Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2013

Euroopa territoriaalne koostöö aitab kodanikke üksteisele lähemale tuua

Käesoleval nädalal on tähelepanu keskmes ELi regionaalpoliitika piiriülesed, riigiülesed ja piirkondadevahelised projektid, mis toovad kasu nii kogukondadele, piirkondadele kui ka liikmesriikidele. Kampaania eelneb 21. septembril toimuvale Euroopa koostöö päevale.

Euroopa territoriaalne koostöö moodustab ELi regionaalpoliitikast suhteliselt väikse osa. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu praeguse kokkuleppe regionaalpoliitika rahastamiseks ajavahemikus 2014–2020 heaks kiidavad, suureneks territoriaalse koostöö eelarve 8,9 miljardi euroni Praegu läbirääkimiste lõppetapis olevate regionaalpoliitika uute reformide raames soovitakse Euroopa territoriaalse koostöö programmid suunata rohkem investeeringutele, mis loovad head tingimused tulevaseks majanduskasvuks.

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: Koostööprogrammid ja –projektid aitavad Euroopa kodanikke üksteisele lähemale tuua, jagades ideid üle piiride ning leides lahendusi ühistele probleemidele. ELi piirkondade ja liikmesriikide vahel ning ka mõnede naaberpiirkondadega väljaspool ELi on käimas sajad territoriaalse koostöö projektid. Nende projektidega luuakse töökohti, kaitstakse keskkonda, parendatakse tervishoiuteenuseid ning investeeritakse transpordi- ja energiataristusse. Sellega parandatakse ELi kodanike igapäevast elu siin ja sealpool piire,. Loodan, et rahastamistaotlus kiidetakse heaks ning edukat tööd saab jätkata ka tulevikus.”

Käesoleval nädalal ühendavad 21. septembril ja selle ümbruses jõud mitmed ELi programmid, et näidata piirkondade piiriülese koostöö tulemusi ja sellest saadavat kasu. Euroopa territoriaalse koostöö ulatus on iseenesest juba suur saavutus. Koostööd tehakse nii kogukondade põhiselt, ühendades Põhja-Iiri ja Iirimaa piirialade inimesi, ühiste tegevuste kaudu, näiteks Austrias ja Sloveenias kui ka laiemate transpordi- ja keskkonnastrateegiate raames, mis aitavad ühendada ELi liikmesriike ja piirkondi, näiteks Balkanil. Teist aastat toimub 30 riigis rohkem kui 100 üritust, millega soovitakse suurendada teadlikkust positiivse mõju kohta, mida avaldab ELi regionaalpoliitika raames tehtav koostöö.

Volinik Hahn on 19. septembril kell 14:00-15:00 Twitteris, et arutada ELi piiriülese regionaalpoliitika üle. Küsimusi võib juba edastada (#EUChat ja #ecday) aadressil @JHahnEU.

Taustteave

Euroopa territoriaalne koostöö on ELi regionaalpoliitika üks peamisi eesmärke. ELi liikmesriikide piirkondi ja linnasid kutsutakse üles tegema koostööd ja õppima vastastikustest kogemustest ühiste programmide, projektide ja võrgustike kaudu. Koostööprogrammide peamised liigid on järgmised:

  1. piiriülesed koostööprogrammid ELi sisepiirides;

  2. riigiülesed koostööprogrammid hõlmavad laiemaid koostööpiirkondi, nt Doonau ja Läänemere makropiirkondlikud strateegiad.

  3. piirkondadevahelise koostöö programm (INTERREG IVC) ja kolm võrgustikuprogrammi (Urbact II, INTERACT II ja ESPON), mis hõlmavad kõiki 28 ELi liikmesriiki. Need programmid pakuvad raamistikku, mille abil eri riikide piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused saavad kogemusi vahetada.

Euroopa koostöö päeva koordineeritakse INTERACT programmi raames ning seda toetavad Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Regioonide Komitee.

Lisateave

  1. Euroopa territoriaalne koostöö

  2. www.ecday.eu

  3. ELi juhtprojektid

  4. Volinik Hahni veebisait, Twitter: @JHahnEU

Euroopa koostöö päev Facebookis ja Twitteris (#ecday)

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler +32 229 66565; Mob +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mob +32 4607 93310


Side Bar