Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Μοιραζόμαστε τα σύνορα, ερχόμαστε πιο κοντά: εορτασμός της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Η αξία που έχουν για τις κοινότητες, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη τα διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά σχέδια και προγράμματα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα. Η εκστρατεία, πρόδρομος της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, που θα γιορταστεί στις 21 Σεπτεμβρίου, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή.

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό τμήμα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Αλλά αν η τρέχουσα συμφωνία για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός της θα αυξηθεί σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις νέες μεταρρυθμίσεις της περιφερειακής πολιτικής, που βρίσκονται επί του παρόντος στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων, τα προγράμματα της ΕΕΣ θα είναι επίσης περισσότερο εστιασμένα στις επενδύσεις που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Αυτά τα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας φέρνουν πιο κοντά τους ευρωπαίους πολίτες και διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή ιδεών και την εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα. Εφαρμόζουμε εκατοντάδες σχέδια ΕΕΣ στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε ορισμένες γειτονικές περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχέδια αυτά βελτιώνουν ενεργά την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών σε διασυνοριακό επίπεδο, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και ενέργειας. Ελπίζω ότι η χρηματοδότηση που έχει προταθεί θα εγκριθεί, έτσι ώστε να ενισχυθεί η καλή δουλειά που γίνεται με τα σχέδια αυτά και να διασφαλιστεί η συνέχιση της δυναμικής τους στο μέλλον.»

Αυτή την εβδομάδα πολλά προγράμματα της ΕΕ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στις 21 Σεπτεμβρίου και γύρω από την ημερομηνία αυτή, προκειμένου να καταδείξουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών σε διασυνοριακό επίπεδο. Το εύρος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι από μόνο του ένα επίτευγμα. Εκτείνεται από σχέδια κοινοτικού χαρακτήρα που συνδέουν τους ανθρώπους στη Βόρεια Ιρλανδία και την παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας έως κοινές δραστηριότητες «γεφύρωσης» των κοινοτήτων, π.χ. στην Αυστρία και τη Σλοβενία, και ευρύτερες στρατηγικές στους τομείς των μεταφορών ή του περιβάλλοντος που ενώνουν κράτη μέλη και περιφέρειες, π.χ. στα Βαλκάνια. Για δεύτερο έτος θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε 30 χώρες, με στόχο να αυξηθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τις θετικές συνέπειες της συνεργασίας μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου ο επίτροπος κ. Hahn θα βρίσκεται στο Twitter από τις 14:00 έως τις 15:00 για να συζητήσει την αξία της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να στείλουν ερωτήσεις με την ένδειξη #EUChat και #ecday στη διεύθυνση @JHahnEU.

Ιστορικό του φακέλου

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Περιφέρειες και πόλεις από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ενθαρρύνονται να συνεργαστούν και να διδαχθούν η μία από την άλλη μέσω κοινών προγραμμάτων, σχεδίων και δικτύων. Τα βασικά είδη προγραμμάτων συνεργασίας είναι τα ακόλουθα:

  1. προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ.

  2. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfmπρογράμματα διακρατικής συνεργασίας που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω των μακροπεριφερειακών στρατηγικών του Δούναβη και της Βαλτικής Θάλασσας.

  3. διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/interregional/index_en.cfm(INTERREG IVC) και 3 προγράμματα δικτύωσης (React II, Interact II και ESPON), που καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών οργανισμών σε διαφορετικές χώρες.

Η εκστρατεία για την ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας συντονίζεται από το πρόγραμμα INTERACT με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Περισσότερες πληροφορίες

  1. Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

  2. www.ecday.eu

  3. Εμβληματικά σχέδια της ΕΣ

  4. Ιστότοπος επιτρόπου κ. Hahn, Twitter: @JHahnEU

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας στο Facebook και στο Twitter (#ecday)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler +32 229 66565· κινητό +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310· κινητό +32 4607 93310


Side Bar