaisempaa vahvemmin investointeihin, joiden avulla pyritään luomaan oikeanlaiset olosuhteet tulevalle kasvulle.

”Yhteistyöohjelmat ja -hankkeet edistävät Euroopan kansalaisten lähentymistä, ajatusten vaihtamista maasta toiseen ja ratkaisujen löytämistä yhteisiin ongelmiin”, toteaa aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn. ”Erilaisia Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeita on satoja EU:n alueilla ja jäsenvaltioissa ja eräillä EU:n naapurialueilla. Hankkeiden avulla luodaan työpaikkoja, suojellaan ympäristöä, tehostetaan terveydenhuoltopalveluja ja investoidaan liikenne- ja energiainfrastruktuureihin rajojen yli, ja parannetaan näin konkreettisesti Euroopan kansalaisten päivittäistä elämää. Toivon, että ehdotetut määrärahat hyväksytään, jotta tähän asti tehtyä hyvää työtä saadaan vahvistettua ja varmistettua sen kehitys tulevaisuudessa”, komissaari jatkaa.

Tällä viikolla 21. syyskuuta ja sen tienoilla lukuisissa EU:n ohjelmissa esitellään rajojen yli tehtävän alueiden välisen yhteistyön tuloksia ja hyötyjä. Euroopan alueellisen yhteistyön laajuus on jo itsessään saavutus. Se ulottuu paikallisten yhteisöjen hankkeista Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella ja yhteisöt yhdistävistä toimista esimerkiksi Itävallassa ja Sloveniassa aina laajempiin liikenne- tai ympäristöstrategioihin, joihin EU:n jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat esimerkiksi Balkanilla. Nyt jo toisena vuotena peräkkäin 30:ssä eri maassa järjestetään yli sata yleisötapahtumaa, joissa tuodaan esiin EU:n aluepolitiikan myönteisiä vaikutuksia.

Komissaari Hahn on 19. syyskuuta kello 14.00–15.00 Twitterissä keskustelemassa EU:n rajatylittävän aluepolitiikan merkityksestä. Kysymyksiä voi jo lähettää Twitterin kautta (#EUChat, #ecday – @JHahnEU).

Taustaa

Euroopan alueellinen yhteistyö on EU:n aluepolitiikan keskeinen tavoite. EU:n jäsenvaltioiden alueita ja kaupunkeja kannustetaan toimimaan yhdessä ja oppimaan toisiltaan yhteisten ohjelmien, hankkeiden ja verkostojen välityksellä. Ohjelman pääasialliset yhteistyömuodot kattavat

  1. valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia EU:n sisällä.

  2. laajoja yhteistyöalueita kattavia valtioiden välisiä yhteistyöohjelmia, kuten Tonavan ja Itämeren makroaluestrategiat.

  3. alueiden välisen yhteistyöohjelman (Interreg IVC) ja kolme verkottamisohjelmaa (Urbact II, Interact II ja Espon), joiden piiriin kuuluvat EU:n kaikki 28 jäsenvaltiota. Ne tarjoavat puitteet alueellisten ja paikallisten elinten väliselle kokemustenvaihdolle eri maissa.

Eurooppalaisen yhteistyön päivä -kampanjaa koordinoidaan Interact-ohjelmasta Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean tuella.

Lisätietoja

  1. Euroopan alueellinen yhteistyö (englanniksi)

  2. www.ecday.eu (englanniksi)

  3. Eurooppalaisen yhteistyön kärkihankkeita (englanniksi)

  4. Komissaari Hahnin verkkosivut ja Twitter @JHahnEU

Eurooppalaisen yhteistyön päivä Facebookissa ja Twitterissä (#ecday)

Yhteystiedot:

Shirin Wheeler (+32 2)296 6565; GSM (+32) 46076 6565

Annemarie Huber (+32 2)299 3310; GSM (+32) 46079 3310


Side Bar