Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 септември 2013 г.

Сближаване през общите граници: честваме Европейското териториално сътрудничество

Ползите, които общностите, регионите и държавите членки извличат от проектите и програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество в рамките на регионалната политика на ЕС, са темите, които са в центъра на вниманието тази седмица. Кампанията за тържественото отбелязване на Европейския ден на сътрудничеството — 21 септември, е в своя разгар.

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е сравнително малка част от регионалната политика на ЕС. Ако обаче споразумението за финансиране на регионалната политика за периода 2014 — 2020 г. бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, бюджетът за ЕТС ще се увеличи на 8,9 млрд. евро. Съгласно новите реформи на регионалната политика, които в момента са на последния етап на договаряне, програмите за ЕТС ще се съсредоточат върху инвестиции, насочени към осигуряване на подходящи условия за бъдещ растеж.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Тези програми и проекти за сътрудничество обединяват европейските граждани, като им дават възможност за обмен на идеи през границите и за намиране на решения на общите проблеми. Имаме стотици проекти за ЕТС в регионите и държавите — членки на ЕС, както и в някои съседни региони извън ЕС. С тези проекти успяваме да направим по-добро ежедневието на европейските граждани през границите, стимулираме създаването на работни места, опазването на околната среда, укрепването на здравните услуги и инвестициите в транспортна и енергийна инфраструктура. Надявам се, че предложеното финансиране ще бъде одобрено, за да се засвидетелства подкрепа за добрите резултати, които се постигат, и да се даде гаранция, че това ще продължи и занапред“.

На честванията през тази седмица различните програми на ЕС в тази област ще се обединят по повод 21 септември, за да отбележат резултатите и ползите, които междурегионалното сътрудничество постига през границите. Това, че Европейското териториално сътрудничество достига подобни мащаби, само по себе си е постижение — от местни проекти, обединяващи хората в Северна Ирландия и граничните райони на Ирландия, до съвместни дейности, свързващи общности в Австрия и Словения например, към по-широки транспортни или екологични стратегии, осигуряващи връзка между държавите членки и регионите на ЕС, например на Балканите. За втора поредна година ще се проведат над 100 прояви в 30 страни. Целта ще бъде повишаване на осведомеността за положителното въздействие на сътрудничеството чрез регионалната политика на ЕС.

На 19 септември комисар Хаан ще обсъди в Twitter ползите от регионалната политика на ЕС през границите между 14:00 ч. и 15: 00 ч. Въпроси вече могат да се задават в Twitter до @JHahnEU (като посочите #EUChat и #ecday).

Контекст

Европейското териториално сътрудничество е основна цел на регионалната политика на ЕС. Регионите и градовете от различни държави — членки на ЕС, се насърчават да работят заедно и да се учат един от друг чрез съвместни програми, проекти и мрежи. Основните видове програми за сътрудничество са:

  1. програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС.

  2. програми за транснационално сътрудничество — обхващат по-обширни зони на сътрудничество, например чрез макрорегионалните стратегии за региона на река Дунав и региона на Балтийско море.

  3. програма за междурегионално сътрудничество (INTERREG IVC) и 3 програми за сътрудничество в мрежа (Urbact II, INTERACT II и ESPON) — обхващат всички 28 държави — членки на ЕС. Те предлагат рамка за обмен на опит между регионалните и местните органи в различните държави.

Кампанията за деня на Европейското сътрудничество се координира по програма INTERACT с подкрепата на Европейската комисия, на Европейския парламент и на Комитета на регионите.

Допълнителна информация

  1. Европейско териториално сътрудничество

  2. www.ecday.eu

  3. Водещи проекти

  4. Уебсайт на комисаря Хаан, Twitter: @JHahnEU

Европейският ден на сътрудничеството във Facebook и Twitter (#ecday)

За контакти:

Shirin Wheeler +32 229 66565; тел. +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; тел. +32 4607 93310


Side Bar