Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. září 2013

Společné hranice nás sbližují: oslava evropské územní spolupráce

Význam regionální politiky EU a jejích přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních projektů a programů pro komunity, regiony a členské státy EU je tento týden v centru pozornosti. Informační kampaň, která předchází dni evropské spolupráce 21. září, přichází v důležitý okamžik.

Evropská územní spolupráce je relativně malou součástí regionální politiky EU. Jestliže však Evropský parlament a Rada schválí dohodu o financování regionální politiky v období 2014–2020, zvýší se její rozpočet na 8,9 miliardy EUR. Po změně regionální politiky, jejíž reforma se nachází v závěrečných fázích jednání, se programy evropské územní spolupráce více zaměří na investice vytvářející správné podmínky růstu.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: „Tyto programy a projekty spolupráce sbližují evropské občany, neboť umožňují státům a regionům podílet se o nápady a hledat řešení společných problémů. V regionech EU a členských státech a dokonce i v některých sousedních regionech mimo EU máme takovýchto projektů stovky. Aktivně přispívají ke zlepšení každodenního života evropských občanů v různých zemích, neboť se podílejí na vytváření pracovních míst, ochraně životního prostředí, zlepšování zdravotní péče a na investicích do dopravní a energetické infrastruktury. Doufám, že finanční prostředky budou schváleny v navrhované výši, protože jen tak se podpoří dobré výsledky, jichž dosahují, a zajistí jejich dynamika v budoucnosti.

Četné programy EU společně tento týden okolo 21. září představí své výsledky a výhody přeshraniční spolupráce regionů. Šíře evropské územní spolupráce je sama o sobě úspěchem. Sahá od projektů na úrovni měst a obcí sbližujících obyvatele Severního Irska s lidmi v hraničním pásmu Irska, přes společné akce s cílem propojit komunity, např. v Rakousku a Slovinsku, až po zlepšení dopravy či environmentální strategie, jichž se společně účastní členské státy a regiony EU (např. na Balkáně). Již druhým rokem se ve více než 30 zemích uskuteční přes 100 akcí s cílem zvýšit informovanost o přínosu spolupráce na základě regionální politiky EU.

Dne 19. září od 14:00 do 15:00 hodin bude komisař Hahn diskutovat o přeshraničním významu evropské regionální politiky na Twitteru. Otázky lze již tweetovat s tagy #EUChat a #ecday na @JHahnEU.

Souvislosti

Evropská územní spolupráce je hlavním cílem regionální politiky EU. Regiony a města z různých členských států EU jsou motivovány ke spolupráci a předávání zkušeností prostřednictvím společných programů, projektů a sítí. Hlavní druhy programů spolupráce jsou:

  1. programy přeshraniční spolupráce podél vnitřních hranic EU,

  2. programy nadnárodní spolupráce pokrývající širší oblasti spolupráce, např. makroregionální strategie pro Podunají a region Baltského moře,

  3. program meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) a tři programy podporující vytváření sítí (Urbact II, INTERACT II a ESPON), kterých se účastní všech 28 členských států EU. Tyto programy nabízejí příležitost k výměně zkušeností mezi regionálními a místními subjekty v různých zemích.

Kampaň u příležitosti dne evropské spolupráce je koordinována prostřednictvím programu INTERACT s podporou Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů.

Další informace

  1. Evropská územní spolupráce

  2. www.ecday.eu

  3. Hlavní projekty evropské spolupráce

  4. Internetové stránky komisaře Hahna, Twitter: @JHahnEU

Den evropské spolupráce na Facebooku a Twitteru (#ecday)

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler +32 22966565, mob. tel. +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310, mob. tel. +32 460793310


Side Bar