Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. september 2013

Fælles grænser – tættere på hinanden: fejring af europæisk territorialt samarbejde

Værdien af EU's regionalpolitiks transnationale og interregionale grænseoverskridende projekter og programmer for lokalsamfund, regioner og medlemsstater står i fokus i denne uge. Kampagnen, som kommer op til den europæiske samarbejdsdag den 21. september, kommer på et vigtigt tidspunkt.

Europæisk territorialt samarbejde (ETS) udgør en relativ lille andel af EU's regionalpolitik. Men dets budget vil stige til 8,9 mia. EUR, hvis den nuværende aftale om finansiering af regionalpolitik i perioden 2014-2020 godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. ETS-programmer vil også have mere fokus på investeringer, der skaber de rette betingelser for fremtidig vækst, som del af de nye reformer af regionalpolitik, som man i øjeblikket fører afsluttende forhandlinger om.

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, udtalte: "Disse samarbejdsprogrammer og -projekter bringer europæiske borgere tættere sammen, så de kan udveksle idéer på tværs af grænserne og finde løsninger til fælles problemer. Vi har hundredvis af ETS-projekter i EU-regionerne og medlemsstaterne og i nogle naboregioner uden for EU. De forbedrer aktivt dagligdagen for europæiske borgere på tværs af grænserne ved at skabe jobs, beskytte miljøet, styrke sundhedsplejetjenester og investere i transport- og energiinfrastruktur. Jeg håber, at den finansiering, der er blevet foreslået, vil blive bekræftet, så programmernes gode arbejde kan styrkes, og deres fortsatte momentum kan sikres for fremtiden."

Talrige EU-programmer vil i denne uge slå sig sammen på og omkring den 21. september for at vise resultaterne af og fordelene ved at samarbejde på tværs af grænserne i regionerne. Bredden af europæisk territorialt samarbejde er i sig selv et godt resultat. Det går fra lokalsamfundsbaserede projekter, der forbinder folk i Nordirland og Irlands grænseregion, over fælles aktiviteter, der forbinder samfund i f.eks. Østrig og Slovenien, til bredere transport- eller miljøstrategier, der forbinder EU-medlemsstater og regioner, såsom i Balkan. Mere end 100 begivenheder vil for andet år finde sted i 30 lande for at øge opmærksomheden omkring den positive effekt ved samarbejde gennem EU's regionalpolitik.

Johannes Hahn vil den 19. september være på Twitter mellem 14.00 og 15.00 for at diskutere værdien af EU's regionalpolitik på tværs af grænserne. Spørgsmål kan allerede nu tweetes ved at nævne #EUChat og #ecday til @JHahnEU.

Baggrund

Det europæiske territoriale samarbejde er et nøgleformål ved EU's regionalpolitik. Regioner og byer i forskellige EU-medlemsstater opfordres til at samarbejde og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk. De vigtigste typer samarbejdsprogrammer er:

  1. grænseoverskridende samarbejdsprogrammer langs interne EU-grænser

  2. transnationale samarbejdsprogrammer, der dækker store samarbejdsområder, f.eks. gennem de makroregionale strategier for Donauregionen og Østersøområdet

  3. det interregionale samarbejdsprogram (INTERREG IVC) og 3 netværksprogrammer (Urbact II, INTERACT II og ESPON), der dækker alle EU’s 28 medlemsstater. De udgør en ramme for udveksling af erfaringer mellem regionale og lokale organer i forskellige lande.

Den europæiske samarbejdsdag er koordineret af INTERACT-programmet med støtte fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget.

Yderligere oplysninger

  1. Europæisk territorialt samarbejde

  2. www.ecday.eu

  3. Flagskibsprojekter for den europæiske samarbejdsdag

  4. Johannes Hahns websted, Twitter: @JHahnEU

Europæisk samarbejdsdag på Facebook og Twitter (#ecday)

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 229 66565; mobil +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; mobil +32 4607 93310


Side Bar